งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัสดุไม่ตีพิมพ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัสดุไม่ตีพิมพ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัสดุไม่ตีพิมพ์

2 วัสดุไม่ตีพิมพ์ หมายถึง วัสดุที่ถ่ายทอดสารสนเทศด้วยวิธีหลากหลายเป็นพิเศษและส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์เป็นพิเศษเฉพาะวัสดุชนิดนั้นๆ หรือใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการถ่ายทอด

3 ประเภทของวัสดุไม่ตีพิมพ์
โสตวัสดุ (Audio Materials) ทัศนวัสดุ (Visual Materials) โสตทัศนวัสดุ ( Audio – Visual Materials)

4 โสตวัสดุ (Audio Materials)
คือ สื่อประเภทฟัง ได้แก่ วัสดุบันทึกเสียงประเภทต่างๆ เช่น วิทยุ เทปบันทึกเสียง เทปบันทึกเสียงระบบดิจิตอล แผ่นเสียง แผ่นเสียงระบบดิจิตอล แผ่นเอ็มดีหรือมินิดิสก์

5 ทัศนวัสดุ (Visual Materials)
คือ วัสดุที่มองเห็นด้วยตา และอาจใช้อุปกรณ์ช่วยในการนำเสนอ ได้แก่ วัสดุกราฟิก (Graphic Materials) : รูปภาพ แผนที่ แผนภูมิ แผ่นโปร่งใส (transparency) : บันทึกเรื่องราว ข้อความ ด้วยปากกาเขียนแผ่นโปร่งใส หรือการถ่ายเอกสาร ฟิล์มสตริป (Filmstrip) : อนุกรมของภาพโปร่งแสงหรือข้อความที่มีเนื้อหาต่อเนี่องลงบนฟิล์ม

6 สไลด์ (Slides) : แผ่นโปร่งแสงที่บันทึกภาพลงบนฟิล์มหรือเขียนบนแผ่นกระจก
วัสดุย่อส่วน : ไมโครฟิช ไมโครฟิล์ม หุ่นจำลอง (Models) ของจริง (Realia) : เช่น ของตัวอย่าง นิทรรศการ

7 วัสดุย่อส่วน

8 โสตทัศนวัสดุ ( Audio–Visual Materials)
คือ สื่อที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิดที่ผู้รับสามารถ ชมและฟังด้วยตาและหู โดยอาศัยอุปกรณ์แปลง สัญญาณ ได้แก่ ภาพยนตร์ (Motion Pictures) โทรทัศน์ (television) วิดีทัศน์ (Video Tape หรือ Video Disc หรือ DVD )

9


ดาวน์โหลด ppt วัสดุไม่ตีพิมพ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google