งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Page: 1 การจัดการแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 24 เมษายน 2552 Online File Management มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Page: 1 การจัดการแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 24 เมษายน 2552 Online File Management มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Page: 1 การจัดการแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 24 เมษายน 2552 Online File Management มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา แผ่นดิน http://www.yonok.ac.th

2 Page: 2 วัตถุประสงค์ของแฟ้มดิจิทอ ลออนไลน์ เพื่อให้การสร้างงานเขียนเพียงครั้งเดียว แต่ ถูกนำไปใช้ได้หลายครั้ง เพื่อให้งานที่เขียนขึ้นถูกนำไปใช้ได้หลาย วัตถุประสงค์ เช่น KM, SAR, SRR เพื่อสร้างระบบสำรองข้อมูลผ่านเครือข่ายการ เผยแพร่ข้อมูล เพื่อให้ใช้แฟ้มงานได้อย่างปลอดภัย เข้าจัดการแฟ้ม ต้องมี กุญแจ A เข้าเปิดดูข้อมูล ดูรายชื่อแฟ้มต้องมี กุญแจ U สามารถติดกุญแจเฉพาะแฟ้มที่สำคัญ กุญแจ Z เผยแพร่แฟ้มออกไปได้ง่าย ในแหล่งที่ต้องการ อย่างเป็นสากล

3 Page: 3 สิ่งที่เป็นอยู่ รายงานประชุมฯ รายงานการดำเนินงาน เอกสารประกอบการสอน บทความ แนวคิด หลักฐาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ได้มา สร้างขึ้น ปรับปรุง เครื่องบริการ พื้นที่ ระบบการจัดการ ความรู้ ระบบการประกัน คุณภาพ ฐานข้อมูล หน่วยงาน ผู้สนใจ หน่วยงานศูนย์ไอทีกลุ่ม KM หน่วยงาน ส่งข้อมูล เรียกดูข้อมูล ส่งข้อมูล เว็บไ ซต์

4 Page: 4 การเชื่อมโยงแฟ้มดิจิทอ ลออนไลน์ รายงานประชุมฯ รายงานการดำเนินงาน เอกสารประกอบการสอน บทความ แนวคิด หลักฐาน อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน ได้มา สร้างขึ้น ปรับปรุง ส่งข้อมูล เรียกดูข้อมูล ส่งข้อมูล ผู้สนใจ เว็บไ ซต์ ถูกอ้างอิงไปใช้ การจัดการ ความรู้ ประกัน คุณภาพ ฐานข้อมูล หน่วยงาน ส่งข้อมูล เรียกดูข้อมูล ส่งข้อมูล เรียกดูข้อมูล

5 Page: 5 KEY A KEY U KEY Z KEY A KEY U Readonly Manag e Readonly Manag e ระบบบริการ แฟ้มดิจิทอล กุญแจแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ KEY A KEY U Readonly เว็บไ ซต์ ประกัน คุณภาพ Link Upl oad การจัดการ ความรู้ เรียกดูข้อมูล ส่งข้อมูล ผู้สนใจ KEY Z


ดาวน์โหลด ppt Page: 1 การจัดการแฟ้มดิจิทอลออนไลน์ อ. บุรินทร์ รุจจนพันธุ์.. ปรับปรุง 24 เมษายน 2552 Online File Management มหาวิทยาลัยโยนก จังหวัด ลำปาง ศูนย์กลางความรู้และภูมิปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google