งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

July 2004 2010 Lecture Side Lecture by Suradet Tantrairatn Lecturer and Researcher Chapter Four June 2010 Definitions, Goals, and Objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "July 2004 2010 Lecture Side Lecture by Suradet Tantrairatn Lecturer and Researcher Chapter Four June 2010 Definitions, Goals, and Objective."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 July 2004 2010 Lecture Side Lecture by Suradet Tantrairatn Lecturer and Researcher Chapter Four June 2010 Definitions, Goals, and Objective

2 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Aircraft MaterialsPage 2 Expectance from this subject Aviation Management System แนะนำให้รู้จักกลุ่มธุรกิจหรือกิจการหลัก ๆ และหลักการ บริหารงานในอุตสาหกรรม การบินพาณิชย์ เพื่อให้เห็นภาพกว้างและเข้าใจหลักการการ บริหารแบบสากล และเป้าหมายของ สายการบินทั่ว ๆ ไป แนะนำระบบบริหารในกลุ่มธุรกิจ กิจการ ซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อให้เข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ วิศวกรอากาศยาน และเข้าใจสิ่งที่สายการบินคาดหวังจาก วิศวกรอากาศยาน

3 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Aircraft MaterialsPage 2 Definitions of Important Terms - Maintenance is the process of ensuring that a system continually performs its intend function at its designed-in level of reliability and safety. ---------------------------------------------- --------------------------- - Mechanic - Technicians - Maintainer - Engineers

4 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Aircraft MaterialsPage 2 Word Pairs Used in Aviation - Verification and Validation - Operational Check and Function Check - Goals and Objectives

5 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Aircraft MaterialsPage 2 Goals of a maintenance program - To deliver airworthy vehicles to the flight department in time to meet the flight schedule - To deliver these vehicles with all necessary maintenance actions completed or properly deferred

6 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Aircraft MaterialsPage 2 Maintenance program objective - To ensure the realization of the inherent safety and reliability level of the equipment. - To restore safety and reliability to their inherent level when deterioration has occurred. - To obtain the information necessary for adjustment and optimization of the maintenance program when these inherent levels are not met. - To obtain the information necessary for design improvement of those items whose inherent reliability proves inadequate.

7 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Aircraft MaterialsPage 2 Maintenance program objective - To obtain the information necessary for design improvement of those items whose inherent reliability proves inadequate. - To accomplish these objectives at a minimum total cost, including the costs of maintenance and the cost of residual failures.

8 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Aircraft MaterialsPage 2 Maintenance program objective - To obtain the information necessary for design improvement of those items whose inherent reliability proves inadequate. - To accomplish these objectives at a minimum total cost, including the costs of maintenance and the cost of residual failures.

9 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Aircraft MaterialsPage 2 Definitions of Important Terms - Maintenance Programs - Maintenance intervals defined - Operation, Service,

10 © AIRBUS UK LTD 2002. All rights reserved. Confidential and proprietary document. Month 200X2009 Subject Name Aircraft MaterialsPage 2 Aviation Management System End of Chapter Four


ดาวน์โหลด ppt July 2004 2010 Lecture Side Lecture by Suradet Tantrairatn Lecturer and Researcher Chapter Four June 2010 Definitions, Goals, and Objective.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google