งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Preventive Pollution Control4 Mass and Water Balance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Preventive Pollution Control4 Mass and Water Balance"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Preventive Pollution Control4 Mass and Water Balance
Mr. Assadawut Khanto Studying Ph.D. (Kasetsart University) M.Sc Environmental Engineering Aalborg University B.Eng Civil Engineering (Mahidol University)

2 Course Syllabus 24/06/55 Introduction of preventive pollution control
1/07/55 Water Balance and Wastewater Treatment technology (1) 8/07/55 Water Balance and Wastewater Treatment technology (2) and Test 15/07/55 Air Quality and Air Emission from Industry (1) 22/07/55 Transportation 29/07/55 Noise Level (1) 5/08/55 Present Project Final Exam

3 Point! Present 30 points Pretest 30 points Final Exam 30 points
Class attend 10 points

4 Mass Balance again!!!!! 10 10 2 18

5 Unit process LOSS 20 INPUT 20 INPUT 15 INPUT? NaOH 30 OUTPUT 15
Unit of Process Material 55 H2O 15 OUTPUT 10 Algohol 30 Output 400

6 Wastewater parameters
Biological Oxygen Demand (BOD) mg/l Chemical Oxygen Demand (COD) mg/l COD Always > BOD Dissolve Oxygen (DO) how much oxygen in wastewater mg/l Organic matter (ORG) mg/l pH Temperature (Temp) oC Flow rater (Q) m3/d Area (A) m2 Volume (V) m3

7 What was happening?? DO LOW!
นครราชสีมา 14 ก.ค. - ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครราชสีมา ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุปลาลอยตายเป็นเบือในลำตะคอง คาดเกิดจากการปล่อยสารเคมีที่เป็นพิษลงในลำน้ำ ด้านนายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ประสานชลประทานปล่อยน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะคองผลักดันน้ำเสียออกไป ยืนยันไม่กระทบประปาของเทศบาลแน่นอน

8 Anaerobic Condition มีเทน ความสกปรกของน้ำเสีย BOD COD ถังบำบัดแบบปิด
ไม่ให้มีอากาศ น้ำทิ้ง น้ำเสีย แบคทีเรีย อื่นๆ

9 Anaerobic Condition มีเทน ความสกปรกของน้ำเสีย ตะกอน BOD COD
ถังบำบัดแบบปิด ไม่ให้มีอากาศ น้ำทิ้ง น้ำเสีย ตะกอน แบคทีเรีย ตะกอน อื่นๆ ดูดส้วม

10 Anaerobic Condition (No Oxygen)
Remove organic matter to others parameters!

11 Anaerobic Process

12 Anaerobic Process Hydrolysis : Organic matter (BIG to SMALL)
Acidoginersis: pH dropped Methanogenesis : pH Increased to over 7 Remove organic matter to CO2 ,CH4 New cell and Energy Electricity produced by CH4 is the advantage of anaerobic condition

13 ไฮโดรลิซิส(Hydrolysis): สารอินทรีย์(เศษพืชผัก เนื้อสัตว์) มีองค์ประกอบสำคัญคือ คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน แบคทีเรียจะปล่อยเอ็นไซม์เอกซ์ตราเซลลูลาร์ (extra cellular enzyme) มาช่วยละลายโครงสร้างโมเลกุลอันซับซ้อนให้แตกลงเป็นโมเลกุลเชิงเดี่ยว (monomer) เช่นการย่อยสลายแป้งเป็นน้ำตาลกลูโคส การย่อยสลายไขมันเป็นกรดไขมัน และการย่อยโปรตีนเป็นกรดอะมิโน อะซิโตเจเนซิส (Acetogenesis) เปลี่ยนกรดระเหยง่ายเป็นกรดอะซิติกหรือเกลืออะซิเทตซึ่งเป็นสารตั้งต้นหลักในการผลิตมีเทน เมทาไนเซชั่น หรือ เมทาโนเจเนซิส (Methanization/Methanogenesis): กรดอะซิติก และอื่นๆ จากขั้น 2 รวมถึงคาร์บอนไดออกไซด์และไฮโดรเจนบางส่วน จะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนเป็นมีเทนโดยเมทาโนเจน (methanogen)

14 Aerobic Condition

15 Aerobic Condition Remove Organic matter to the new cell , energy
Efficiency above 80 percent Efficiency better than Anaerobic Condition More Energy used in this process More Money to spend to invest the treatment Industry will have to invest to remove org matter or anything substance from wastewater , to meet the standard

16 Wastewater treatment of Industrial
WW pretreatment Aeration tank Sedimentation Air Excess Sludge Return sludge

17 Aeration tank

18 Sedimentation tank

19 Wastewater treatment Problem and how to solve
Operation daily journal การบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียกระทำในแต่ละวัน Monthly report or quality การบันทึกเหตุการณ์ที่ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียกระทำในแต่ละวัน Energy used within tank How much chemical use Wastewater characteristic , COD, BOD , DO , pH


ดาวน์โหลด ppt Preventive Pollution Control4 Mass and Water Balance

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google