งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาของนโยบายสาธารณะในชุมชนของท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาของนโยบายสาธารณะในชุมชนของท่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาของนโยบายสาธารณะในชุมชนของท่าน
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาของนโยบายสาธารณะในชุมชนของท่าน โครงการ นครพนม

2 วัตถุประสงค์การเรียนรู้
ขั้นตอนที่ 1: ระบุปัญหาของนโยบายสาธารณะในชุมชน หลังจากสิ้นสุดการบรรยายในหัวข้อนี้ ผู้เข้าร่วมควรเข้าใจวิธีการต่างๆ ดังนี้ การระบุปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ การชี้ให้เห็นถึงหน้าที่ความรับผิดชอบของภาครัฐที่จะต้องให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก้ไขปัญหาต่างๆ สามารถระบุสิ่งที่รับรู้รับทราบแล้วเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้น

3 หลักการในการเลือกปัญหาที่จะศึกษา
คำถามที่สำคัญที่จำเป็นต้องได้รับการพิจารณาก่อนที่จะทำการคัดเลือกปัญหา 1.ปัญหาที่คัดเลือกมามีความสำคัญกับคุณและคนในชุมชนหรือไม่ ? 2.ภาครัฐมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดการกับปัญหานี้หรือไม่ ? 3.ข้อมูลของปัญหามีเพียงพอสำหรับการพัฒนาให้เป็นโครงการที่ดีหรือไม่ ? 4.มีความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาที่เลือกมาหรือไม่ ? 5. มีปัญหาอื่นในชุมชนที่คิดว่ามีประโยชน์ต่อการศึกษาอีกหรือไม่


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนที่ 1 ระบุปัญหาของนโยบายสาธารณะในชุมชนของท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google