งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

European Review of Agricultural Economics - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -Thailand Development Research Institute (TDRI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "European Review of Agricultural Economics - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -Thailand Development Research Institute (TDRI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 European Review of Agricultural Economics - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -Thailand Development Research Institute (TDRI) Environment and Development Economics

2 Ecological Economics - Asian Institute of technology ( ห้องสมุดกลาง ) - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( สั่ง สำเนา ) ห้องสมุดคณะ เกษตรศาสตร์ ( ห้องสมุด )

3 Canadian Journal of Agricultural Economics - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ( ห้องสมุดกลาง ) - มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4 Australian Journal of Agricultural Economics - คณะเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ( ห้องสมุดกลาง ) -Central region Agricultural center - Economic and social commission Asia and the pacific -National Institute of Development administration ( ห้องสมุด ) - Prince of SongKla University ( ห้องสมุด กลาง )

5 American Journal of Agricultural Economics Asian Institute of Technology Bank of Thailand ( ธนาคารแห่งประเทศไทย ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Central region Agricultural center จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Center of Academic Research) คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี Department of Agricultural Extension

6 Agribusiness King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang ( คณะ เกษตรศาสตร์ ) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( ห้องสมุดกลาง )

7 Agricultural and Resource Economics Review Northeastern Agricultural and resource Economics Association

8 Agricultural Economics มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัญฑิต ศูนย์ ข้อมูลข่าวสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Thailand Development Research Institute (TDRI)

9 Journal of Economics and management Science National Institute of development administration ( ห้องสมุด )

10 Journal of Economic Literature มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ( ห้องสมุดกลาง ) ธนาคารแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ( ห้องสมุดคณะ เกษตรศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, คณะ สังคมศาสตร์และห้องสมุดกลาง ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Center of Academic Resource, คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี, Political Science

11 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์และห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเกษตรเกษตร กำแพงแสน ( ห้องสมุดกลาง ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ( ห้องสมุด กลาง ) มหาวิทยาลัยนเรศวร Journal of Economic Literature

12 -National Institute of Development administration ( ห้องสมุดกลาง ) - Asian Institute of Technology ( ห้องสมุด กลาง ) -Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang คณะเกษตรเทคโนโลยีฯ Journal of Economic Literature

13 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ( ห้องสมุดกลาง ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช Journal of Economic Literature

14 -Prince of Songkla University ( ห้องสมุดกลาง ) -Thailand Development Research Institute -Ministry of finance, fiscal policy office - Thailand Development Research Institute (TDRI) - Economic and Social Commission for Asia and the Pacific - University of Thai Chamber of commerce Journal of Economic Literature

15 The Econometrics Journal Bank of Thailand,library and archives Burapha University, library Chaing Mai University,Faculty of Economics, library Sukhothai Thammathirat Open University, Office of Document and information

16 The RAND journal of economics Asian Institute of Technology,center for library and Information resource National Institute of development Administration,library and information center Thailand Development Research Institute,library and information center Thammasart University,Faculty of Economics, Puey Aungphagorn libraly University of Thai Chamber of Commerce,central library

17 Journal of Economic Theory Chaing mai University,center library Burapha University, library Economic and social Commission for Asia and the Pacific, library Kasetsart University, main library National Institute of development Administration,library and information center Thammasart University,Faculty of Economics, Puey Aungphagorn libraly

18 Far eastern Economic Review Chaing Mai University,center library Burapha University,center library

19 Canadian Journal of Economics Chaing Mai University, center library Bank of Thailand,library and archives Maejo University National Institute of Development Administration library and information center Ramkhamheang University library Thailand Development Research Institute,library and information center Thammasart University,Faculty of Economics, Puey Aungphagorn libraly

20 Journal of Economics and business Chaing Mai University, center library Chulalongkorn University,Faculty of architecture library Dhurakijpundit Universuty, library and information center National Institute of development Administration,library and information center

21 The Quarterly Journal of Economics Bank of Thailand,library and archives Burapha University, library Chaing Mai University,Faculty of Economics library National Institute of Development Administration library and information center Ramkhamheang University library Thailand Development Research Institute,library and information center Thammasart University,Faculty of Economics, Puey Aungphagorn libraly University of Thai Chamber of Commerce,central library

22 Cambridge Journal of Economics Silpakorn University,sanamchandra Palace,central library Thammasart University,Faculty of Economics, Puey Aungphagorn libraly

23 Journal of Economics Education Chaing Mai University,Faculty of Economics library The Journal of Economics Chaing Mai University,Faculty of Economics library

24 Journal of Economics Studies Chaing Mai University,Faculty of Economics library Journal of Economic Literature Chaing Mai University,Faculty of Economics library

25 Agribusiness Maejo University library king Mongkut’s Institute of Technology Ladgrabang,Faculty of Agricultural technology,library

26 Journal of International Food and Agribusiness Marketing Kasetsart University, main library

27 Land Economic Asian Institute of Technology,center for library and Information resource National Institute of development Administration,library and information center Thammasart University,Faculty of Economics, Puey Aungphagorn libraly Chaing Mai University,Faculty of Economics library Chulalongkorn University, library Ramkhamheang University library

28 Land Economic ( ต่อ ) Economic and social Commission for Asia and the Pacific, library Silpakorn University,sanamchandra Palace,central library

29 Management Science Asian Institute of Technology,center for library and Information resource Assumption University,central library Bangkok University,central library National Institute of development Administration,library and information center Thammasart University,Faculty of Economics, Puey Aungphagorn libraly Chulalongkorn University,Faculty of architecture library Ramkhamheang University library

30 Management science( ต่อ ) Khonkaen University,center library Mahidol University Faculty of public health,library Sirinthon International Institute of technology library Susunsree University of technology Prince of Songkhla University,central library

31 Marine Resource Economics Khonkaen University,center library Marketing science Chulalongkorn University, library

32 Journal of Extension Kasetsart University,Faculty of Education,instructional Materail center Kasetsart University Khampangsaen campus,central library king Mongkut’s Institute of Technology Ladgrabang,Faculty of Agricultural technology,library king Mongkut’s Institute of Technology Thonburi,library and information center Maejo University library Prince of Songkhla University,central library

33 Journal of Agricultural Economic king Mongkut’s Institute of Technology Ladgrabang,Faculty of Agricultural technology,library Thammasart University,Faculty of Economics, Puey Aungphagorn library

34 Journal of Environmental Economics and Management Asian Institute of Technology,center for library and Information resource Chaing Mai University,Faculty of Economics library Huachiew Chalermprakiet University library and Information center Maejo University library Thammasart University,Pridi bhanomyong library Thailand Development Research Institute,library and information center

35 Journal of Environmental Economics and Management ( ต่อ ) Mahidol University Faculty of Environment and resource studies librar Sinakharinwirot University central library


ดาวน์โหลด ppt European Review of Agricultural Economics - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - มหาวิทยาลัยแม่โจ้ -Thailand Development Research Institute (TDRI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google