งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ห้วง 1 ต. ค. 52 – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภทความผิดเกิดจับ ผู้ต้อง หาเกิดจับ ผู้ต้อ งหา 1. คดีอุกฉกรรจ์, สะเทื่อนขวัญ 3 2 211 2 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ห้วง 1 ต. ค. 52 – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภทความผิดเกิดจับ ผู้ต้อง หาเกิดจับ ผู้ต้อ งหา 1. คดีอุกฉกรรจ์, สะเทื่อนขวัญ 3 2 211 2 1.1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ห้วง 1 ต. ค. 52 – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภทความผิดเกิดจับ ผู้ต้อง หาเกิดจับ ผู้ต้อ งหา 1. คดีอุกฉกรรจ์, สะเทื่อนขวัญ 3 2 211 2 1.1 ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา 1.2 ปล้นทรัพย์ 1.3 ชิงทรัพย์ ( รวม ) 1.4 ลักพาเรียกค่า ไถ่ 1.5 วางเพลิง รวม 322112 สรุปคดีอาญา 5 กลุ่ม ของสภ. เชียงคำ

2 ห้วง 1 ต. ค.52 – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภทความผิดเกิดจับ ผู้ต้อง หาเกิดจับ ผู้ต้อ งหา 2. คดีวีวิต ร่างกาย และเพศ 2.1 ฆ่าผู้อื่นโดย เจตนา 322-- - 2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่ เจตนา 2.3 กระทำให้ตาย โดยประมาท 2.4 พยายามฆ่า 2.5 ทำร้ายร่างกาย 541244 4 2.6 ข่มขืนกระทำ ชำเรา 222111 รวม 10816555

3 ห้วง 1 ต. ค. – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภท ความผิดเกิดจับ ผู้ต้องห าเกิดจับผู้ต้องหา 3. คดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์ 3.1 ลักทรัพย์ 333 6 5 5 3.2 วิ่งราวทรัพย์ 3.3 รีดเอาทรัพย์ 3.4 กรรโชก ทรัพย์ 3.5 ชิงทรัพย์ ( รวม ) บาดเจ็บ ไม่ บาดเจ็บ 3.6 ปล้นทรัพย์ 3.7 รับของโจร 3.8 ทำให้เสีย ทรัพย์ 222 - - - รวม 555655

4 ห้วง 1 ต. ค. – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภท ความผิดเกิดจับ ผู้ต้องห าเกิดจับ ผู้ต้องห า 4. คดีที่น่าสนใจ 4.1 โจรกรรม รถจักรยานยนต์ 4.2 โจรกรรม รถยนต์ 4.3 โจรกรรมโค - กระบือ 4.4 โจรกรรม เครื่องมือเกษตร 5.5 ปล้น - ชิง รถยนต์โดยสาร 4.6 ปล้น - ชิง รถยนต์แท๊กซี่ 4.7 ข่มขืนและฆ่า 4.8 ลักพาเรียกค่า ไถ่ 4.9 ฉ้อโกงทรัพย์ 8 2 2 5 3 3 4.10 ยักยอก ทรัพย์ ---3-- รวม 822 8 3 3

5 ห้วง 1 ต. ค. – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภท ความผิดจับ ผู้ต้อง หาจับผู้ต้องหา 5. คดีที่รัฐเป็น ผู้เสียหาย / ราย อาวุธปืนธรรมดา 68 8 8 อาวุธปืนสงคราม --22 5.2 การพนัน - การพนัน ทั่วไป 26 2 14 - การพนันสลาก กินรวบ 11 1 1 5.3 ยาเสพติด 7177 22 2 225 5.4 ปรามการค้า ประเวณี 5.5 มีและเผยแพร่ วัตถุลามก รวม 14 2152 23 5 250


ดาวน์โหลด ppt ห้วง 1 ต. ค. 52 – 15 มี. ค.53 ห้วง 1 ต. ค.53 – 15 มี. ค.54 ประเภทความผิดเกิดจับ ผู้ต้อง หาเกิดจับ ผู้ต้อ งหา 1. คดีอุกฉกรรจ์, สะเทื่อนขวัญ 3 2 211 2 1.1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google