งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

4.Marketing Mix การพัฒนาส่วนประสมการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "4.Marketing Mix การพัฒนาส่วนประสมการตลาด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 4.Marketing Mix การพัฒนาส่วนประสมการตลาด
ดอกไม้เซรามิกอายุหลายร้อยปี ที่วัดอรุณ กทม. ภาพโดย : Tavee Netisingha 4.Marketing Mix การพัฒนาส่วนประสมการตลาด Marketing Mix ส่วนประสมการตลาด เตาเผาทรงพระพิฆเนศวร์ บ้านผีดุ หน้าสารพัดช่าง ชม.

2 4.Marketing Mix การพัฒนาส่วนประสมการตลาด
หลัก 4 P : Product ,Price ,Place ,Promotion กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ การวิเคราะห์ ตัดสินใจและจัดการเกี่ยวกับสินค้าและบริการ กลยุทธ์ราคา (Price) คือ การตัดสินใจในการกำหนดราคาสินค้าที่ลูกค้ายอมรับและทำให้บริษัทมีกำไร กลยุทธ์การจัดจำหน่าย (Place) คือ การตัดสินใจเลือกช่องทางในการกระจายสินค้าถึงลูกค้าและอำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า กลยุทธ์การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การสื่อสาร ติดต่อให้ลูกค้าทราบข้อมูลข่าวสารทางการตลาดของบริษัท เช่น การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนส่งเสริมการขายด้วยการลด แลก แจก แถม หรือใช้พนักงานช่วยขาย Kulachatr C. Na Ayudhya

3 P : Product Strategy กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ : เซรามิก
ผลิตภัณฑ์ คือ สิ่งที่ถูกนำเสนอแก่ตลาดเพื่อสร้างความสนใจ เพื่อใช้ในการบริโภคและเป็นกรรมสิทธิ์ สามารถสนองความจำเป็น ความต้องการ และกำลังซื้อได้ อาจเป็น วัตถุ บริการ กิจกรรม บุคคล สถานที่ องค์กรหรือความคิด ผลิตภัณฑ์ เป็นรูปแบบสำคัญหรือสัญลักษณ์ที่ช่วยแยกแยะมนุษย์ในสังคมออกจากกัน และแสดงบทบาทที่แตกต่างกัน ประเภทของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสได้ (Tangible Products) เช่น นาฬิกา ตู้เย็น เสื้อผ้า เครื่องประดับตกแต่ง ผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสไม่ได้ (Intangible Products) เช่น การบริการ การประกันภัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Kulachatr C. Na Ayudhya

4 องค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
Core Product (ผลิตภัณฑ์หลัก) ประโยชน์หลักที่ผู้บริโภคได้รับจากผลิตภัณฑ์ Actual Product (ส่วนประกอบที่รับรู้ได้ของผลิตภัณฑ์) เช่น ชื่อผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า หีบห่อ รูปร่าง คุณภาพ Augmented Product (ผลิตภัณฑ์ควบ) คือส่วนที่ผู้บริโภคได้รับนอกเหนือไปจากผลิตภัณฑ์ เช่น การบริการหลังขาย การรับประกันสินค้า การติดตั้งฟรี การขนส่ง เป็นต้น Core Core Core Actual Product Augmented Product Kulachatr C. Na Ayudhya

5 ตราKULACOTTA(นามสมมติ)
อ่างล้างหน้า แนว Terra Cotta ตราKULACOTTA(นามสมมติ) ระบุคุณสมบัติพิเศษ : มาตรฐาน TIS ขนาด diameter 24 inches ผลิตภัณฑ์หลัก คือ กระเบื้องผนังเคลือบเซรามิก ขนาด 4x4 นิ้ว ผลิตภัณฑ์ที่เหนือความคาดหวัง คือ ติดตั้งฟรี 100 ตร.ม. Kulachatr C. Na Ayudhya

6 รวมกันเรียกว่า : ตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้า (Brand)
ผู้ประกอบการใหม่ควรสร้างภาพพจน์ในตราสินค้า (Brand Image) ให้เป็นสมบัติของกิจการ ตราสินค้าประกอบด้วย ชื่อตราสินค้า (Brand Name) : อ่านออกเสียงได้ สัญลักษณ์หรือเครื่องหมายการค้า (Brand Mark or Trade Mark) มองเห็นได้ แต่อ่านออกเสียงไม่ได้ รวมกันเรียกว่า : ตราสินค้าหรือยี่ห้อสินค้า (Brand) คุณค่าของตราสินค้า (Brand Equity) คือการที่ตราสินค้าของกิจการมีความหมายเชิงบวกในสายตาลูกค้า ลูกค้ารู้จักตราสินค้า : ทำให้ลูกค้าเรียก อ้างสินค้าได้ง่ายขึ้น ลูกค้ามีความรู้เกี่ยวกับตราสินค้านั้น : ลูกค้ามั่นใจในการใช้และบอกต่อได้ลูกค้ารู้สึกคุ้นเคย มีความรู้สึกที่ดี ต่อตราสินค้าอย่างมั่นคง ลูกค้าจะจดจำตราสินค้านั้นได้ด้วยคุณลักษณะที่ไม่ซ้ำแบบใคร ลูกค้าจะเข้าใจในหลักประกันสำหรับสินค้า เช่นการรับประกันหรือการรับรองมาตรฐาน Kulachatr C. Na Ayudhya

7 ตราสินค้าและโลโก้ กลุ่มของตราสินค้า ประกอบด้วย Brand Name และ Brand Mark กลุ่มของตราสินค้าที่มีแต่ Brand Mark เรียกอีกอย่างว่า LOGO Kulachatr C. Na Ayudhya

8 Products Concepts www.king-collection.com K-Narongsak Phajaroen
Kulachatr C. Na Ayudhya K-Narongsak Phajaroen

9 Products Concepts www.baanceladon.com K-Tasanee Yaja
Kulachatr C. Na Ayudhya K-Tasanee Yaja

10 Kulachatr C. Na Ayudhya

11 Products / Brand Concepts
เริ่มต้นจากการผลักดันชื่อ แบรนด์ "ชะเลียง" ทั้งในและนอกประเทศ อย่างเต็มที่ เพราะกิจการลักษณะ Made to Order เป็นกิจการที่ตีบตันในอัตราเร่ง คุณประณีตจับงานด้านการตลาดเต็มตัว นอกจากเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพอทเทอรี่ฯ แล้วยังได้ปัดฝุ่น บริษัท ซี.อาร์.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่จดทะเบียนนานแล้วมารับผิดชอบการตลาดแบรนด์ของตัวเอง ลงทุนก่อสร้างโชว์รูมแห่งแรกด้านหน้าโรงงานติดถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง และวางคอนเซ็ปต์ สินค้า เป็น Home Style Store เริ่มเปิดในปี 2540 Brand & Ceramic Home Style Concepts อ้างอิงคุณปราณีต เชิดจีราวัฒนานันท์ Kulachatr C. Na Ayudhya

12 Product Concept / Brand Concept / International Brand
Kulachatr C. Na Ayudhya

13 “DoiDinDang” Contemporary Pottery Art ChiangRai : อ. สมลักษณ์ พันติบุญ
Kulachatr C. Na Ayudhya

14 เกร็ดเล็กน้อยเกี่ยวกับ Ceramic
“เซรามิกส์” (Ceramics) เป็นคำที่มีรากศัพท์มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า “การเผา” (to burn) ตรงกับภาษากรีกว่า “เครามอส” (Keramos) แปลว่า “สิ่งที่เผาแล้ว” (burn stuff) ตรงกับภาษาเยอรมันว่า “เครามิกส์” (Keramik) ฝรั่งเศสเรียกว่า เซรามิกส์ (Ceramiquc) อิตาเลียนเรียกว่า “เซรามิกส์” (Cearmics) ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เซรามิกส์หมายถึง การนำเอา   อนินทรียสารที่เป็นอโลหะ ซึ่งได้แก่ สารจำพวกแร่ ดิน และหินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตโดยผ่านกระบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนสูงเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงสามารถนำไปใช้ได้    Kulachatr C. Na Ayudhya

15 Production of Ceramics
“ดิน น้ำ ลม ไฟ” น้ำ ลมและไฟ ดิน Raw Material RM Preparing Molding / Shaping Body Firing 800 C “Earth Wind & Fire” “ดินน้ำลมไฟ” S.E.A.L อรินทราชย์ USA Finish Product Glaze Firing 1,250 C Painting/ Glazing Kulachatr C. Na Ayudhya

16 Product Strategies of Ceramic
ประเภทของเซรามิกส์ (Kind of Ceramic) 1.  เซรามิกส์ ประเภทเครื่องเคลือบดินเผา (Pottery) อาทิ ชุดอาหาร (Table ware) เครื่องครัว (Kitchen ware) เครื่องสุขภัณฑ์ (Sanitary ware) เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ (Chemical porcelain) และฟันปลอม (Dental porcelain) เครื่องประดับตกแต่ง (Art ware) ได้แก่ แจกัน รูปปั้น เข็มกลัด ตุ้มหู และกำไล แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.1  Earthen ware 1.2  Stoneware                1.3  Porcelain ware                          1.3.1 Soft Porcelain ; Silica>alumina                        1.3.2 Hard Porcelain ; Silica<alumina                        1.3.3 Bone China : with bone ash Kulachatr C. Na Ayudhya

17 Pottery ; earthenware , Terra cotta
Kulachatr C. Na Ayudhya

18 Stoneware Kulachatr C. Na Ayudhya

19 Porcelain Kulachatr C. Na Ayudhya

20 Sanitary Ware & Tile Kulachatr C. Na Ayudhya

21 Product Strategies of Ceramic
ประเภทของเซรามิกส์ (Kinds of Ceramic) 2.  เซรามิกส์ ประเภทเครื่องแก้ว (Glasses) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำ จากอนินทรียสารคือ ทรายแก้ว นำไปเผาให้หลอมตัวรวมกัน แล้วปล่อยให้เย็นตัวจนกระทั่งแข็ง โดยไม่มีการตกผลึก มีทั้งชนิดโปร่งใส (Transparent) โปร่งแสง (Translucent) และทึบแสง (Opaque) แก้วใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้มากมาย ได้แก่ 2.1  Glass for science                  2.2  Fluorescent                  2.3  Glass for construction                   2.4  Safety or Bullet proof glass 2.5 Glass Fibers             2.6  Art Glass 2.7  Household Glass 2.8  Electronic Glass Kulachatr C. Na Ayudhya

22 Product Strategies of Ceramic
ประเภทของเซรามิกส์ (Kinds of Ceramic) 3.  ซีเมนต์ ปูนขาว และปูนพลาสเตอร์ 3.1  ซีเมนต์ เป็นวัสดุที่ใช้ในงานก่อสร้าง ส่วนประกอบที่สำคัญในการผลิตซีเมนต์    ได้แก่ แคลเซียม (Calcium) ซิลิกา (Silica) อะลูมินา (Alumina) เหล็กออกไซด์ (Ferric oxide) และดินมาล (Marl) การผลิตซีเมนต์ทำได้โดยผสมวัตถุดิบดังกล่าวตามสัดส่วนและเผาให้ถึงจุดหลอมเริ่มต้น (Incipient fusion) เพื่อให้มีความหนาแน่นสูง ที่อุณหภูมิประมาณ 1,300 องศาเซลเซียส จะได้เม็ดปูน(Clinker) แล้วใช้ลมเป่าให้เย็น จากนั้นนำไปบดผสมกับยิปซั่มประมาณ 2-3 % ก็จะได้ ซีเมนต์ตามต้องการ      3.2  ปูนขาว ได้จากการเผาแคลเซียมคาร์บอเนต (Calcium Carbonate) ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น หินปูน (Lime Stone) นำไปเผาที่อุณหภูมิประมาณ 895 องศาเซลเซียส ก็จะได้ปูนขาว    3.3  พลาสเตอร์ (Plasters) เป็นวัสดุที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด สีขาว สามารถดูดซับน้ำได้ดี ได้จากการเผาไล่น้ำ (Calcine) แร่ยิปซัม (Gypsum rock) หรือเกลือจืดที่อุณหภูมิ องศาเซลเซียส แล้วนำไปบดให้ละเอียด พลาสเตอร์เป็นวัสดุที่สำคัญในการทำต้นแบบ และทำแบบพิมพ์สำหรับการทำอุตสาหกรรมเครื่องเคลือบดินเผา Kulachatr C. Na Ayudhya

23 Product Strategies of Ceramic
ประเภทของเซรามิกส์ (Kinds of Ceramic) 4.  ผลิตภัณฑ์ประเภทโลหะเคลือบ (Enamel) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะและเคลือบด้วยสารเคลือบโดยผ่านการเผาที่อุณหภูมิประมาณ องศาเซลเซียส ใช้ทำภาชนะเครื่องใช้ เครื่องประดับตกแต่งมากมายหลายชนิด อาทิ ถ้วยชาม จาน ปิ่นโต และเข็มกลัด เป็นต้น ภาชนะเหล่านี้สามารถทนต่อกรด ด่าง และความร้อนได้ดี 5.  ผลิตภัณฑ์ประเภทวัสดุขัดถู (Abrasives) เป็นวัสดุที่มีความแข็งพอที่จะใช้ขัดถูให้วัสดุอีกชนิดหนึ่งสึกกร่อนได้ ได้แก่ กระดาษทราย และเครื่องมือขัดต่างๆ ทำจากวัสดุธรรมชาติ อาทิ ทราย (Sand) และหินจำพวกหินเขี้ยวหนุมาน (Quartz) คอรันดัม (Corundum) และเพชร (Diamond) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีประเภทที่สังเคราะห์ขึ้น ได้แก่ ซิลิกอน คาร์ไบด์ (Silicon Carbide) ฟิวส์  อะลูมินา (Alumina Alumina) และเพชรสังเคราะห์ (aunthetic diamond)เป็นต้น ซึ่งแต่ละชนิดนี้มีเทคนิคการผลิตที่แตกต่างกันในเรื่องของเครื่องมือเครื่องจักร และวัตถุดิบ แต่ทุกชนิดจะต้องผ่านกระบวนการเผาที่อุณหภูมิสูงเหมือนกัน Kulachatr C. Na Ayudhya

24 Product Strategies of Ceramic
ประเภทของเซรามิกส์ (Kinds of Ceramic) 6. ผลิตภัณฑ์ประเภทวัตถุทนไฟ (Refractories) เป็นวัตถุที่สามารถทนความร้อนได้ไม่ต่ำกว่า 1,500องศาเซลเซียส โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลง หรือเสียรูป มีความแข็งแกร่ง ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์สำคัญในการทำเตาเผา แบ่งออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้ 6.1  วัตถุทนไฟที่มีสมบัติเป็นกรด (Acid refractory) วัตถุทนไฟชนิดนี้สามารถรับน้ำหนักได้ดี และทนอุณหภูมิได้ถึง 1,650 องศาเซลเซียส ไม่มีการหดตัว ขยายตัวที่อุณหภูมิสูง ทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่างกระทันหัน ตั้งแต่ 600 องศาเซลเซียส ถึงจุดหลอมละลายและทนต่อตะกรันชนิดกรดอีกด้วย จึงนิยมใช้ทำเตาหลอมแก้ว 6.2  วัตถุทนไฟที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง (Basic refractory) ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมโลหะต่างๆ เช่น เตาถลุงตะกั่ว และเตาถลุงดีบุก เป็นต้น 6.3  วัตถุทนไฟที่มีสมบัติเป็นกลาง (Neutral refractory) ส่วนมากใช้เฉพาะจุดสำคัญๆ ของเตาเผา เพราะมีราคาแพงมาก ใช้ทำเตาถลุงโลหะทุกชนิด เช่น ทองแดง นิกเกิล และตะกั่ว เป็นต้น 6.4  อิฐทนไฟ (Insulating Bricks) หรืออิฐเบา มีอิฐที่เป็นฉนวนความร้อนได้ดี มีความพรุนตัวสูง และมีน้ำหนักเบา ใช้ทำเตาเผาเครื่องเคลือบดินเผา Kulachatr C. Na Ayudhya

25 Refractories Kulachatr C. Na Ayudhya

26 Product Strategies of Ceramic
ประเภทของเซรามิกส์ (Kinds of Ceramic) 7.  ผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องฉนวน (Insulation) แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ               7.1  เครื่องฉนวนไฟฟ้า (Electrical Insulator) คือวัสดุที่เป็นสื่อนำไฟฟ้าได้น้อยที่สุด หรือไม่ยอมให้พลังงานไฟฟ้าผ่านไปได้ใช้สำหรับป้องกันมิให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านถึงกันระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้กัน ได้แก่ ลูกถ้วย มุกประดับ สะพานไฟ และลูกถ้วยล้อ เป็นต้น              7.2  เครื่องฉนวนความร้อน (Thermal Insulator) คือวัสดุที่เป็นสื่อนำความร้อนได้น้อยที่สุด หรือไม่ยอมให้ความร้อนผ่านไปได้ ใช้สำหรับบุด้านหลังของอิฐทนไฟในเตาเผา เพื่อป้องกันความร้อนผ่านออกนอกเตา และช่วยประหยัดเชื้อเพลิงในการเผาอีกด้วย 8.  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง ได้แก่ อิฐมอญ (Common brick) อิฐปูพื้น (Paving brick) ท่อน้ำ (Sewer pipe) ท่อร้อยสาย (Conduits) กระเบื้องมุงหลังคา (Roofing Tile) และกระเบื้องปูพื้น (Floor Tile) ผลิตภัณฑ์เหล่านี้ส่วนใหญ่ทำมาจากดินแต่บางชนิด อาทิ อิฐปูพื้น และท่อน้ำอาจทำมาจากดิน หรือซีเมนต์ได้เช่นกัน Kulachatr C. Na Ayudhya

27 Capacitor E-Insulator Thermal Insulator Water Filter
Kulachatr C. Na Ayudhya

28 อิฐ กระเบื้อง ตกแต่ง Kulachatr C. Na Ayudhya

29 อิฐ กระเบื้อง ตกแต่ง Kulachatr C. Na Ayudhya ภาพจาก ภราดรอุตสาหกรรม

30 Product Strategies of Ceramic
9.  ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในโครงการอวกาศและงานวิจัยวัสดุระดับสูง ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งแกร่งเป็นพิเศษ ทนต่อกรดด่าง ทนต่อการเสียดสี และทนต่อความร้อนสูง ใช้ในส่วนท้ายของจรวดที่มีเปลวไฟร้อนแรงพ่นออกมา ซึ่งไม่มีโลหะใดจะสามารถทนความร้อนขนาดนั้นได้ และการนำนาโนเทคโนโลยีวัสดุ เข้ามาใช้กับงานเซรามิก เช่น สาร Abrasive ขัดรถระดับนาโน Kulachatr C. Na Ayudhya

31 Porcelain ware Bone China Dental Porcelain Glass
Product Strategies of Ceramic Pottery Art Earthen ware Stone ware Porcelain ware Bone China Dental Porcelain Glass Dressing Cement/Plaster Decoration Enamel Household Abrasive Science/Health อิฐมอญ (Common brick) อิฐปูพื้น (Paving brick) กระเบื้องมุงหลังคา (Roofing Tile) กระเบื้องปูพื้น (Floor Tile) Refractory Insulator Construction Construction Hi-tech Kulachatr C. Na Ayudhya

32 Art Souvenir Decoration Household Science/ Health Construction
Kulachatr C. Na Ayudhya

33 กลยุทธ์ราคา การตั้งราคาสินค้าเป็นปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดส่วนเดียวที่ก่อให้เกิดรายได้และกำไรสิ่งที่เกี่ยวข้องกับราคาที่พบเห็นเสมอ คือ การตั้งราคาสินค้า ขายปลีก / ขายส่ง การตั้งราคาจากต้นทุนบวกกำไร การตั้งราคาด้วยจุดคุ้มทุน การตั้งราคาตามความพอใจของลูกค้า การตั้งราคาเชิงกลยุทธ์ (เน้นตั้งราคาเพื่อการแข่งขัน) ส่วนลด ; ส่วนลดปริมาณ ส่วนลดเงินสด ส่วนลดคนกลาง (Trade Discount) ระยะเวลาในการชำระเงิน (Credit Term) การตั้งราคาตามหลักจิตวิทยา การตั้งราคาเพื่อการส่งเสริมการขาย เช่น ราคาช่วงเทศกาลพิเศษ รายการนาทีทอง ราคาสมาชิก Kulachatr C. Na Ayudhya

34 กลยุทธ์การจัดจำหน่าย
Channel of Distribution กลยุทธ์การจัดจำหน่าย ผู้ผลิต ลูกค้า 1 Level ใช้พนักงานขายตรง เหมาะสำหรับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม เช่น ceramic art ผู้ผลิต 2 Level ลูกค้า ผู้ค้าปลีก ขายผ่านห้างสรรพสินค้า ต้องการกระจายตัวสูง สินค้ามีมูลค่าสูง กลุ่มเป้าหมายมีกำลังซื้อและรสนิยมสูง ผู้ผลิต ลูกค้า 3 Level ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก เซรามิกที่ต้องขายผ่านร้านค้าปลีกจำนวนมาก ที่มีการกระจายตัวทั่วไป ผู้ผลิตไม่สามารถเข้าถึงได้ ต้องอาศัยพ่อค้าส่งในการกระจายสู่ภูมิภาคต่างๆ Kulachatr C. Na Ayudhya

35 กลยุทธ์การจัดจำหน่าย
Channel of Distribution กลยุทธ์การจัดจำหน่าย ผู้ผลิต ลูกค้า 4 Level ตัวแทนขาย ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิตไม่สามารถขายเองได้ เพราะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญจากตัวแทน เช่นการส่งสินค้าไปจำหน่ายต่างประเทศ ต้องอาศัย Trader หรือขายเซรามิกเข้าพื้นที่ที่ผู้ผลิตไม่ชำนาญลูกค้าในพื้นที่ ผู้ผลิต 5 Level ลูกค้า ตัวแทน ขาย ผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ผลิตไม่สามารถจำหน่ายเองได้ ต้องอาศัยตัวแทนขายที่มีความเชี่ยวชาญในพื้นที่ และลูกค้ามีจำนวนมาก กระจายตัวสูง ผู้ผลิตไม่มีทุนในการจำหน่ายด้วยตนเอง และขาดประสบการณ์ ในช่องทางการจัดจำหน่าย เช่น เซรามิกกลุ่มก่อสร้าง Kulachatr C. Na Ayudhya

36 จะวางขายที่ไหน? (ช่องทางการกระจายสินค้า)
Marketing Channel ช่องทางการจำหน่ายและกระจายสินค้า จะวางขายที่ไหน? (ช่องทางการกระจายสินค้า) เส้นทางที่เซรามิกจะถูกเคลื่อนย้ายจากผู้ผลิตผ่านคนกลางไปยังผู้บริโภค ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า ผู้จัดจำหน่าย ผู้บริโภค ตัวแทนจำหน่าย , Modern Trade เปิดหน้าร้านขายเอง ขายผ่าน Web , Catalog แล้วส่งด้วยไปรษณีย์ (EMS) ออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศเพื่อพบปะ Trader Kulachatr C. Na Ayudhya

37 ช่องทางการกระจายสินค้า
Supported (ผู้สนับสนุน) Government Exhibition Department of Export Promotion (DEP) BIG+BIH , Department of Industrial Promotion (DIP) Department of Internal Trade (DIT) การรวมกลุ่มกันทางอุตสาหกรรม การรวมกลุ่มกันขาย รวมกลุ่มกันซื้อ (สหกรณ์) หรือการจัดทำ Cluster การจัดกิจกรรมทางการตลาดในหน่วยงานราชการระดับเล็กและเอกชน เช่น การจัดกิจกรรมสินค้าชุมชนของ อบต. หรือการจัดงาน EXPO ของกลุ่มต่างๆ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเซรามิกของไทย ศูนย์ทรัพยากรเซรามิกส์ ภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมเครื่องปั้นดินเผาจังหวัดลำปาง , ฯลฯ Kulachatr C. Na Ayudhya

38 Kulachatr C. Na Ayudhya

39 Kulachatr C. Na Ayudhya

40 Kulachatr C. Na Ayudhya

41 Kulachatr C. Na Ayudhya

42 Kulachatr C. Na Ayudhya

43 www.thaitradefair.com/fairin/big08/ appointment .asp
Kulachatr C. Na Ayudhya

44 Kulachatr C. Na Ayudhya

45 Kulachatr C. Na Ayudhya

46 Kulachatr C. Na Ayudhya

47 สมาคมเซรามิกส์ไทย Kulachatr C. Na Ayudhya

48 Kulachatr C. Na Ayudhya

49 Kulachatr C. Na Ayudhya

50 Kulachatr C. Na Ayudhya

51 ช่องทางการกระจายสินค้า
Intermediaries (คนกลาง) AGENT or Dealer ; ตัวแทนขาย ผู้แทนจำหน่าย Trader and Inter-trader ; ตัวแทน นายหน้า ผู้ค้าส่งออก Marketplace Retail Store Outlet Hypermarket Department Store Supermarket Convenience Store , Mini-mart Real Marketplace ตลาดเซรามิกส์ , ตลาด OTOP , ตลาดสินค้าชุมชน Web Marketplace เช่น , , , , , Kulachatr C. Na Ayudhya

52 ช่องทางการกระจายสินค้า
Direct Channel (ขายตรง) Company Sales force การตั้งหน่วยงานขาย (Sales Team) ในบริษัท E-Marketing การใช้เว็บไซต์เป็นช่องทางการจำหน่าย (e-Commerce) สร้างเว็บขึ้นเอง , My outlet การลงทุนสร้างร้านค้าจำหน่ายสินค้าขึ้นเองในหลากหลายรูปแบบ เช่น KIOSK , Showroom ต้องคำนึงทำเลที่ตั้งและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นหลัก MLM (Multi Level Marketing) สมาชิก , Down line Kulachatr C. Na Ayudhya

53 การจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ (การส่งออก)
สิ่งที่ควรคำนึงได้แก่ วัฒนธรรม ภาษา และสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แนวทางปฏิบัติการจัดจำหน่ายในต่างประเทศที่แตกต่างกันออกไป การติดตามข้อกฎหมายระหว่างประเทศ การเจรจาทางการค้า การรวมกลุ่มกันทางเศรษฐกิจ การกีดกันการค้า เพื่อตัดสินใจให้สอดคล้อง มาตรฐานสากลต่างๆ Kulachatr C. Na Ayudhya

54 การจำหน่ายสินค้าระหว่างประเทศ (การส่งออก)
ลักษณะโดยทั่วไปของ ผู้ประกอบการไทย กับการส่งออก รับจ้างผลิตโดยใช้ตราสินค้าของลูกค้าในต่างประเทศ ส่งออกผ่านตัวแทนขาย / เอเย่นต์ หรือ Trader การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ แนวทางขยายตลาดต่างประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ โลกเชื่อมข้อมูลข่าวสารถึงกันและกันได้ง่ายขึ้น ผู้ประกอบการใหม่ ควรให้ความสำคัญกับข้อมูลข่าวสาร สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนำมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับองค์กร การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นแนวทางการทำตลาดที่จะมีความสำคัญต่อไปอย่างยิ่ง (การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ e-Marketing) Kulachatr C. Na Ayudhya

55 กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดและการส่งเสริมการตลาด
การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication) การส่งเสริมการตลาด (Marketing Promotion) การโฆษณา (Advertising) การประชาสัมพันธ์ (Public Relation) การใช้พนักงานขายหรือหน่วยงานขาย (Personal Selling) การส่งเสริมการขาย (Sales Promotion) การตลาดทางตรง (Direct Marketing) การจัดกิจกรรมพิเศษ (Special Event or Event Marketing) การเป็นผู้อุปถัมภ์ (Sponsorship Marketing) ควรวางแผนและดำเนินงานการใช้เครื่องมือเหล่านี้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกันอย่างประหยัด Kulachatr C. Na Ayudhya

56 การจัดหาข้อมูล และการวิเคราะห์ตลาด

57 การจัดหาข้อมูลและการวิเคราะห์ตลาด
“ทำไม” ธุรกิจมีความเสี่ยง สภาพแวดล้อมธุรกิจ เปลี่ยนแปลงบ่อย คู่แข่งมีกลยุทธ์หลากหลาย เพิ่มขึ้น ผู้บริหารต้องตัดสินใจ “รู้เขา รู้เรา รบร้อยครั้ง ชนะร้อยครั้ง!!!” ต้องได้ข้อมูลหรือ สารสนเทศ ที่เป็นประโยชน์ ต้องใช้เครื่องมือ จัดหาข้อมูลที่มี ประสิทธิภาพ “การวิจัย” “IT” Kulachatr C. Na Ayudhya

58 การหาข้อมูลทางการตลาด
การเดินทางท่องเที่ยวทั่วไป ให้ช่างสังเกตและจดจำ อ่านนิตยสารธุรกิจ การตลาด และดูผลงานวิจัยผู้บริโภคบ้างเพื่อทราบแนวโน้มพฤติกรรมผู้บริโภค อยากรู้อะไรไปถามกระทรวงพาณิชย์บ้าง ถ้าอยากส่งออกไปหาข้อมูลที่กรมส่งเสริมการส่งออก หรือกัดฟันซื้อตั๋วเดินทางไปต่างประเทศ ค้นคว้าและซักถามผู้รู้บ่อยๆ หาเวลาว่างให้ตนเองบ้าง เพื่อใช้ในการหาข้อมูลและโอกาสทางการตลาดที่ดีกว่า อินเตอร์เนตและภาษาอังกฤษเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับการหาข้อมูลทั้งในและต่างประเทศ โดยสืบค้นจากเว็บต่างๆ ได้ ศึกษาวัฒนธรรมของชาวต่างชาติจากหนังสือ เว็บไซต์หรือสัมภาษณ์พูดคุยกับชาวต่างชาติ จำได้รูปแบบผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม หรือ ความพอใจ Kulachatr C. Na Ayudhya

59 Kulachatr C. Na Ayudhya

60 Kulachatr C. Na Ayudhya

61 Kulachatr C. Na Ayudhya

62 Ceramic Kulachatr C. Na Ayudhya

63 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing)
หมายถึงการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดโดยใช้เครื่องมืออีเล็กทรอนิกส์ เช่น คอมพิวเตอร์ ในการทำกิจกรรมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเป็นกิจกรรมที่มีการสื่อสาร 2 ทาง และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารได้ทั่วโลกตลอดเวลา (Any Time Any Where) Kulachatr C. Na Ayudhya

64 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing)
ลักษณะพิเศษ ; ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเป้าหมายต้องชอบซื้อสินค้าผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กระจายอยู่ทั่วโลกอย่างไร้พรมแดน เป็นการตลาดแบบตัวต่อตัว ลูกค้าตัดสินใจซื้อจากข้อมูลบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เปิดร้านขายได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง สามารถส่งสินค้าประเภทดิจิตอล ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจต่ำ ใช้บุคลากรจำนวนน้อย ไม่ต้องเอาใจใส่เรื่อง Place Utility ได้ข้อมูลของบลูกค้าอันมีค่าอย่างมหาศาล Kulachatr C. Na Ayudhya

65 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketing)
ประเภทของสินค้าและบริการ สินค้าที่มีตัวตน เช่น ดอกไม้ หนังสือ เสื้อผ้า เครื่องประดับ เซรามิก สินค้าที่ไม่มีตัวตน เช่น ข้อมูล คำปรึกษา บันเทิง การบริการ เช่น โรงแรมที่พัก ตั๋วเครื่องบิน ประเภทของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) Portal Site ; , E-Tailing ; , Auction ; , Service ; Kulachatr C. Na Ayudhya

66 Kulachatr C. Na Ayudhya

67 แนวทางในการจัดทำเว็บไซต์
1.ใช้ Tools สำเร็จรูป ecombot.com , velocal.com , quickwww.com tarad.com , thaitambon.com 2. Outsourcing จ้างบริษัทภายนอกผลิตตามต้องการ 3. ผลิตเองด้วยโปรแกรมช่วยสร้างเว็บเพจ หรือ เขียน Code HTML เอง เช่น MS-Frontpage , Macromedia Dreamweaver , Namo , ASP.net , PHP , Java Code - ผลิตโดยเจ้าของ / ผู้บริหาร - จ้างโปรแกรมเมอร์ไว้ในองค์กร Kulachatr C. Na Ayudhya

68 ตัวอย่างของผู้ให้บริการร้านค้าอัตโนมัติสำเร็จรูป
เป็นเว็บไซต์ที่มีระบบการให้บริการสร้างร้านค้าบน Shoppingmall มีลักษณะเป็น Sub-domain ของ ข้อดีคือราคาถูกและเปลี่ยนค่าเช่าตามรายการสินค้าที่เพิ่มขึ้น และช่วยโปรโมทเว็บให้ ข้อเสียคือ ไม่ได้ใช้ชื่อ Domain ของตัวเอง ลูกค้าจดจำยาก มีลักษณะเหมือนเว็บดังกล่าวข้างต้น เป็นเว็บไซต์สร้างร้านอัตโนมัติที่ตั้ง Domain Name เองได้ และเป็นอิสระจาก Mall ไม่ผูกพันกับ Host แต่ต้องโปรโมทเว็บเอง เสียค่าบริการในการสร้างแพงกว่า เป็นผู้ให้บริการสร้างร้านค้าอัตโนมัติที่มีระบบให้ทดลองใช้ Free 1 เดือน มีการโปรโมทและจัดทำ Categories บนเว็บได้ด้วยตนเอง ค่าบริการไม่สูงมากนัก Kulachatr C. Na Ayudhya

69 Q&A ขอบคุณครับ อ.กุลฉัตร ฉัตรกุล ณ อยุธยา สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ เชียงใหม่ โทร ต่อ 409 มือถือ Website


ดาวน์โหลด ppt 4.Marketing Mix การพัฒนาส่วนประสมการตลาด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google