งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา

2 เปรียบเทียบผลการจับกุม เปรียบเทียบผลการจับกุม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.) ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

3 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมของแต่ ละ ศตส. อ. ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

4 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม จำแนก ตามข้อกล่าวหา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

5 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม เฮโรอีน ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

6 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม กัญชา ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

7 เปรียบเทียบสถิติการจับกุม ยาบ้า ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

8 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นลิตร ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

9 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมกระท่อม แสดงเป็นกิโลกรัม ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

10 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาแก้ไอ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

11 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมวัตถุออก ฤทธิ์ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

12 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาอี / แอกตาซี ปีงบฯ 49,50 และปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

13 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมยาไอซ์ ปีงบฯ 49,50 และปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.) ปีงบฯ 49 ไม่มีผลการ จับกุม

14 เปรียบเทียบสถิติการจับกุมสาร ระเหย ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

15 เปรียบเทียบตามลักษณะการบำบัด ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

16 เปรียบเทียบการบำบัดจำแนกราย อำเภอ ปีงบฯ 49,50 และ ปีงบฯ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)

17 เปรียบเทียบจำแนกตามชนิดยาเสพ ติด ( บำบัด ) ปีงบฯ 49,50 และ 51 ( ต. ค. - 15 ก. พ.)


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติด จังหวัดยะลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google