งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Thinking for Success การคิดเพื่อประสบความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Thinking for Success การคิดเพื่อประสบความสำเร็จ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Thinking for Success การคิดเพื่อประสบความสำเร็จ
ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 081 – 920 – 1732

2 Thinking for Success คือ กระบวนการคิดเพื่อความสำเร็จ การมองสิ่งดี สร้างคุณภาพทางมุมมอง เพื่อค้นหาสิ่งดีทางออกที่มีคุณภาพ ในตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อื่น ชุมชน สังคม ดำรงตนเป็นผู้มีคุณภาพทางการจัดการ ดำรงชีวิตด้านบวกและมุ่งมั่นเพื่อเป้าหมายที่วางไว้

3 Thinking for Success มีแรงบันดาลใจ เชื่อใจ มั่นใจ เข้าใจ เปิดใจ ปิดใจ

4 การคิดเพื่อความสำเร็จต้องคิด
ครอบครัว สำเร็จเพื่อ สมดุลชีวิต ส่วนตัว สังคม การงาน

5 การคิดเพื่อความสำเร็จเข้าใจมนุษย์
Maslow ความต้องการ ความสำเร็จในชีวิต ความต้องการได้ รับการสรรเสริญ ความต้องการทางด้านสังคม ความต้องการทางด้านความปลอดภัยในชีวิต ความต้องการทางด้านร่างกาย

6 การคิดเพื่อความสำเร็จเข้าใจงาน
มองมิติทางสังคมแบบ อิทธิบาท 4 พอใจในงาน 1 ขยันในงาน 2 มีสมาธิในงาน 3 ประเมินตรวจสอบในงาน 4

7 ทำไมต้องคิดเพื่อความสำเร็จ
เพื่อสร้างพลังใจในชีวิต ดำรงอยู่อย่างมีความสุข ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง มุมมองทุกด้านอย่างทรงพลัง มองทุกปัญหาอย่างเป็นระบบ มองทุกมิติอย่างสร้างสรรค์

8 การคิด - การมองโลกแบบสำเร็จ
ใช้ประโยชน์จากคำว่า ขอบคุณกับความสำเร็จ หมั่นบอกตัวเองว่าต้องสำเร็จ คิดสิ่งที่เหลืออยู่ไม่ใช่ขาดหายไป คิดว่าคนอื่นดี คิดว่าตัวเองดี

9 เป็นการง่าย ยิ้มได้ไม่ต้องฝืน เมื่อชีพชื่นเหมือนบรรเลงเพลงสวรรค์ แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมา หลวงวิจิตรวาทะการ

10 คิดเชิงบวก เพื่อความสำเร็จในชีวิต
ชีวิตคนเราสั้นนัก คุณเป็นอย่างที่คุณคิด ต้องเข้าใจตัวเรา คนอื่น และ ธรรมชาติ คิดบวกเป็นของฟรี คิดบวกดีกว่าคิดลบ คิดบวกง่าย กว่า คิดลบ คิดบวกสุข กว่า คิดลบ

11 การมองของคนคิดเพื่อความสำเร็จ
เปลี่ยนความล้มเหลว ให้เป็นโอกาส มั่นใจในสิ่งที่เป็นไปได้ ไปพักผ่อน หรือ เปลี่ยนวิถีชีวิต จงช่วยเหลือผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ลำบากกว่า จงปันสิ่งที่ท่านมี อย่าปันสิ่งที่ท่านขาด จงมองโลกสดใสไม่ใช่มืดมน

12 ลักษณะของคนคิดเพื่อความสำเร็จ 7 ประการ คนคิดเพื่อความสำเร็จ
สื่อสารดี เป้าหมายดี ผู้นำดี คนคิดเพื่อความสำเร็จ น่าเชื่อถือดี คาดหวังดี มนุษย์สัมพันธ์ดี คิดบวกดี

13 สร้างความคิดเพื่อความสำเร็จ
ดูข่าวอย่างสร้างสรรค์ดูความสำเร็จ ก่อนพูดร้าย นึกถึงดีก่อน ก่อนว่าผู้อื่นนึกถึงขอดี ผู้อื่นก่อน ทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานเพื่อความสำเร็จ มุมมองที่คาดหวังด้านบวก พูดดี คิดดี ทำดี เสมอ

14 การคิดแบบสำเร็จแนวทาง Unity
UNITY Concept 14

15 คนที่คิดเพื่อความสำเร็จควรมีหลัก 5 ประการ
Service-minded จิตมุ่งบริการ Accomplished งานสัมฤทธิ์ผล Honest ซื่อสัตย์ สุจริต Self-development พัฒนาตน Transparent ทุกคนตรวจสอบได้

16 คิดบวกด้วยพลังการคิดเพื่อความสำเร็จ
คิดก่อนพูด 1 2 คิดสิ่งดี คิดสร้างสรรค์ ไม่ทำลาย 3 4 คิดอย่างจริงใจ คิดอย่างเข้าใจมนุษย์ 5

17 BLUE OCEAN STRATEGY กลยุทธ์น่านน้ำสีคราม

18 การคิดเชิงวิเคราะห์กับ Blue Ocean Strategy
Reduce ลด The Four Actions Framework Create Eliminate สร้าง กำจัด Raise ยกระดับ

19 การคิดเชิงระบบกับสุดยอดหมวก 6 ใบกับความคิดเพื่อความสำเร็จ
INFORMATION EMOTION CONSIDERATION POSITIVE THINKING INNOVATIVE THINKING INTEGRATION

20 คิดบวกแบบ Ten Clear Thinking Technique
Take a walk. : เดินเล่น Stay away from sugar. : อยู่ห่างจากน้ำตาล Organize work space. : การจัดระเบียบพื้นที่ทำงาน Get best sleep. : การหลับดีที่สุด Try meditating. : ทดลองความคิด

21 คิดบวกแบบ Ten Clear Thinking Technique
Resolve your "mind irritations”. : กำจัดความคิดที่กวนใจคุณ Don't drink alcohol. : อย่าดื่มเหล้า Make decision quickly. : ทำการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว. Get some fresh air. : สูดอากาศบริสุทธิ์ Satisfy your physical needs. : พอใจสิ่งที่คุณมีอยู่

22 คิดบวกแบบสำเร็จในชีวิต 10 ประการ
ต้องกล้าและขจัดความอาย 1 ห่างไกลบุคลิกยอดแย่ 2 พูดให้ทึ่ง 3 รู้จักชื่นชม ยกย่องคนอื่น 4 บันทึกความคลาดเคลื่อนของชีวิต 5 ใช้เวลาให้มีค่า 6 แม่นยำในการจำ 7 มีรอยยิ้มและอารมณ์ขัน 8 มีน้ำใจงาม เอื้ออาทรต่อผู้อื่นเสมอ 9 เพิ่มพูนสิ่งดีๆ ให้เกิดขึ้นกับตัวเอง 10

23 Questions & Answers Thank You ! ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ 08 – 1920 – 1732


ดาวน์โหลด ppt Thinking for Success การคิดเพื่อประสบความสำเร็จ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google