งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โอ้เพื่อนรักของฉัน จดหมายนี้มิได้ส่งมาถึงคุณดั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โอ้เพื่อนรักของฉัน จดหมายนี้มิได้ส่งมาถึงคุณดั่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โอ้เพื่อนรักของฉัน จดหมายนี้มิได้ส่งมาถึงคุณดั่ง
My great friends let this not come to you as โอ้เพื่อนรักของฉัน จดหมายนี้มิได้ส่งมาถึงคุณดั่ง احبتي اتمنى ان لا تصلكم الرسالة

2 a surprise, สิ่งเซอร์ไพรส كمفاجأة

3 แต่มันเป็นเรื่องจริง
but it's real แต่มันเป็นเรื่องจริง إنه الواقع إنها حقيقة

4 have them living around us and พวกเขาอยู่รอบๆตัวเรา
إنهم يعيشون حولنا

5 in our neighbourhood today, เพื่อนบ้านของเราในวันนี้
قريبـــون منا اليوم

6 เราสามารถเปลี่ยนมันด้วยดุอาอฺ และ
we can change it with prayers, and เราสามารถเปลี่ยนมันด้วยดุอาอฺ และ نستطيع تغيير واقعهم بالدعاء لهم و.....

7 ส่งมือเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาในยามที่เขาต้องการ
always lending a helping hand to those in need. ส่งมือเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่พวกเขาในยามที่เขาต้องการ مد يد العون للمحتاجين منهم دائما

8 จงอย่าเก็บอีเมลล์นี้แก่คุณเอง
Don't keep this to yourself, จงอย่าเก็บอีเมลล์นี้แก่คุณเอง لا تدع الرسالة تقف عندك.

9 ฟอวาร์ดมันให้แก่เพื่อนๆของคุณ เพื่อนๆของเราและทุกๆคนที่ปรารถนา
forward it to your friends, so our friends and all people will ฟอวาร์ดมันให้แก่เพื่อนๆของคุณ เพื่อนๆของเราและทุกๆคนที่ปรารถนา أرجوا إيصال الرسالة لكل أصدقائك ومن حولك,

10 จงชูโกรฺต่ออัลลอฮฺที่พระองค์ทรงประทานอาหารและเครื่องดื่มแก่เรา
thank God for food and water that they already have. จงชูโกรฺต่ออัลลอฮฺที่พระองค์ทรงประทานอาหารและเครื่องดื่มแก่เรา لكي نشكر الله جميعا على نعمه علينا .. ومن تلك النعم الماء والغذاء

11

12

13

14

15 มันเป็นเหตุผลที่ว่า…
This is one more reason มันเป็นเหตุผลที่ว่า… هذا سبب إضافي

16 why we have to thank God for the food that
ทำไมเราจำเป็นต้องชูโกรฺต่ออัลลอฮฺที่พระองค์ทรงประทานปัจจัยยังชีพที่… لكي نشكر الله على نعمة الغذاء.....

17 เราสามารถได้รับมาอย่างง่ายๆ…
we can have easily… เราสามารถได้รับมาอย่างง่ายๆ… الذي نحصل عليه بسهوله.....

18 ولكن من ناحية أخرى ... ومما يدعو للسخرية,
But in the other hand... ironically, แต่ด้วยสาเหตุหนึ่ง…ในทางกลับกัน ولكن من ناحية أخرى ... ومما يدعو للسخرية,

19 เรายังคงทิ้งอาหารของเราที่เราซื้ออย่างสิ้นเปลือง
we still waste the food that we buy. เรายังคงทิ้งอาหารของเราที่เราซื้ออย่างสิ้นเปลือง أننا لا نزال نرمي الطعام الذي نشتريه

20 I feel very GRATEFUL for
เรารู้สึกพอใจใน أنا أشعر بالإمتنان العظيم

21 สิ่งที่เรามีในวันนี้
what I have today... สิ่งที่เรามีในวันนี้ لــــــما أملكه اليوم

22 เรามีความสุขเป็นอย่างยิ่งกับ
We are so Blessed for the wonderful works of เรามีความสุขเป็นอย่างยิ่งกับ نحن محظوظون جدا

23 God's hand in our life today,
ความโปรดปราณที่อัลลอฮฺทรงประทานแก่ชีวิตเราในวันนี้ لنعم الله علينا في حياتنا اليوم,

24 เพียงแค่ใคร่คิดเกี่ยวกับมัน…
just think of this.... เพียงแค่ใคร่คิดเกี่ยวกับมัน… فقط فكر في تلك النعم......

25

26 เรารู้สึกโชคดีได้มีชีวิตอยู่ ณ จุดหนึ่งของโลก!!
"I felt very fortunate to live in this part of the world!! เรารู้สึกโชคดีได้มีชีวิตอยู่ ณ จุดหนึ่งของโลก!! كم أنا محظوظ أني أعيش في هذا الجزء من العالم!!

27 أتعهد بأني لن أسرف أو أرمي الطعام ابدا
I promise I will never waste my food no matter ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทิ้งอาหารอย่างฟุ่มเฟีอยไม่ว่าด้วยเหตุไหนก็ตาม أتعهد بأني لن أسرف أو أرمي الطعام ابدا

28 แม้ว่ารสชาติอาหารจะไม่อร่อยและไม่ว่าฉันจะอิ่มปานใดก็ตาม
how bad it can taste and how full I may be. แม้ว่ารสชาติอาหารจะไม่อร่อยและไม่ว่าฉันจะอิ่มปานใดก็ตาม حتى لو لم يعجبني طعمه او كنت لا أحبه

29 أتعهد أني لن أسرف في إستخدام الماء
I promise not to waste water. ฉันสัญญาว่าจะไม่ใช้น้ำอย่างฟุ้งเฟือย أتعهد أني لن أسرف في إستخدام الماء

30 أدعوا الله أن يخفف ฉันจะดุอาอฺว่าว่าเด็กน้อยจะบรรเทาจาก
I pray that this little boy be alleviated from ฉันจะดุอาอฺว่าว่าเด็กน้อยจะบรรเทาจาก أدعوا الله أن يخفف

31 ความทุกข์ทรมานของเขา
his suffering. ความทุกข์ทรมานของเขา من معانأة هذا الطفل

32

33 أتمنى أن نحس بمعانأة الأخرين
I pray that we will be more sensitive towards the suffering ฉันหวังว่าเราจะเป็นผู้ที่มีความรู้สึกต่อความทุกข์ทรมานได้ดียิ่งขึ้น أتمنى أن نحس بمعانأة الأخرين

34 in the world around us and
บนโลกรอบๆตัวเราและ… في العالم من حولنا ..

35 อย่าลืมจากความเห็นแก่ตัวจากนิสัยและความสนใจของเรา
not be blinded by our own selfish nature and interests. อย่าลืมจากความเห็นแก่ตัวจากนิสัยและความสนใจของเรา وأن لا نغفل عنهم بمصالحنا وأنانيتنا.

36 أتمنى أن تعمل هذه الصور على تذكيرنا
I hope this picture will always serve as a reminder to us ฉันหวังว่ารูปเหล่านี้จะเตือนสติแก่เราตลอดเวลา أتمنى أن تعمل هذه الصور على تذكيرنا

37 ว่าเราโชคดีขนาดไหน และ
about how fortunate we are and ว่าเราโชคดีขนาดไหน และ كم نحن محظوظون

38 เราต้องนำสิ่งที่เรามีมอบให้
that we must never ever take things for granted. เราต้องนำสิ่งที่เรามีมอบให้ أننا لسنا في وضعهم .. من يدري قد نكون!!!

39

40 จงคิดและดูมัน…เมื่อคุณคร่ำครวญเกี่ยวกับอาหารของคุณและ
Think & look at this... when you complain about your food and the food we waste daily..." จงคิดและดูมัน…เมื่อคุณคร่ำครวญเกี่ยวกับอาหารของคุณและ อาหารที่ทิ้งที่เราทิ้งทุกวัน أنظر وتمعن في الصور.... تذكرها عندما لا يعجبك طعامك أو عندما ترميه كل يوم...

41 ความทรมาน ขอให้มนุษย์ทุกคนห่างไกลจาก
MAY ALL HUMAN BEINGS BE FREE FROM SUFFERING!!!! ขอให้มนุษย์ทุกคนห่างไกลจาก ความทรมาน أسأل الله أن يرفع البلاء عن جميع خلقه!!!!

42 ได้โปรด จงอย่าหยุดมัน จงฟอวาร์ดมันแก่เพื่อนๆของคุณทุกคน
Please don't break this, keep on forwarding it to all our friends. On this good day, let's make a prayer for the suffering in any place around the globe and send this friendly reminder to others. لا تدع الرسالة تقف عندك. أرجوك مررها لكل أصدقائك ومن حولك, ولنبدأ بالدعاء إلى الله أن يرفع البلاء عن جميع خلقه في جميع أنحاء الأرض!!!! ได้โปรด จงอย่าหยุดมัน จงฟอวาร์ดมันแก่เพื่อนๆของคุณทุกคน ในวันที่ดีวันนี้ จงดุอาอฺเพื่อให้ห่างไกลจากความทรมานในที่ใดๆก็ตามบนโลกนี้ และจงส่งมันเพื่อทำให้รำลึกอยู่เสมอ

43

44

45 PLEASE, أرجوك ได้โปรด

46 PLEASE, MY GREAT FRIENDS, عزيزي القارئ โอ้เพื่อนรักของฉัน

47 PLEASE, MY GREAT FRIENDS, DON'T BREAK THIS CHAIN,
لا تدع الرسالة تقف عندك จงอย่าตัดโซ่เส้นนี้

48 PLEASE, MY GREAT FRIENDS, DON'T BREAK THIS CHAIN,
KINDLY SEND IT TO SOMEONE YOU LOVE, أرسلها لمن تحب จงส่งมันแก่คนที่คุณรัก

49 PLEASE, MY GREAT FRIENDS, DON'T BREAK THIS CHAIN,
KINDLY SEND IT TO SOMEONE YOU LOVE, TO ENABLE HIM OR HER SEE WHAT GOD لكي يعرف نعمة الله عليه เพื่อให้เขาได้เห็นว่า

50 อะไรบ้างที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานแก่ชีวิตเขา
PLEASE, MY GREAT FRIENDS, DON'T BREAK THIS CHAIN, KINDLY SEND IT TO SOMEONE YOU LOVE, TO ENABLE HIM OR HER SEE WHAT GOD HAS DONE IN HIS/HER LIFE COMPARED ويقارن حياته อะไรบ้างที่อัลลอฮฺได้ทรงประทานแก่ชีวิตเขา

51 PLEASE, และนำมาเปรียบเทียบกับเด็กน้อยที่น่าสงสาร MY GREAT FRIENDS,
DON'T BREAK THIS CHAIN, KINDLY SEND IT TO SOMEONE YOU LOVE, TO ENABLE HIM OR HER SEE WHAT GOD HAS DONE IN HIS/HER LIFE COMPARED WITH THESE KIDS' DEPLORABLE بالحياة التعيسة التي يعيشها هؤلاء الأطفال และนำมาเปรียบเทียบกับเด็กน้อยที่น่าสงสาร

52 PLEASE, MY GREAT FRIENDS, DON'T BREAK THIS CHAIN,
KINDLY SEND IT TO SOMEONE YOU LOVE, TO ENABLE HIM OR HER SEE WHAT GOD HAS DONE IN HIS/HER LIFE COMPARED WITH THESE KIDS' DEPLORABLE CONDITIONS.

53 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
And Peace be upon you และขอให้ความสันติ จงมีแด่ท่าน والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته


ดาวน์โหลด ppt โอ้เพื่อนรักของฉัน จดหมายนี้มิได้ส่งมาถึงคุณดั่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google