งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MK315 Marketing Information System Ch 5 Marketing Research system

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MK315 Marketing Information System Ch 5 Marketing Research system"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 MK315 Marketing Information System Ch 5 Marketing Research system
By Aj-Kulachatr Chatrakul Na Ayudhaya Marketing Department Business Administration Faculty MK315 Kulachatrakul Na Audhya

2 Marketing Information System Marketing Research System
ภาพรวมการวิจัยตลาด ประเภทของงานวิจัย ขั้นตอนการวิจัย ประโยชน์ของงานวิจัย การนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ MK315 Kulachatrakul Na Audhya

3 Marketing Information System Marketing Research System
ให้นักศึกษาอธิบายความหมายต่อไปนี้ การวิจัยการตลาด ขั้นตอนการวิจัยตลาด ประโยชน์ของการวิจัยตลาด ให้ทำลงใน Discussion Forum ยกตัวอย่างงานวิจัยตลาดมาคนละ 1 เรื่อง อ่านผลวิเคราะห์และสรุป จัดทำเป็นรายงานคนละ 1 ฉบับ ให้ทำส่งเป็นรายงานลงใน work bin MK315 Kulachatrakul Na Audhya


ดาวน์โหลด ppt MK315 Marketing Information System Ch 5 Marketing Research system

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google