งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พุทธวิธีในการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พุทธวิธีในการสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พุทธวิธีในการสอน

2 ๑. ปรัชญาพื้นฐาน ๒. คุณสมบัติของผู้สอน ๓. หลักทั่วไปในการสอน

3 ? การศึกษา ปัญญา เหตุ ปัจจัย ปัญหา แก้ไข มีข้อจำกัด ซับซ้อน a คน SWOT
เข้าใจข้อเท็จจริงและสภาวะของสิ่งทั้งหลาย จัดการกับสิ่งเหล่านั้นตามที่ควรจะเป็น ปัญญา ไม่จัดการตามอำนาจกิเลสตัณหา ปัญหา เหตุ ปัจจัย แก้ไข มีข้อจำกัด พันธกิจ ทุกข ซับซ้อน a คน SWOT หลบเลี่ยง กลบเกลื่อน กฎธรรมชาติ

4 ปัญญา ภารกิจสำคัญของการศึกษา ชี้นำทาง อำนวยโอกาส พัฒนาคนให้เกิด
เกิดขึ้นเอง ยัดเยียดไม่ได้ ชี้นำทาง อำนวยโอกาส พัฒนาคนให้เกิด

5 เป้าหมายของการศึกษา สุตะ ปัญญา ความรู้จากการฟัง อ่าน ถ่ายทอด
พหูสูต : ผู้คงแก่เรียน คลังความรู้ ปัญญา เข้าใจ รู้คิด รู้เลือกคัดวินิยฉัย รู้ที่จะจัดการ เป้าหมายของการศึกษา

6 ข้อสรุป: ปรัชญาการศึกษาตามแนวพุทธ
1. ปัญญา: สร้างสรรค์ ภายในตัวผู้เรียนเอง 2. ผู้สอน: กัลยาณมิตร ชี้นำทาง

7 3. วิธีสอน และกลวิธี เป็นเครื่องผ่อนแรง 4. อิสรภาพทางความคิด เป็นอุปกรณ์สำคัญ ในการสร้างปัญญา

8 ความสง่างาม สมบัติผู้ดี
คุณสมบัติของผู้สอน บุคลิกภาพ ความสง่างาม สมบัติผู้ดี คุณธรรม 1. เข้าใจธรรมชาติของความแตกต่าง ข้อจำกัด รู้เท่าทันพฤติกรรม แตกฉาน มีไหวพริบ ปัญญาคุณ 2. ทำได้อย่างที่สอน วิสุทธิคุณ 3. สอนด้วยความกรุณา ใช้อุเบกขา+สติ กรุณาคุณ

9 หลักทั่วไปในการสอน เนื้อหา ผู้เรียน ผู้สอน เข้าใจความแตกต่าง
สอนจากสิ่งใกล้ตัว แสดงของจริง ตรงประเด็น เป็นเหตุเป็นผล สอนที่จำเป็น ใช้ได้ เข้าใจความแตกต่าง ปรับให้เหมาะ ให้ลงมือทำ ให้อิสระด้านความคิด สอนเมื่อพร้อม ใส่ใจรายที่มีปัญหา เริ่มต้นดี มุ่งเนื้อหาความรู้ ไม่ยกตน ไม่เสียดสี เห็นคุณค่าการสอน ไม่สักแต่ว่าทำ สร้างบรรยากาศ ให้ผู้เรียนภูมิใจ

10 ลีลาการสอน รูปแบบการสอน กลวิธี
ยืดหยุ่นตามลักษณะ/จำนวนผู้เรียน จังหวะและโอกาส ไม่เน้นการลงโทษและให้รางวัล การเรียน การสอน และการประเมิน ทำให้ผู้เรียนมีอิสระทางด้านความคิดหรือไม่ ?

11 พูด หรือ ไม่พูด คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเป็นที่รักที่ชอบใจ

12 เลือกวิธีพูด คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเป็นที่รักที่ชอบใจ

13 เลือกวิธีพูด คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเป็นที่รักที่ชอบใจ ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ ควรพูด แต่ต้องเลือกกาลเทศะ

14 ไม่พูด คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเป็นที่รักที่ชอบใจ ไม่นิยมการเยินยอ

15 ไม่พูด คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ แต่ไม่เป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่ไม่จริง ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง แต่ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเป็นที่รักที่ชอบใจ คำพูดที่จริง ถูกต้อง เป็นประโยชน์ และเป็นที่รักที่ชอบใจ ก่อให้เกิดความไม่สบายใจ โดยไม่เกิดประโยชน์

16 ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางโดยพุทธวิธี


ดาวน์โหลด ppt พุทธวิธีในการสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google