งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microsoft Office PowerPoint 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microsoft Office PowerPoint 2007"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microsoft Office PowerPoint 2007
โปรแกรมสร้างงานนำเสนอ

2 Microsoft Office PowerPoint
THEME EFFECT SOUND CLIPART PROJECTOR OVERHEAD WEB PAGE DATA POWERPOINT 2007

3 สิ่งแปลกใหม่ใน PowerPoint 2007
หน้าตาของโปรแกรม เมนูคำสั่ง การสร้างไดอะแกรม โฟลว์ชาร์ต และแผนผัง การกำหนดเอฟเฟ็กต์ การสร้างข้อความศิลป์

4 การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint 2007
สามารถเข้าสู่โปรแกรมได้ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ คลิกปุ่ม (Start) เลือก All programs เลือก Microsoft Office คลิกเลือก Microsoft Office PowerPoint 2007 เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานของโปรแกรม

5 การเข้าสู่โปรแกรม PowerPoint 2007
4 3 2 1

6 ส่วนประกอบของ PowerPoint 2007
1 2 3 9 8 4 5 7 6

7 ส่วนประกอบของ PowerPoint 2007
ลำดับ เครื่องมือ การทำงาน 1 แถบเครื่องมือด่วน รวบรวมคำสั่งพื้นฐานที่เรียกใช้งานบ่อย 2 Ribbon รวบรวมคำสั่ง เครื่องมือและวัตถุทั้งหมด 3 Tab ภาพนิ่ง, Tab เค้าร่าง แสดงรายละเอียดที่อยู่ในสไลด์ 4 แถบสถานะ แสดงลำดับของสไลด์และรูปแบบ 5 Note pane สำหรับใส่หมายเหตุเพิ่มเติมในแต่ละสไลด์ 6 แถบเครื่องมือมุมมอง แสดงสไลด์ในรูปแบบต่าง ๆ 7 แถบเครื่องมือ ย่อ - ขยาย สำหรับย่อ-ขยายมุมมองพื้นที่ของสไลด์ 8 พื้นที่ของสไลด์แต่ละแผ่น แสดงขอบเขตการทำงานในแต่ละสไลด์ 9 พื้นที่กรอกข้อความ สำหรับกรอกข้อความ เนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ

8 กลุ่มชุดคำสั่งในส่วน Ribbon
Tab หน้าแรก ชุดคำสั่งที่ใช้งานบ่อย ในด้านการกำหนดรูปแบบตัวอักษร คลิปบอร์ด การสร้างเค้าโครงภาพนิ่ง การกำหนดลักษณะให้กับเอกสาร รวมถึงการค้นหา และแทนที่ข้อมูล

9 กลุ่มชุดคำสั่งในส่วน Ribbon
Tab แทรก ชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการแทรกวัตถุต่าง ๆ ลงในเอกสาร เช่น ตาราง ภาพประกอบ การเชื่อมโยง ข้อความ รวมถึงภาพยนตร์และเสียง

10 กลุ่มชุดคำสั่งในส่วน Ribbon
Tab ออกแบบ ชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสไลด์ เช่น การตั้งค่าหน้ากระดาษ การวางแนวภาพนิ่ง การเลือกชุดรูปแบบ และการปรับแต่งพื้นหลัง

11 กลุ่มชุดคำสั่งในส่วน Ribbon
Tab ภาพเคลื่อนไหว ชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุ

12 กลุ่มชุดคำสั่งในส่วน Ribbon
Tab การนำเสนอภาพนิ่ง ชุดคำสั่งที่ใช้ในการนำเสนอภาพนิ่ง ทั้งในเรื่องลำดับการนำเสนอ การตั้งค่า การนำเสนอ และการกำหนดความละเอียดการนำเสนอในจอภาพ

13 กลุ่มชุดคำสั่งในส่วน Ribbon
Tab ตรวจทาน ชุดคำสั่งสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

14 กลุ่มชุดคำสั่งในส่วน Ribbon
Tab มุมมอง ชุดคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับมุมมองในการนำเสนอ การกำหนดขนาดในการนำเสนอ ระดับสีที่ใช้ในการนำเสนอ

15 กลุ่มชุดคำสั่งในส่วน Ribbon
Tab พิเศษ จะปรากฏเมื่อผู้ใช้ต้องการกระทำกับวัตถุภายในสไลด์ โดยจะปรับเปลี่ยน รูปแบบของชุดคำสั่งตามวัตถุที่เลือก

16 การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
การสร้างสไลด์หน้าแรก สุภัทรา สุวรรณหงษ์

17 การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
การสร้างสไลด์ใหม่ คลิกเลือก Tab หน้าแรก คลิกเลือก “สร้างภาพนิ่ง” ในส่วนการทำงาน ภาพนิ่ง คลิกเลือกรูปแบบของสไลด์ที่ต้องการใช้ในการนำเสนอ จากนั้นทำการพิมพ์ข้อความ หรือแทรกวัตถุลงในเอกสารได้ตามต้องการ

18 การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
การสร้างสไลด์ใหม่ 1 3 2

19 การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
การออกแบบสไลด์ด้วย ชุดรูปแบบ ( THEMES ) คลิกเลือก Tab ออกแบบ คลิกปุ่มเพิ่มเติม ในส่วนชุดรูปแบบ คลิกเลือกชุดรูปแบบที่ต้องการใช้ในการนำเสนอ สามารถปรับแต่งชุดรูปแบบได้ในส่วนนี้ ทั้งในเรื่องของสี แบบอักษร ลักษณะ พิเศษ รวมถึงพื้นหลัง

20 การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
การออกแบบสไลด์ด้วย ชุดรูปแบบ ( THEMES ) 1 4 2 3

21 การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
การใส่ Effect ในจังหวะการเปลี่ยนสไลด์ คลิกเลือก Tab ภาพเคลื่อนไหว คลิกปุ่มเพิ่มเติม ในส่วน “การเปลี่ยนไปยังภาพนิ่งนี้” คลิกเลือกรูปแบบ Effect ที่ต้องการ ในส่วนนี้ สามารถทำการใส่เสียงเพิ่มเติมขณะเปลี่ยนสไลด์ รวมถึงการกำหนด ความเร็วในการเปลี่ยนได้

22 การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
การใส่ Effect ในจังหวะการเปลี่ยนสไลด์ 1 2 3

23 การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
การกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุในสไลด์ คลิกเลือก Tab ภาพเคลื่อนไหว คลิกเลือก ภาพเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง ในส่วนภาพเคลื่อนไหว คลิกเลือกวัตถุในสไลด์ที่ต้องการกำหนดการเคลื่อนไหวให้ คลิกปุ่ม “เพิ่มลักษณะพิเศษ” ในหน้าต่าง การเคลื่อนไหวแบบกำหนดเอง เลือกรูปแบบลักษณะพิเศษที่ต้องการ จากนั้นทำการกำหนดรูปแบบลักษณะพิเศษให้กับวัตถุ สามารถทดสอบการเคลื่อนไหวได้โดยการคลิกที่ปุ่ม หรือ

24 การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
การกำหนดการเคลื่อนไหวให้กับวัตถุในสไลด์ 4 1 2 5 3 6

25 การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
การกำหนดการเชื่อมโยงหลายมิติ คลิกเลือกวัตถุที่จะใช้เป็นช่องทางเชื่อมโยง คลิกเลือก Tab แทรก คลิกปุ่ม การเชื่อมโยงหลายมิติ ในส่วนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ การเชื่อมโยง จะปรากฏ หน้าต่างการเชื่อมโยงหลายมิติ ระบุตำแหน่งของเอกสารที่ต้องการเชื่อมโยง : ตำแหน่งในเอกสารนี้ ระบุภาพนิ่งที่ต้องการเชื่อมโยงไปถึง คลิกปุ่ม ตกลง เพื่อทำการเชื่อมโยงเอกสาร

26 การสร้างงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
การกำหนดการเชื่อมโยงหลายมิติ 2 3 4 1 5 6

27 การนำเสนอผลงานใน PowerPoint 2007
ทำการคลิกที่ปุ่ม การนำเสนอภาพนิ่ง หรือทำการกด F5 บนแป้นพิมพ์ สามารถควบคุมการนำเสนอในแต่ละสไลด์โดยใช้ลูกศรบนแป้นพิมพ์ เมื่อต้องการออกจากการชมการนำเสนอ สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม ESC บนแป้นพิมพ์

28 การนำเสนอผลงานใน PowerPoint 2007
1

29 การบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
คลิกปุ่ม Office คลิกเลือก บันทึก ทำการระบุ ชื่อไฟล์ และที่เก็บไฟล์ คลิกปุ่ม บันทึก

30 การบันทึกงานนำเสนอใน PowerPoint 2007
1 2 3

31 Assignment PowerPoint 2007
EXAMPLE

32 Assignment PowerPoint 2007
รูปแบบการบันทึกชื่อไฟล์ : ID_Group_9.pptx ส่งไฟล์งานนำเสนอเข้า Dropbox ตามกลุ่มที่แชร์ให้ กำหนดส่ง ตามที่ตกลง

33 THE END


ดาวน์โหลด ppt Microsoft Office PowerPoint 2007

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google