งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนดารุสสาลาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนดารุสสาลาม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนดารุสสาลาม
โดย นางสาวซูไฮลา หะยีอาซา รหัส นางสาวฟิรดาว นิโด รหัส นางสาวสรีกีร์ เอียดตรง รหัส

2 Functional Requirement

3 Functional Requirement

4 F1:เปิดบัญชี + ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ -นักเรียน -เจ้าหน้าที่ -ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน -กรอกข้อมูลนักเรียน -ตรวจสอบการกรอกข้อมูลนักเรียน -เจ้าหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติของผู้เปิดบัญชี -ประมวลผลรับบัญชีใหม่ -บันทึกข้อมูล +สิทธ์ -สามารถทำกิจกรรมกับระบบได้ +เงื่อนไข/ข้อจำกัด -นักเรียนโรงเรียนดารุสสาลาม -ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆได้ เช่น ชื่อ,นามสกุล

5 F2:ฝากเงิน + ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ -นักเรียน -เจ้าหน้าที่ -ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน -กรอกรหัสบัญชี/จำนวนเงิน -ตรวจสอบรหัสบัญชี -ตรวจสอบจำนวนเงิน -บันทึกข้อมูล -ผู้ดูแลระบบเพิ่มยอดเงินในบัญชี +สิทธ์ -ฝากได้ไม่จำกัดยอดเงิน +เงื่อนไข/ข้อจำกัด -เป็นสมาชิก

6 F3:ถอนเงิน + ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ -นักเรียน -เจ้าหน้าที่ -ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน -ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี -กรอกรหัสบัญชี /จำนวนเงิน -ตรวจสอบรหัสบัญชี -ตรวจสอบจำนวนเงิน -บันทึกข้อมูล -ผู้ดูแลระบบหักยอดเงินในบัญชี +สิทธ์ -ถอนได้ไม่เกินยอดเงินที่มีอยู่ในบัญชี +เงื่อนไข/ข้อจำกัด -เป็นสมาชิก

7 F4:โอนเงิน + ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ -นักเรียน -เจ้าหน้าที่ -ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน -เข้าสู่ระบบ -ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี -เลือกการโอน -กรอกรหัสบัญชีต้นทางและปลายทาง/จำนวนเงินที่โอน -ตรวจสอบรหัสบัญชี -ตรวจสอบจำนวนเงิน -บันทึกข้อมูล -ผู้ดูแลระบบหักยอดเงินในบัญชี +สิทธ์ - โอนได้ไม่เกินยอดเงินที่มีอยู่ในบัญชี +เงื่อนไข/ข้อจำกัด -เป็นสมาชิก -โอนได้เฉพาะระบบออมทรัพย์ในโรงเรียน

8 F5:ตรวจสอบยอดเงิน +เงื่อนไข/ข้อจำกัด -เป็นสมาชิก
+ ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ -นักเรียน -ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน -กรอกรหัสบัญชี -ตรวจสอบยอดเงินในบัญชี -แสดงผล +สิทธ์ - สามารถดูยอดเงินได้ +เงื่อนไข/ข้อจำกัด -เป็นสมาชิก

9 F6:แก้ไขบัญชี +สิทธ์ - สามารถแก้ไขรหัสได้
+ ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ -นักเรียน -ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน -เข้าสู่ระบบ -กรอกรหัสบัญชี -แก้ไขข้อมูล -บันทึกการแก้ไขข้อมูล +สิทธ์ - สามารถแก้ไขรหัสได้ +เงื่อนไข/ข้อจำกัด -เป็นสมาชิก

10 F7:ปิดบัญชี +สิทธ์ - สามารถปิดบัญชีได้ +เงื่อนไข/ข้อจำกัด -เป็นสมาชิก
+ ผู้ใช้ที่มาปฏิสัมพันธ์ -นักเรียน -เจ้าหน้าที่ -ผู้ดูแลระบบ + ขั้นตอน -กรอกรหัสบัญชี -ตรวจสอบรหัสบัญชี -ลบบัญชี +สิทธ์ - สามารถปิดบัญชีได้ +เงื่อนไข/ข้อจำกัด -เป็นสมาชิก

11 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ระบบธนาคารออมทรัพย์โรงเรียนดารุสสาลาม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google