งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แสง สี ไฟ ในภาพยนตร์ Light Color Gaffer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แสง สี ไฟ ในภาพยนตร์ Light Color Gaffer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แสง สี ไฟ ในภาพยนตร์ Light Color Gaffer

2 แสงในภาพยนตร์ 1.1 ความสำคัญและประโยชน์ - สร้างความเข้าใจในภาพ - สร้างบรรยากาศของเรื่องราว - ทำให้รับรู้เกี่ยวกับมิติและความมืด - ให้เกิดความสวยงาม

3 แสงในภาพยนตร์ 1.2 ลักษณะของแสงเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์ - แหล่งแสง มาจาก แสงธรรมชาติ แสงจากไฟประดิษฐ์ - ลักษณะของแสง แสงกระด้าง: สร้างความรู้สึกที่รุนแรง แสงนวลฟุ้ง: สร้างอารมณ์ชวนฝัน

4 แสงในภาพยนตร์ 1.3 อิทธิพลของแสงต่ออารมณ์ - ลักษณะของแสง - ทิศทางของแสง - สีของแสง - การส่งผ่านของแสง 1.4 การวัดแสง - วัดแสงสะท้อน - วัดแสงตกกระทบ

5 แสงในภาพยนตร์ /วิดีทัศน์
-แสงหลัก: Main light | key ligh -แสงเสริม: Fill light -แสงส่องหลัง: Back light -ส่องผม: hair light -ส่องไหล่: kick light -แสงส่องฉาก (BACKGROUND LIGHT)

6

7 Standard 3–Point Lighting

8 4–Point Lighting

9

10

11

12

13

14

15

16 LOWKEY LIGHT

17 HIGHKEY LIGHT

18 Tone Color Lighting

19 Tone Color Lighting

20 Tone Color Lighting

21 Tone Color Lighting

22 Tone Color Lighting

23 Tone Color Lighting

24 Tone Color Lighting

25 Tone Color Lighting

26 Shadow Lighting

27 Shadow Lighting

28 Shadow

29

30

31

32

33 Clouse–Up

34

35 แสงในภาพยนตร์ /วิดีทัศน์
ไฟถ่ายทำ - Carbon Arc - Quartz-Halogen - HMI หลอดไฟชนิด Metalic halide ให้อุณภูมิแสง 5,500K ถ่ายทำกลางคืนให้เป็นกลางวัน - Tungsten-Filament ใช้ถ่ายภาพบุคคล

36 Carbon Arc

37 Quartz-Halogen

38 HMI หลอดไฟชนิด Metalic halide ให้อุณภูมิแสง 5,500K ถ่ายทำกลางคืนให้เป็นกลางวัน

39 Tungsten-Filament ใช้ถ่ายภาพบุคคล

40 จิตวิทยาแห่งสี ในภาพยนตร์
สี ที่เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ สี ที่เกิดจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ส้ม-แดง ร้อน ท้าทาย ตื่นเต้น ชีวิต เหลือง-เขียว ร่าเริง ธรรมชาติ ผ่อนคลาย น้ำเงิน-เทา สงบ สุขุม น้ำตาล-เทา เศร้า รันทด สิ้นหวัง ส้ม-เขียว จริงจัง อำนาจ พลัง กำลังใจ ฟ้า-ขาว ปลอดโปร่ง สดใส อ่อนโยน

41 จิตวิทยาแห่งสี ในภาพยนตร์
ปัจจัยในการเลือกสี (มิติ ของ สี ในภาพยนตร์) (1) เวลา ซึ่งแสดงถึงบรรยากาศ ที่ปรากฏลงบนภาพ เช่น เช้า กลางวัน ค่ำ กลางคืน (2) อารมณ์ ซึ่งแสดงถึง พลังที่ซ่อนอยู่ภายในใจ เช่น ความรัก ความพยาบาท ความท้อแท้ (3) สถานที่ เช่น ภายนอก ภายใน นรก สวรรค์ ที่กลางแจ้ง หรือที่แคบ ย่อมให้สีที่แตกต่างกัน (4) วัฒนธรรม มนุษย์ที่มีวัฒนธรรม ความเชื่อ และสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ย่อมตีความหมายของสี ที่แตกต่างกันไปด้วย

42 แสงในภาพยนตร์ /วิดีทัศน์
การเตรียมสถานที่ในการจัดแสง - ศึกษาบท - เลือกสถานที่ การจัดแสง - ความสมดุลของแสงบนวัตถุที่เคลื่อนที่ และวัตถุที่อยู่นิ่ง - ความต่อเนื่องของแสง


ดาวน์โหลด ppt แสง สี ไฟ ในภาพยนตร์ Light Color Gaffer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google