งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Suphot Sawattiwong tohpus@hotmail.com Sound On Game Suphot Sawattiwong tohpus@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Suphot Sawattiwong tohpus@hotmail.com Sound On Game Suphot Sawattiwong tohpus@hotmail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Suphot Sawattiwong tohpus@hotmail.com
Sound On Game Suphot Sawattiwong

2 เสียงใน XNA ใน XNA 3.0 นั้นสามารถ ใช้ .wav, .mp3 ได้โดยตรงใน Content Project ได้เลย และ สามารถในเครื่องมือ ที่ชื่อMicrosoft Cross-Platform Audio Creation Tool หรือ XACT สิ่งหนึ่งที่ต้องจำไว้ว่า XACT ไม่ใช่โปรแกรมประเภท Sound Editor หากจะต้องการแก้ หรือตัดต่อเสียงควรทำให้เรียบร้อยจากโปรแกรมอื่นๆ ก่อน

3 มารู้จักกับ Wave, Wave Bank, Sound Bank, Cue
Wave เป็นไฟล์ที่เก็บ Audio Data เพื่อใช้ได้อย่างอิสระ หรือ เพื่อเกมเสียงที่ใช้ประกอบ effect ในเกม Wave Bank เป็นไฟล์ที่เก็บ wave file หลายๆ อันไว้ด้วยกันเป็นกลุ่มอยู่ในไฟล์เดียว Sound Bank เป็นกลุ่มของหลายๆ wave bank และ cue Cue เป็นไฟล์ที่ยอมให้Programmerเล่นเสียง โดยประกอบด้วย เสียงอย่างน้อย 1 เสียง และอ้างอิงกับ sound bank

4 การใช้งาน XACT Click ปุ่ม Start เมนู และเลือก All Programs.
Click Folder Microsoft XNA Game Studio 3.0 เลือก Tools และ click Microsoft Cross-Platform Audio Creation Tool (XACT) จากนั้นให้ทำการ New Project ขึ้นมาโดยต้องนำไฟล์นามสกุล xap ไปใส่ไว้ใน Folder ที่ต้องการ ควรสร้างแยกจาก Project XNA ที่เป็น Visual Studio เลือก Create Wave Bank ทำการ ลาก Sound หรือทำการ insert wave file โดยการ Click ขวา ใน Wave Bank ก่อนทดสอบการ Play ให้ไปเปิด โปรแกรมชื่อ XACT Audition Utility ก่อน หาได้จาก Start> All Program>Microsoft XNA Game Studio 3.0>Tools> XACT Audition Utility

5 การใช้งาน XACT แล้วทำการ Create Sound Bank
ทำการลาก file จาก wave bank มา sound bank แล้วทำการลาก ไฟล์จาก sound bank ลงไปที่ cue เสร็จแล้วให้ทำการ Build Sound Project ให้ทำการ save จากนั้นให้กลับไปที่ Microsoft Visual C# 2008 Express เปิด Project ที่ต้องการใส่เสียง ทำการ add exist item เลือก .xap ที่ทำการ save ไว้ จากนั้นให้ทำการ copy ไฟล์นามสกุล xgs, xsb, xwb ไปไว้ที่เดียวกันกับ .xap ซึ่งในที่นี้คือ Folder Content

6 การเขียนโปรแกรมเสียงโดยใช้ XACT
Method ที่ใช้ทำการโหลด เสียงที่ดีที่สุดคงไม่พ้น LoadContent ซึ่งจะสร้าง Audio Engine, wave และ sound bank ในนี้ โดยประกาศตัวแปร AudioEngine, WaveBank และ SoundBank เป็น static ใน Class Game1 โดย AudioEngine เป็นตัวแปรที่เก็บค่า XACT Game Setting ไว้ ส่วน WaveBank และ SoundBank เป็นการบอก AudioEngine ว่าไฟล์ไหนถูกเรียกใช้งาน

7 การเขียนโปรแกรมเสียงโดยใช้ XACT
ดูใน Ex16_SoundTest ใน Class Game1 ให้ใส่ตัวแปรดังนี้ ใน Method LoadContent ให้ใส่ดังต่อไปนี้ static AudioEngine audio; // ตัวแปรเนี้เก็บค่า XACT game setting static SoundBank soundBank; static WaveBank waveBank; Cue gameloopCue; // ตัวแปรเก็บ SoundCue

8 การเขียนโปรแกรมเสียงโดยใช้ XACT
ใน Method LoadContent ให้ใส่ดังต่อไปนี้ protected override void LoadContent() { spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); audio = new AudioEngine("Content\\sound.xgs"); // XACT game setting File soundBank = new SoundBank(audio, "Content\\Sound Bank.xsb"); // XACT Sound Bank file waveBank = new WaveBank(audio, "Content\\Wave Bank.xwb"); // XACT Wave Bank File gameloopCue = soundBank.GetCue("gameloop"); // Cue เป็นตัวที่ใช้ในการเล่นเสียงในเกม }

9 คำสั่งในการสั่งให้ Play Sound
ใน Class Cue มีคำสั่งที่น่าสนใจอยู่หลายคำสั่งที่ใช้ประจำดังนี้ และยังมี status ที่น่าสนใจไว้ใช้ประโยชน์อีกดังนี้ Method คำอธิบาย Play() เล่นเพลง Stop() หยุดเพลง Resume() เล่นเพลงต่อ Pause() หยุดเพลงชั่วคราว Method คำอธิบาย IsPlaying ถ้าเป็นtrue แสดงว่า เพลงกำลังเล่นอยู่ IsPaused ถ้าเป็นtrue แสดงว่าทำการหยุดเพลงชั่วคราว

10 ตัวอย่าง Code ของการเล่นเพลงโดยใช้ XACT
protected override void Update(GameTime gameTime) { if (!gameloopCue.IsPlaying) // ถ้า gameloopCue ไม่ทำการเล่นอยู่จะเป็นจริง gameloopCue.Play(); } base.Update(gameTime); ดูได้ใน Project ชื่อว่า SoundTest

11 การเล่น Sound ง่ายๆ ผ่าน Class SoundEffect
ทำการ Add New Item นำเพลงเข้ามาใน project ใน Folder Content เหมือนกับการโหลดภาพ จากนั้นให้ประกาศตัวแปรใน Class Game1 ใน Method LoadContent ให้ทำตามดังนี้ SoundEffect soundEffect; // ตัวแปร soundEffect protected override void LoadContent() { spriteBatch = new SpriteBatch(GraphicsDevice); soundEffect = // โหลด Content soundEffect.Play(); // เล่นเพลง }

12 ตัวอย่าง Sound Manager
ดูใน Ex17_TestSoundManager

13 Lab 9: เกมบวกลบคูณหารให้ได้ 10
สุพจน์ สวัตติวงศ์ อ. สุภัทรชัย พลศักดิ์ อ. เอกนรินทร์ คำคูณ

14 เงื่อนไขเกม ให้ทำการบวก ลบ คูณ หาร ตัวเลข ระหว่าง 0-9 เพื่อให้ได้ 10 หากได้คะแนน 10 ให้คะแนนบวกเพิ่มขึ้นไป 100 คะแนน หากกดปุ่ม pass ก็ลบ 50 คะแนน

15 วิธีคิด ให้ทำการ random ตัวเลข ระหว่าง 0-9 มา 4 ตัว
นำตัวเลขลากไปวางโดยใช้ mouse ลงในช่องที่ต้องการ และ Click เครื่องหมายที่ต้องการใช้ และนำตัวเลขไปใส่ในอีก 1 ช่อง ให้ทำการคำนวณผลลัพธ์ แล้วให้ทำการลาก ผลลัพธ์ไปอยู่กับตัวเลขที่เหลือ ทำจนกว่าตัวเลขตัวเดียว และหากตัวเลขนั้นมีค่า = 10 ให้ทำการเพิ่มคะแนน 100 คะแนน หากไม่ให้ -50 คะแนน รวมถึงหากกดปุ่ม pass ให้ -50 คะแนนเช่นกัน

16 ตัวอย่างเกมลักษณะนี้ ไม่จำเป็นต้องมี เวลา กับ undo


ดาวน์โหลด ppt Suphot Sawattiwong tohpus@hotmail.com Sound On Game Suphot Sawattiwong tohpus@hotmail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google