งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้งาน Ajax.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้งาน Ajax."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้งาน Ajax

2 การใช้งาน Ajax กับ ASP.NET
AJAX = Asynchronous JavaScript and XML. AJAX is the art of exchanging data with a server, and updating parts of a web page - without reloading the whole page.

3 การใช้งาน UpdatePanel : หน้า Register.aspx
เช่น หากเราต้องการให้เมื่อผู้ใช้พิมพ์ username ที่ต้องการสมัครสมาชิก มีการตรวจสอบ ทันทีว่า username นั้นซ้ำหรือไม่ซ้ำทันที โดยที่เราไม่ต้องกดปุ่มทำ และเพจเกิดการอัพเดท เฉพาะในบริเวณ UpdatePanel เท่านั้น วาง ScriptManager ลงในหน้านี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน UpdatePanel วาง UpdatePanel เพื่อกำหนดว่าพื้นที่ส่วนใดที่เราต้องการ update ในหน้าเว็บนี้ โดยภายในประกอบด้วย tbUsername และ lbCheck กำหนด property UpdateMode เป็น Conditional คือจะเกิดการอัพเดทภายในพาเนลนี้ ก็ต่อเมื่อเกิดการ trigger ภายในพาเนลนี้เท่านั้น สั่งให้ tbUsername AutoPostBack เป็น true ***

4 การใช้งาน UpdatePanel : หน้า Register.aspx.cs
เขียนโค้ดภายใน event TextChanged โดยภายในเรียกใช้เมธอด valid_username() และสั่งให้ UpdatePanel1 อัพเดท

5 การใช้งาน UpdatePanel : หน้า Register.aspx

6 การใช้งาน UpdateProgress : หน้า login.aspx
UpdateProgress คือ ขณะที่กำลังทำการ update อยู่ใน UpdatePanel จะสามารถแสดง progress ได้ วาง ScriptManager เพื่อเริ่มต้นใช้งาน Update Panel วาง UpdatePanel โดยภายในประกอบด้วย ปุ่ม login และ register วาง UpdateProgress โดยภายในประกอบด้วย รูปภาพที่ต้องการแสดงผลขณะอัพเดท

7 การใช้งาน UpdateProgress : หน้า login.aspx.cs
เมื่อรันแล้วหากพบว่าการลิ้งค์หน้า login แสดงผลไวไป มองไม่เห็น progress ลองเพิ่มคำสั่งด้านล่างเพื่อหน่วงเวลา 3 วินาที โดยอาจจะเพิ่มไปที่โค้ดของปุ่ม login System.Threading.Thread.Sleep(3000);

8 แบบฝึกหัด : สร้างตารางเพิ่มเติม
สร้างตารางเพิ่มเติม และใส่ข้อมูลลงตารางดังนี้ ตาราง Brand ตาราง Model

9 แบบฝึกหัด : สร้างหน้า search.aspx
วาง ScriptManager, UpdatePanel, UpdateProgress ดังรูป การทำงาน เมื่อผู้ใช้กรอกยี่ห้อรถยนต์ที่ต้องการค้นหา สร้าง event TextChanged ขึ้นมาเพื่อ query ยี่ห้อรถยนต์ และรุ่นรถยนต์ทั้งหมดในยี่ห้อนั้นแสดงออกมาผ่าน GridView นักศึกษาจะใช้ SqlDataSource หรือ ใช้การเขียนโค้ดเพื่อ query ข้อมูลจากเบส ก็ได้

10 รูปแบบคำสั่ง sql Inner join like


ดาวน์โหลด ppt การใช้งาน Ajax.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google