งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ
ชื่อโครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอบึงกาฬเป็นศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ สถานที่ตั้ง : ที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ ถนนหนองคาย-นครพนม เจ้าของโครงการ : จังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ.2554 งบประมาณ : 3,039,000 บาท

2 โครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ เป็นศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

3 โครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอบึงกาฬ เป็นศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

4 โครงการ : ตราสัญลักษณ์จังหวัดบึงกาฬ
ชื่อโครงการ : ตราสัญลักษณ์จังหวัดบึงกาฬ สถานที่ตั้ง : --- เจ้าของโครงการ : จังหวัดบึงกาฬ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ ปีที่ดำเนินการ : พ.ศ.2554 งบระมาณ : ---


ดาวน์โหลด ppt โครงการ : ปรับปรุงที่ว่าการอำเภอเมืองบึงกาฬ เป็นศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google