งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552

2 สมาชิกกลุ่ม ชื่อ หน่วยงาน โทรศัพท์ Email นายศิริชัย เอื้อบุญกนก
นายศิริชัย เอื้อบุญกนก กรมส่งเสริมสหกรณ์ นายณัฐวุฒิ ทองแผ่ น.ส.ปราณี เอกสุภักดิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

3 ความเป็นมา 1 จำนวนสหกรณ์ที่มีมากว่า 3,000 ราย 2 มีหลายประเภทของสหกรณ์
สหกรณ์มีอยู่ทุกจังหวัดของประเทศ 4 ข้อมูลจำนวนมากของสหกรณ์

4 วัตถุประสงค์ 1 เพื่อเผยแพร่ข้อมูลของสหกรณ์ 2
นำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์

5 ให้บริการข้อมูล และจำนวนตามประเภทของสหกรณ์ ข้อมูลรายสหกรณ์ประกอบไปด้วย
แนวทางการดำเนินการ ให้บริการข้อมูล และจำนวนตามประเภทของสหกรณ์ ข้อมูลรายสหกรณ์ประกอบไปด้วย ● ชื่อประธานและกรรมการของสหกรณ์ ● ที่อยู่สหกรณ์ ● สถานะสหกรณ์ ● ประเภทสหกรณ์

6 กลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานราชการ ประชาชนทั่วไป

7 แหล่งข้อมูล ฐานข้อมูลสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์

8 การใช้งาน REST Web Services

9 Thank You กลุ่ม 6


ดาวน์โหลด ppt ระบบฐานข้อมูลสหกรณ์ กลุ่มที่ 6 26 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google