งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 เปรียบเทียบผลการจับกุม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

3 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมของแต่ ละ ศตส. อ. ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

4 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม จำแนก ตามข้อกล่าวหา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

5 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม เฮโรอีน ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

6 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม กัญชา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

7 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม ยาบ้า ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

8 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นลิตร ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

9 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นกิโลกรัม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

10 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาแก้ไอ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

11 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมวัตถุออก ฤทธิ์ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

12 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

13 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาไอซ์ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

14 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมสาร ระเหย ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

15 เปรียบเทียบตามลักษณะการบำบัด ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

16 เปรียบเทียบการบำบัดจำแนกราย อำเภอ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

17 เปรียบเทียบจำแนกตามชนิดยาเสพ ติด ( บำบัด ) ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. – 15 ส. ค.)

18 การประชุม ศตส. อ. - อำเภอเมืองยะลา รวม 7 ครั้ง - อำเภอบันนังสตา รวม 7 ครั้ง - อำเภอกาบัง รวม 8 ครั้ง - อำเภอกรงปินังรวม 4 ครั้ง - อำเภอยะหา รวม 3 ครั้ง - อำเภอรามัน รวม 2 ครั้ง - อำเภอเบตง รวม 1 ครั้ง - อำเภอธารโต รวม 3 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google