งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกหัดปฏิบัติงานสถานีตำรวจ นรต.ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 66)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกหัดปฏิบัติงานสถานีตำรวจ นรต.ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 66)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกหัดปฏิบัติงานสถานีตำรวจ นรต.ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 66)
การฝึกหัดปฏิบัติงานสถานีตำรวจ นรต.ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 66) ณ ตำรวจภูธรภาค 1 – 9 ระหว่างวันที่ 8 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2555

2

3 ภาพรวมการฝึกหัดปฏิบัติงานสถานีตำรวจ
งานอำนวยการ งานป้องกันปราบปราม งานสืบสวน งานจราจร

4 งานอำนวยการ

5 งานป้องกันปราบปราม

6 งานสืบสวน

7 งานจราจร

8

9 รูปแบบการทำรายงานกลุ่ม (1สถานี1รายงาน )
ปก ,คำนำ, สารบัญ บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของ สภ. บทที่ 2 งานอำนวยการ (ภาพถ่าย สรุปความรู้และทักษะ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ) บทที่ 3 งานป้องกันปราบปราม (ภาพถ่าย สรุปความรู้และ ทักษะ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ) บทที่ 4 งานสืบสวน (ภาพถ่าย สรุปความรู้และทักษะ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ) บทที่ 5 งานจราจร (ภาพถ่าย สรุปความรู้และทักษะ สรุปปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ) บรรณานุกรม ภาคผนวก ( บันทึกข้อความ,หนังสือภายนอก, บันทึก ประจำวันธุรการรับแจ้งเอกสารหาย , หลักฐาน , ทาง คดีอาญา , จราจร , บันทึกการจับ,บันทึกการค้น(มีหมาย,ไม่มี หมาย , หมายจับ,หมายค้น,ใบสั่งจราจร , การเปรียบเทียบ ปรับอาญา , จราจร )

10 ตัวอย่าง การจัดทำรายงาน ตามแบบการตรวจของจเรตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ
ตัวอย่าง การจัดทำรายงาน ตามแบบการตรวจของจเรตำรวจ สภ.ทองผาภูมิ ce_project/police_project.htm

11 ตัวอย่าง การจัดทำรายงาน ตามแบบการตรวจของจเรตำรวจ สภ.บุคคโล
ตัวอย่าง การจัดทำรายงาน ตามแบบการตรวจของจเรตำรวจ สภ.บุคคโล aspx?NewsID=

12 Thank You


ดาวน์โหลด ppt การฝึกหัดปฏิบัติงานสถานีตำรวจ นรต.ชั้นปีที่ 3 (รุ่นที่ 66)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google