งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Information Technology Project Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Information Technology Project Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Information Technology Project Management

2 ระบบการจัดเก็บสินค้า

3 มีการใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อจะเข้าไปสู่ระบบ
เข้าสู่ระบบ  มีการใส่ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเพื่อจะเข้าไปสู่ระบบ

4 ฟอร์มหน้าเลือกเมนู  เมื่อคลิกที่เพิ่มประเภทสินค้าหลัก จะเชื่อมไปยังหน้าจัดการประเภทสินค้าหลัก

5 การสร้างหมวดประเภทสินค้าหลัก
สร้างหมวดหมู่หลักให้กับสินค้าโดยหน้านี้จะ แสดงรายการของหมวดประเภทหลักสินค้า โดยการกรอกรหัสประเภทสินค้าหลัก ชื่อประเภทสินค้า รหัสสินค้า แล้วคลิกปุ่ม บันทึก เพื่อสร้างหมวดหมู่หรือประเภทสินค้า

6 การกำหนดหมวดประเภทสินค้าย่อย
สร้างประเภทให้กับสินค้าย่อย โดยหน้านี้จะ แสดงรายการของหมวดประเภทย่อยสินค้า โดยการกรอกรหัสประเภทสินค้าย่อย ชื่อประเภทสินค้า รหัสสินค้า ของประเภทสินค้าย่อย แล้วคลิก บันทึก เพื่อสร้างหมวดหมู่หรือประเภทสินค้า

7 การกำหนดหมวดสินค้าหลัก
สร้างหมวดหมู่หลักให้กับสินค้าโดยหน้านี้จะ แสดงรายการของหมวดหลักสินค้า รายละเอียดของสินค้าหลัก แล้วกดบันทึก เพื่อเพิ่มหมวดสินค้าหลัก และคลิกแก้ไขหากต้องการแก้ไขรายละเอียด หรือคลิกลบ เพื่อลบรายการนั้น ๆ

8 การกำหนดหมวดสินค้าย่อย
สร้างหมวดหมู่ย่อยให้กับสินค้าโดยหน้านี้จะ แสดงรายการของหมวดย่อยสินค้า รายละเอียดของสินค้า แล้วกดบันทึก เพื่อเพิ่มหมวดสินค้า และคลิกแก้ไขหากต้องการแก้ไขรายละเอียด หรือคลิกลบ เพื่อลบรายการ นั้น ๆ

9 แสดงฟอร์มสั่งซื้อสินค้า
 ใส่รายละเอียดการสั่งซื้อสินค้าให้ครบ แล้วคลิก บันทึก หรือ พิมพ์ เพื่อพิมพ์ใบสั่งซื้อ

10 แสดงฟอร์มบันทึกวิธีการรับสินค้า
 ใส่วิธีการรับสินค้าโดยต้องใส่ข้อมูลให้ครบแล้ว คลิกบันทึก หากต้องการยกเลิกให้คลิก ยกเลิก

11 แสดงฟอร์มเบิกสินค้า  ใส่วิธีการเบิกสินค้า ใส่ข้อมูลให้ครบแล้ว คลิกบันทึก หากต้องการยกเลิกคลิก ยกเลิก และต้องการพิมพ์ใบเบิกให้ คลิก พิมพ์

12 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt Information Technology Project Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google