งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อโต้แย้งกับงานวิจัยที่ผ่านมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อโต้แย้งกับงานวิจัยที่ผ่านมา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อโต้แย้งกับงานวิจัยที่ผ่านมา
การโต้แย้งด้วยข้อเท็จจริง

2 การโต้แย้งด้วยข้อเท็จจริง
สาเหตุ การ Generalize งานวิจัย แหล่งข้อมูลที่อ้างถึง บริบท และเวลา

3 สาเหตุ การศึกษาปัจจัยต้น – independent variables
สาเหตุที่อ้างถึงนำไปสู่ผลกระทบ (effects)ได้จริง? ผลกระทบที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอย่างแท้จริง หรือผลกระทบเกิดขึ้นโดยบังเอิญ? ผลกระทบเกิดขึ้นด้วยจากสาเหตุ สาเหตุเดียว? หรือมีสาเหตุอื่นๆ ประกอบอีก?

4 การ Generalize งานวิจัย
การปรับใช้กับกรณีอื่นๆ คำตอบที่ได้มีความคงเส้นคงวา (reliability)? กลุ่มตัวอย่างถือเป็นตัวแทนประชากรได้หรือไม่? สุ่มตัวอย่างด้วยวิธี random หรือ non-random? มีคำอธิบายถึงข้อจำกัดของงานวิจัย?

5 แหล่งข้อมูลที่อ้างถึง
ความน่าเชื่อถือในเชิงคุณภาพของแหล่งข้อมูลอ้างอิง ความน่าเชื่อถือในเชิงปริมาณของแหล่งข้อมูลอ้างอิง

6 บริบททางสังคมและเวลา
ความแตกต่างทางยุคสมัย เทคโนโลยี การศึกษา มาตรการทางกฎหมาย ความแตกต่างทางประเพณี วัฒนธรรมของพื้นที่

7 Assignment หางานวิจัยที่ไม่ได้เรื่องมา 1 ชิ้น
วิพากษ์งานวิจัยชิ้นนั้นว่า “ทำไมจึงไม่ได้เรื่อง?” เสนอแนะว่า “ทำอย่างไรงานวิจัยชิ้นนั้นจึงจะได้เรื่องมากกว่านี้?” โดยอาจใช้ Toulmin’s Diagram เข้าช่วยในการวิเคราะห์


ดาวน์โหลด ppt ข้อโต้แย้งกับงานวิจัยที่ผ่านมา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google