งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเว็บไซต์ E-Commerce

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเว็บไซต์ E-Commerce"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเว็บไซต์ E-Commerce
ร้านหนังสือสุริยบรรณ Suriyabun E-commerce Website

2 ระยะเวลาในการทำโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2552 ถึง วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
ในการจัดทำเว็บไซต์ได้จัดทำขึ้นให้กับ ร้านหนังสือสุริยบรรณ ซึ่ง เป็นร้านที่ทำกิจการเกี่ยวกับการจัดจำหน่ายหนังสือ ทั้งขายส่ง และขายหน้าร้าน หนังสือที่ขายส่งเป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้นจากสำนักพิมพ์ของสุริยบรรณเท่านั้น

3 สาเหตุที่ต้องจัดทำโครงการนี้
เพื่อจัดทำเว็บไซต์ขายหนังสือและสินค้าเกี่ยวกับหน่วยงานคริสตเตียน เพื่อสร้างช่องทางในการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ พัฒนาหน่วยงานคริสเตียน เพื่อเพิ่มช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้าและร้านค้าได้ง่ายขึ้น

4 ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ
ชื่อสกุล บทบาท หน้าที่ความรับผิดชอบ นางสาวจีรนันท์ คำฟู ผู้จัดการโครงการ วางแผนและบริหารโครงการ นางสาวเบญจมาศ วันทอง ผู้สนับสนุนโครงการ ให้ข้อมูลและรายละเอียดที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงการ นางสาวปิยธิดา มั่นคงเผ่าไพร หัวหน้าฝ่ายออกแบบเว็บดีไซน์ วางแผนออกแบบและพัฒนาในส่วนของเว็บไซต์ นางสาวขวัญหทัย ชำนาญพล เว็บดีไซน์ ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ นายกิตติชัย แสนคำ ผู้ดูแลระบบ ดูแลระบบและจัดการข้อมูล

5 โปรแกรมและภาษาที่ใช้ในการพัฒนา
ในการจัดทำเว็บไซต์ในครั้งนี้ได้ทำการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม Dream waver 8 ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาก็คือ PHP การจัดเก็บฐานข้อมูลได้จัดเก็บไว้ใน My SQL

6 ขั้นตอนการทำงานของระบบ
สมัครสมาชิก ล็อคอินเข้าสู่ระบบ สั่งซื้อสินค้าลงในตะกร้า แจ้งการชำระเงิน ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน การจัดการสินค้า ออกรายงานต่างๆ

7 ตัวอย่างการทำงาน หน้าแรก

8 2 เข้าสู่ระบบ 1 สมัครสมาชิก

9 กรอกรายละเอียดเพื่อสมัครสมาชิก

10 เข้าสู่ระบบแล้วทำการเลือกซื้อสินค้าลงในตะกร้า

11 รายการสินค้าที่สั่งซื้อ

12 ข้อมูลรายการจัดส่งสินค้า

13 ข้อมูลสำหรับจัดส่งสินค้าแลรายการหนังสือที่สั่งซื้อ

14 ข้อความ คำแนะนำของระบบ เพื่อทำรายการต่อไป

15 ติดตามสถานะสินค้า เมื่อต้องการแจ้งชำระเงิน (กรณีชำระเงินเรียบร้อยแล้ว)

16 กรอกรายละเอียดแจ้งการชำระเงิน

17 ส่วนของ Admin หรือ ผู้ดูแลระบบ

18 ดูรายละเอียดรายการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้าได้

19 ดูรายละเอียดการแจ้งการชำระเงินของลูกค้า

20 ออกรายการส่งสินค้า

21 จัดการรายละเอียดสินค้าได้
- เพิ่ม - ลบ - แก้ไข (รายการ สินค้าในสต๊อก)


ดาวน์โหลด ppt โครงการเว็บไซต์ E-Commerce

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google