งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 2.1 รายงานผลการ ดำเนินงานของ หน่วยงานสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 2.1 รายงานผลการ ดำเนินงานของ หน่วยงานสนับสนุน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 2.1 รายงานผลการ ดำเนินงานของ หน่วยงานสนับสนุน

2 ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2550 ปีการศึกษา 2550 มีหน่วยงานสนับสนุนจัดทำ SAR จำนวน 28 หน่วยงาน จำแนกเป็น - หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ จำนวน 13 หน่วยงาน - หน่วยงานสนับสนุนบริหาร จำนวน 15 หน่วยงาน

3 ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2550 หมายเหตุ : ค่าคะแนนเฉลี่ยยังไม่รวม ภารกิจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

4 ผลการดำเนินงานปีการศึกษา 2550 หมายเหตุ : ค่าคะแนนเฉลี่ยยังไม่รวม ภารกิจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

5 กราฟแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองแต่ละ ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2550 หมายเหตุ : ค่าคะแนนเฉลี่ยยังไม่รวม ภารกิจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

6 กราฟแท่งแสดงคะแนนเฉลี่ยการประเมินตนเองแต่ละ ภารกิจของหน่วยงานสนับสนุนบริหาร ประจำปีการศึกษา 2550 หมายเหตุ : ค่าคะแนนเฉลี่ยยังไม่รวม ภารกิจขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ค่าสูงสุด กองอาคาร, สถานีวิทยุฯ ปน., กองคลัง ค่าสูงสุด กองอาคาร, สถานีวิทยุฯ ปน., กองคลัง

7

8

9

10 ค่าต่ำสุด กองกลาง, หอสมุด วิทย์ฯ, สำนักวิจัยฯ, CORIN, สนข. สุ ราษฎร์ธานี ค่าต่ำสุด กองกลาง, หอสมุด วิทย์ฯ, สำนักวิจัยฯ, CORIN, สนข. สุ ราษฎร์ธานี

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 2.1 รายงานผลการ ดำเนินงานของ หน่วยงานสนับสนุน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google