งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินโดนีเซีย : การพัฒนาบนความ หลากหลายของชนเผ่า พ. ต. ศรศักร ชูสวัสดิ์ 20 พ. ค. 46.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินโดนีเซีย : การพัฒนาบนความ หลากหลายของชนเผ่า พ. ต. ศรศักร ชูสวัสดิ์ 20 พ. ค. 46."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินโดนีเซีย : การพัฒนาบนความ หลากหลายของชนเผ่า พ. ต. ศรศักร ชูสวัสดิ์ 20 พ. ค. 46

2 หัวข้อ รู้จักอินโดนีเซียปัจจุบัน พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ชาติเอกภาพ ? มรดกของการพัฒนา การแก้ไขปัญหา

3 รู้จักอินโดนีเซีย

4 Flag and Emblem Garuda

5 Map

6 Plain Map

7 Diversity Population: 231,328,092 (July 2002 est.) Islands : 13,667 Ethnic Groups: - Malay Stock, 300 subgroups –Javanese 45%, Sundanese 14%, Madurese 7.5%, coastal Malays 7.5%, other 26% –Language: 300 dialects Bahasa Indonesia Religions: –Muslim 88%, Protestant 5%, Roman Catholic 3%, Hindu 2%, Buddhist 1%, other 1% (1998)

8 Republic of Indonesia Executive Branch: President- Chief of state and Head of Government Legislative branch: unicameral House of Representatives (500 seats; 462 elected by popular vote, 38 are appointed military representatives; five-year terms) Judicial Branch: Supreme Court Legal system: Roman-Dutch Law Shari’a

9 อุดมการ ณ์

10 One Country, One People, One Language All Indonesian Youth Congress on October 28, 1928 in Batavia, now Jakarta. - From different ethnic, language, religious and cultural backgrounds

11 Pancasila – ปัญจศีล – 1/6/1945 It comprises five inseparable and interrelated principles. - Belief in the One and Only God - Just and Civilized Humanity - The Unity of Indonesia - Democracy - Social Justice for the Whole of the People of Indonesia

12 พัฒนาการทาง ประวัติศาสตร์ ยุคก่อนประวัติศาสตร์ Indianization (cent. 1-13) Islamization (cent. 13-17) Colonization – Westernization, 1602-1949 Independence (Old Order), 1945-1966 New Order, 1966-1998 Reformasi, 1998- ปัจจุบัน

13 ยุคก่อนประวัติศาสตร์ Java Man Austonesians (3000 B.C.) Indo-Arians (1000 B.C.) Indians (cent. 1>>>>>) Persian - Arabians (cent. 13>>>>>)

14 Indianization (cent. 1-13) พุทธ – ศรีวิชัย (ca. 600- cent.15) – ไศเลนทร์ (ca. 824) Borobudur ฮินดู – มัทธะรัม (ca.732) – มัชปาหิต (cent. 13)

15 Islamization (cent. 13-17) Aceh Java Sulawesi

16 Colonization - Westernization Portugal (1522) Dutch (1612-1949) – Dutch East Indies –England (1811-1816) –Japan (1942-1945) –(Indonesia) National Revolution (1945-1949)

17 ชาติเอกภาพ ? Independence (Old Order), 1945-1966 –Unitary State New Order, 1966-1998 –Unitary State + Centralization Reformasi, 1998- ปัจจุบัน –Unitary State + Decentralization

18 Old Order: Sukarno 1945-1966 Founding Father

19 PROCLAMATION WE, THE PEOPLE OF INDONESIA, DO HEREBY PROCLAIM THE INDEPENDENCE OF INDONESIA ALL MATTERS PERTAINING TO THE TRANSFER OF POWER, ETC., WILL BE CARRIED OUT EXPEDIENTLY AND IN THE SHORTEST POSSIBLE TIME. JAKARTA, AUGUST 17, 1945 ON BEHALF OF THE INDONESIAN PEOPLE sgd. SOEKARNO - HATTA

20 Independence (Old Order) Sukarno Pancasila Proclamation of Independence 1945 Bahasa Indonesia National Revolution 1945-1949 United States of Indonesia 1950 (Federation) Republic of Indonesia 1950 (Unitary State) Guided Democracy 1959 - NASAKOM 30 September Movement (Gestapu) 1965 Nationalism Religion Communism

21 New Order: Suharto 1966-1998

22 Acting President 1966 – (President 1968 (1)) Ford Country – Americanization - Technocrats Army: Middle Way; military and socio-politics Centralization 2 Parties 1973 Sole Ideology: Pancasila 1984 Crony Capitalism – Nics (Newly-industialized countries) Asian Financial Crisis 1997 President 1998 (7) Riots

23 Riots in Indonesia

24

25

26 Reformasi

27 B.J. Habibie 1998-1999

28 Wahid 1999-2001

29 I can’t see and She can’t talk.

30 Power Change

31 Megawati Soukarnoputri (2001-)

32 ARMY

33 มรดกของการพัฒนา Authoritarianism Division –Race –Religion Centralization Corruption Economic Crisis –Poverty

34 Authoritarianism การไม่บรรลุหลักปัญจศีล และเป็นที่มาของ ปัญหาอื่นๆ Belief in the One and Only God Just and Civilized Humanity The Unity of Indonesia Democracy Social Justice for the Whole of the People of Indonesia - - D -

35 Flashpoints

36 Division –Race : discrimination Chinese - Indonesians Dayaks - Madurese –Religion: Muslims-Christians Sulawesi, Lombok, Moluccas (Maluku) Muslims - Muslims

37 Minority

38 Lombok

39 The Christian Chinese in Lombok

40 Ambon

41

42 Head Hunter in Kalimantan

43 Centralization ACEH PAPUA (Irian Jaya) East Timor

44 Aceh

45 Free Aceh Movement (GAM) : Independence

46 Irian Jaya

47 การแก้ไขปัญหา Division –Race : indiscrimination –Religion : dialogue

48 การแก้ไขปัญหา Centralization Democratic Reform –Pancasila 1998 Decentralization within Unity –Region special autonomy –Local Governments Asso. of National Provinces Asso. of National Regencies Asso. of National Cities

49 Aceh Region special autonomy –wide-ranging rights in local governance –a greater share in the revenues Promoting dialogue Failure?

50 การแก้ไขปัญหา Corruption Decentralization Good Governance Transparency

51 การแก้ไขปัญหา Economic Crisis –IMF –Sustainability –Economic Reform People’s participation in regional development SMEs Sustainable development Small and medium enterprises

52 สรุป รู้จักอินโดนีเซียปัจจุบัน พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ ชาติเอกภาพ ? มรดกของการพัฒนา การแก้ไขปัญหา


ดาวน์โหลด ppt อินโดนีเซีย : การพัฒนาบนความ หลากหลายของชนเผ่า พ. ต. ศรศักร ชูสวัสดิ์ 20 พ. ค. 46.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google