งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตภาพยนตร์ การฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติ ปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตภาพยนตร์ การฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติ ปี 2552"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตภาพยนตร์ การฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติ ปี 2552
สาขาสื่อสารมวลชน คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกริก 13 – 20 กรกฎาคม 2552

2 ทักษะปฏิบัติการผลิต (production) ทั้งส่วนบุคคล และทีมงานการผลิต
วัตถุประสงค์: แนวคิดสร้างสรรค์ การ “สรรสร้าง” องค์ความรู้ ปรัชญาแนวคิด สู่สังคม ผ่านสื่อภาพยนตร์ ภายใต้องค์ประกอบแห่งศิลปะ ความงาม และสาระความรู้ ทักษะปฏิบัติการผลิต (production) ทั้งส่วนบุคคล และทีมงานการผลิต

3 ฐานที่ 1 การคัดเลือกและจัดทำบทภาพยนตร์
ฐานที่ 1 การคัดเลือกและจัดทำบทภาพยนตร์ อ.ไพจิตร ศุภวารี อ.สู่ดิน ชาวหินฟ้า ฐานที่ 2 การกำกับงานสร้าง อ.ศุกล พงศทัต อ.สุภาภรณ์ แสงทอง อ.บดินทร์ ดุ๊ก อ.ณิชชารีย์ กิตติอัศวรัตน์ ฐานที่ 3 การตัดต่อ ลำดับภาพ คุณต่อศักดิ์ วงษ์ไกร และทีมงาน

4 กิจกรรม–ฐานงาน ขั้นตอนการผลิตภาพยนตร์ จ.13 ก.ค.
พัฒนาการและแนวโน้มของภาพยนตร์ ไทยและศิลปะภาพยนตร์ – เรียนรู้จาก “ฆาตกรรมมืด” อ.สู่ดิน – ทีมงานสร้าง อ.บดินทร์

5 กิจกรรม–ฐานงาน ฐานที่ 1 การคัดเลือก จัดทำบทภาพยนตร์ วัน เดือน ปี
ฐานที่ 1 การคัดเลือก จัดทำบทภาพยนตร์ วัน เดือน ปี – เรื่องย่อสู่โครงเรื่อง (synopsis) – ขยายโครงเรื่อง (treatment Outline) – บทภาพยนตร์ (screenplay script) – การขยายบทภาพยนตร์สำหรับถ่ายทำ (treatment screenplay) อ.14 ก.ค. ประชุมสรุปงาน – สร้างบทถ่ายทำ (shooting script) พ.15 ก.ค. ประชุมสรุปงาน – Storyboard – Breakdown พฤ.16 ก.ค. ประชุมสรุปงาน

6 กิจกรรม–ฐานงาน ฐานที่ 2 การกำกับงานสร้าง วัน เดือน ปี
ฐานที่ 2 การกำกับงานสร้าง วัน เดือน ปี – พื้นฐานการแสดง – กล้อง มุมกล้อง อุปกรณ์ – แสง ฉาก – เสื้อผ้า หน้า ผม อ.14 ก.ค. ประชุมสรุปงาน – คัดเลือกนักแสดง – ซ้อมการแสดง ตามบทที่ได้รับ พ.15 ก.ค. ประชุมสรุปงาน – ซ้อมกล้อง ซ้อมกำกับ – ติดต่อประสานงาน สถานที่ถ่ายทำ กองถ่ายทำ – เตรียม เสื้อผ้า อุปกรณ์ ฉาก แสง เทคนิคพิเศษ พฤ.16 ก.ค. ประชุมสรุปงาน

7 กิจกรรม–ฐานงาน ฐานที่ 3 การตัดต่อ ลำดับภาพ วัน เดือน ปี
ฐานที่ 3 การตัดต่อ ลำดับภาพ วัน เดือน ปี – โปรแกรม *Premiere *Photoshop *Audition อ.14 ก.ค. ประชุมสรุปงาน – การเตรียมภาพ เสียง ประกอบ (ตามบท) พ.15 ก.ค. ประชุมสรุปงาน – การทำ CG ขั้นพื้นฐาน (ตามบท) พฤ.16 ก.ค. ประชุมสรุปงาน

8 กิจกรรม–ฐานงาน ฐานที่ 1 การคัดเลือก จัดทำบทภาพยนตร์ วัน เดือน ปี
ฐานที่ 1 การคัดเลือก จัดทำบทภาพยนตร์ วัน เดือน ปี – เรื่องย่อสู่โครงเรื่อง (synopsis) – ขยายโครงเรื่อง (treatment Outline) – บทภาพยนตร์ (screenplay script) – การขยายบทภาพยนตร์สำหรับถ่ายทำ (treatment screenplay) อ.13 ก.ค. ประชุมสรุปงาน – สร้างบทถ่ายทำ (shooting script) พ.14 ก.ค. ประชุมสรุปงาน – Storyboard – Breakdown พฤ.15 ก.ค. ประชุมสรุปงาน


ดาวน์โหลด ppt การผลิตภาพยนตร์ การฝึกอบรมหลักสูตรภาคปฏิบัติ ปี 2552

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google