งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เรื่อง การถือศิลอด. ยินดีต้อนรับสู่บทเรียน Multipoint วิชา อิสลามศึกษา นายอิสมะแอ มอนอง โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป.ปน.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เรื่อง การถือศิลอด. ยินดีต้อนรับสู่บทเรียน Multipoint วิชา อิสลามศึกษา นายอิสมะแอ มอนอง โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป.ปน.2."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับสู่บทเรียน Multipoint วิชา อิสลามศึกษา นายอิสมะแอ มอนอง โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป.ปน.2

2 เรื่อง การถือศิลอด

3 จุดประสงค์การเรียนรู้
1 เพื่อให้นักเรียนรู้ถึงความสำคัญของเดือนรอมฎอน 2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักหลักการปฏิบัติ 5 ประการ 3 เพื่อให้นักเรียนเข้าใจ และตระหนักถึงความหิวของของคนยากคนจน

4 เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ ๙ ตามปฏิทินอิสลาม
30 แบบทดสอบก่อนเรียน เดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่ ๙ ตามปฏิทินอิสลาม ผิด ถูก

5 เดือนที่ประเสริฐที่สุดของอิสลาม
30 เดือนที่ประเสริฐที่สุดของอิสลาม ซุลฮีญะฮ์ รอมฏอน เซาวาล

6 ความหมายของศิลอด ศิลอด หมายถึง การละเว้นจากการกิน การดื่ม
ศิลอด หมายถึง การละเว้นจากการกิน การดื่ม การเสพ และการละเว้นจากสิ่งที่ต้องห้าม หรือสิ่งที่ฮารอม ทุกอย่าง

7 เงื่อนไขของบุคคลที่ถือว่าจำเป็นต้องถือศิลอด มี 4 ประการ คือ
มี 4 ประการ คือ 1. เป็นอิสลาม 2. บรรลุศาสนภาวะ 3. มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 4. มีความสามารถที่จะถือศิลอดได้

8 ฟัรฎูของการถือศิลอด มี 4 ประการ คือ
มี 4 ประการ คือ 1. ตั้งเจตนา ( เนียต ) 2. งดเว้นการกิน การดื่ม และการเสพ 3. งดเว้นการร่วมเพศ 4. งดเจตนาอาเจียน

9 สิ่งที่ทำให้การถือศิลอดบกพร่อง
หรือโมฆะมี 10 ประการ 1. สิ่งหนี่งสิ่งใดเข้าไปในทางทวารหนักโดยเจตนา 2. สิ่งหนึ่งสิ่งใดเข้าไปในส่วนของศีรษะโดยเจตนา 3. ใส่ยาเข้าไปทางทวารหนักหรือทวารเบา 4. อาเจียนโดยเจตนา 5. ร่วมเพศ

10 สิ่งที่ทำให้การถือศิลอดบกพร่อง
มี 10 ประการ (ต่อ) 6. หลั่งอสุจิด้วยการสัมผัส 7. หลั่งเลือดประจำเดือน 8. หลั่งเลือดหลังคลอด 9. วิกลจริต 10. มุรตัด

11 สุนัตในการถือศิลอด 1. ให้รีบละศิลอดเมื่อได้เวลาแล้ว และควรอ่านดุอาอ์
ก่อนจะละศิลอด 2. ให้ล่าช้าการกินเข้า สุโฮร์ ( อาหารดึก ) 3. ขณะที่ถือศิลอดให้งดเว้นวาจาที่น่ารังเกียจ เช่น ด่า นินทา กล่าวลามก และกล่าวเท็จ

12 สุนัตในการถือศิลอด (ต่อ)
4. ให้อ่านอัล-กุรอานมากๆ 5. ให้ละศิลอดด้วยผลอินทผาลัม หรือด้วยน้ำ 6. ให้ละหมาดตารอเวียะฮ์ทุกๆคืน ตลอดเดือน 7. ให้อาบน้ำยุนุบ – เฮด นิฟาส, ก่อนแสงอรุณขึ้น

13 ใส่รูปลงในนี้ รูปตัวอย่าง

14 นักเรียนคิดว่าข้อความข้างบนนี้คือดุอาอ์เกี่ยวกับอะไร
الهم لك صمت وبك امنت وعلى رزقك افطرت برحمتك ياارحم الراحمين 15 นักเรียนคิดว่าข้อความข้างบนนี้คือดุอาอ์เกี่ยวกับอะไร ดุอาอ์ เข้าห้องน้ำ ดุอาอ์ ละศิลอด ดุอาอ์ เข้ามัสยิด

15 เงื่อนไขของการถือศิลอดมี 4 ประการ
30 เงื่อนไขของการถือศิลอดมี 4 ประการ ถูก ผิด

16 สิ่งที่ทำให้ศิลอดบกพร่องมี
กี่ประการ? 60 20 15 10 5

17 ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อคำว่า “รอมาฎอน” เป็นภาษา RUMi
ให้นักเรียนพิมพ์ชื่อคำว่า “รอมาฎอน” เป็นภาษา RUMi 30 Alphabet Buttons Appear Here

18 ให้นักเรียนจับคู่รูปต่อไปนี้
30 ให้นักเรียนจับคู่รูปต่อไปนี้

19 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>
คะแนนรวม <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt เรื่อง การถือศิลอด. ยินดีต้อนรับสู่บทเรียน Multipoint วิชา อิสลามศึกษา นายอิสมะแอ มอนอง โรงเรียนบ้านนาค้อใต้ สพป.ปน.2.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google