งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
โดย รณรงค์ ทิพย์ศิริ

2 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
1.รอบรู้

3 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
2.รอบคอบ

4 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
3.เรียบง่าย

5 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
4.รวดเร็ว

6 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
5.สุจริต

7 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
6.ยุติธรรม

8 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
7.ขยัน

9 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
8.อดทน

10 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
9.ยืดหยุ่น

11 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
10.มีวินัย

12 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
11.หูตาไว

13 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
12.ใจเย็น

14 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
13.หนักแน่น

15 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
14.เมตตากรุณา

16 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
15.กล้าหาญ

17 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
16.ใจกว้าง

18 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
17.เสียสละ

19 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
18.จงรักภักดี

20 คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง
สุดท้ายสำคัญที่สุด คือ ต้องนำไป ปฏิบัติ…นะจ๊ะ


ดาวน์โหลด ppt คุณลักษณะที่ดีของข้าราชการฝ่ายปกครอง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google