งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อะไรคือ “SMEs” “SMEs” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปล เป็นภาษาไทยว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อะไรคือ “SMEs” “SMEs” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปล เป็นภาษาไทยว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อะไรคือ “SMEs” “SMEs” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปล เป็นภาษาไทยว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นกิจการที่สร้างมูลค่าแก่ระบบเศรษฐกิจอย่างมหาศาล ทั้งในแง่ของการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ ในบทบาทที่หลาก หลาย คือ เป็นทั้งผู้ผลิต ผู้จำหน่ายสินค้าและผู้ให้บริการ

2 ความสำคัญของ “SMEs” ช่วยการสร้างงาน สร้างมูลค่าเพิ่ม
สร้างเงินตราต่างประเทศ ช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศ โดยการผลิตเพื่อทดแทนการนำเข้าจาก ต่างประเทศ เป็นจุดเริ่มต้นในการลงทุน และสร้างเสริมประสบการณ์ ช่วยเชื่อมโยงกับกิจกรรมขนาดใหญ่ และภาคการผลิตอื่น ๆ เช่น ภาค เกษตรกรรม เป็นแหล่งพัฒนาทักษะฝีมือ

3 เงินทุนที่ใช้สำหรับธุรกิจขนาดกลางและย่อม
ขนาดย่อม กิจการการผลิด ไม่เกิน 200 ล้านบาท ไม่เกิน 50 ล้านบาท กิจการบริการ กิจการการค้า (ค้าปลีก) ไม่เกิน 60 ล้านบาท ไม่เกิน 30 ล้านบาท กิจการการค้า (ค้าส่ง) ไม่เกิน 100 ล้านบาท

4 จำนวนการจ้างงานสำหรับกิจการแต่ละประเภท
ขนาดกลาง ขนาดย่อม กิจการการผลิด ไม่เกิน 200 คน ไม่เกิน 50 คน กิจการบริการ ไม่เกิน คน กิจการการค้า (ค้าปลีก) ไม่เกิน คน ไม่เกิน คน กิจการการค้า (ค้าส่ง) ไม่เกิน คน ไม่เกิน คน

5 ธุรกิจ “SMEs” ต่าง ๆ ธุรกิจเสริมสวยสุนัข
ที่พักแรมแบบประหยัด (Guest Houses) ธุรกิจนวดแผนไทย ธุรกิจให้บริการอินเตอร์เน็ต ธุรกิจนำเที่ยวภายในประเทศ ธุรกิจซักอบรีด ธุรกิจรับจัดดอกไม้สด ธุรกิจเดย์สปา

6 ตัวอย่างกิจการ “SMEs”
1. การผลิต - ภาคเกษตรกรรม (Agricultural Processing) - ภาคอุตสาหกรรม(Manufacturing) - เหมืองแร่(Mining)

7 ตัวอย่างกิจการ “SMEs”
2. กิจการบริการ บริษัททัวร์ ร้านกาแฟในปั๊มน้ำมัน ร้านสะดวกซื้อ ร้านเกมส์และอินเตอร์เน็ตคาร์เฟ่ ร้านเสริมสวย ฯลฯ

8 ตัวอย่างกิจการ “SMEs”
3. กิจการค้า - การค้าปลีก (Retail) - การค้าส่ง (Wholesale)

9 เว็บไซด์เกี่ยวกับ “SMEs”

10 กิจกรรม ให้นักศึกษาศึกษาเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs หลังจากนั้นให้สมมติว่าตนเองจะเปิดธุรกิจSMEs แล้วให้เขียนธุรกิจ SMEs ที่นักศึกษาสนใจมา 3 ธุรกิจ โดยเรียงตามลำดับธุรกิจที่สนใจมากที่สุดไปน้อยที่สุด พร้อมกับอธิบายรายละเอียดแต่ละธุรกิจว่าเพราะเหตุใดจึงเลือกธุรกิจ SMEs เหล่านั้น โดยให้อธิบายถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย คือ โอกาสทางธุรกิจที่จะทำให้ธุรกิจของเราประสบความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt อะไรคือ “SMEs” “SMEs” ย่อมาจากภาษาอังกฤษ Small and Medium Enterprises หรือแปล เป็นภาษาไทยว่า "วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม" มีบทบาทและความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google