งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจปี 2009

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจปี 2009"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจปี 2009
จาก วอร์เรน บัฟเฟตต์ มหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลก จากการจัดอันดับปี 2008 ด้วยทรัพย์สินมูลค่า 62 พันล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 2 พันพันล้านบาท Warren Buffett, the richest man in the world with $62 billion(2008), gives an advice for 2009

2 คติพจน์โบราณเป็นแสงส่องทางอนาคต ตัวยาที่ผมใช้
“... ปีใหม่ทุกปี ผมจะยึด คติพจน์โบราณเป็นแสงส่องทางอนาคต ตัวยาที่ผมใช้ ทำให้ผมมั่นใจว่า แต่ละปีที่ผ่านไป สติปัญญาผมเพิ่มพูนขึ้น ไม่ใช่อายุที่มากขึ้น “…Every new year, I adopt a couple of old maxims as my beacons to guide my future. This self-prescribed therapy has ensured that with each passing year, I grow wiser, and not older.

3 เราจะได้เฉลียวฉลาดขึ้น
ปีนี้ ผมขอเชิญชวนคุณมาต่อสายรับภูมิปัญญาด้านเศรษฐกิจจากคนรุ่นก่อนๆพร้อมกันกับผม เราจะได้เฉลียวฉลาดขึ้น This year , I invite you to tap into the financial wisdom of our elders along with me, and become financially wiser.

4 ทำงานหนัก - ขยันทำงานย่อมได้ผลตอบแทน
เอาแต่พูด (ไม่ลงมือทำ) มีแต่ยากจน 2. เกียจคร้าน - เหมือนกุ้งหลับย่อมถูกกระแสน้ำพัดไกล (จากแหล่งหากิน) 1. Hard work: All hard work bring a profit, but mere talk leads only to poverty. 2. Laziness: A sleeping lobster is carried away by the water current.

5 3. รายได้ – อย่าหวังพึ่งรายได้จากแหล่งเดียว
(อย่างน้อย ต้องทำให้การลงทุนแต่ละครั้งก่อให้เกิดรายได้เป็นแหล่งที่สอง) 3. Earnings: Never depend on a single source of income. (At least make your investment get you second earning)

6 5. การออม – อย่าออมจากส่วนที่เหลือจ่าย แต่จงจ่ายจากส่วนที่เหลือออม
4. การใช้จ่าย – ถ้าคุณซื้อสิ่งที่ไม่จำเป็น ไม่ช้าไม่นานคุณต้องขายสิ่งที่จำเป็นออกไป 5. การออม – อย่าออมจากส่วนที่เหลือจ่าย แต่จงจ่ายจากส่วนที่เหลือออม 4.Spending: If you buy things you don’t need, you’ll soon sell things you need. 5. Savings : Don’t save what is left after spending: Spend what is left after saving.

7 6. การยืม – ลูกหนี้คือทาสของเจ้าหนี้
7. การบัญชี –โบราณเตือนว่าไม่มีประโยชน์ที่จะกางร่มกลางฝนหากรองเท้ายังขาดเป็นรู (จงทำบัญชีรับ-จ่ายอย่างสม่ำเสมอเพื่อควบคุมฐานะทางการเงิน) 6.Borrowing: The borrower becomes the lender’s slave. 7.Accounting: It’s no use carrying the umbrella, if your shoes are leaking.

8 9. การเสี่ยง – อย่าวัดความลึกของแม่น้ำด้วยการหย่อนเท้าลงไปทั้งสองข้าง
8. การตรวจสอบ – ระวังค่าใช้จ่ายแม้เพียงเล็กน้อย เพราะรูรั่วเล็กๆสามารถจมเรือได้ 9. การเสี่ยง – อย่าวัดความลึกของแม่น้ำด้วยการหย่อนเท้าลงไปทั้งสองข้าง (เตรียมแผนสำรองให้พร้อม) 8. Auditing: Beware of little expenses; A small leak can sink a large ship. 9. Risk taking: Never test the depth of the river with both feet. (Have an alternate plan ready)

9 10. การลงทุน –อย่าใส่ไข่ทั้งหมดในตะกร้าใบเดียว (หลักการกระจายความเสี่ยงแนะนำให้มีหุ้นหลายตัวดีกว่ามีหุ้นตัวเดียว ) 10. Investment: Don’t put all your eggs in one basket.

10 ผมมั่นใจว่าคนที่ทำเช่นนี้มาตลอดจะยังคงสถานะทางการเงินที่แข็งแรงไว้ได้
และผมก็มั่นใจเช่นกันว่าคนที่ ตกลงใจทำตามหลักการเหล่านี้(ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนรุ่นก่อนๆ) จะฟื้นตัวได้เร็ว I’m certain those who have already been practicing these principles remain financially healthy. I’m equally confident that those who resolve to start practicing these principles will quickly regain their financial health.

11 ...ขอเราจงใช้สติปัญญาให้มากขึ้น
มีความสุข สุขภาพแข็งแรง มีชีวิตที่รุ่งเรืองและสงบสุข” …Let us become wiser and lead a happy, healthy, prosperous and peaceful life.”

12 สาระของวอร์เรน บัฟเฟตต์
เกิดปีค.ศ. 1930 ยังอยู่ในบ้านหลังเดิมขนาด 3 ห้องนอนกลางเมืองโอมาฮา สหรัฐอเมริกา ซื้อหลังแต่งงานเมื่อ 50 ปีที่แล้ว About Warren Buffett Born in 1930 He still lives in the same small 3 bedroom house in mid-town Omaha that he bought after he got married 50 years ago.

13 ไม่มีคอมพิวเตอร์บนโต๊ะทำงาน และขับรถไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง
ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่มีคอมพิวเตอร์บนโต๊ะทำงาน และขับรถไปไหนมาไหนด้วยตัวเอง He does not carry a cell phone, does not have a computer at his desk, and drives his own automobile.

14 บริษัท เบิร์กไช แฮทะเวย์ ของเขามีบริษัทในเครือ 63 แห่ง เขาเขียนจดหมายถึงซีอีโอของบริษัทเหล่านี้เพียงปีละฉบับ ระบุเป้าหมายประจำปี เขาไม่เคยนัดประชุมหรือโทรคุยกับซีอีโอเหล่านี้เป็นการประจำ His company, Berkshire Hathaway, owns 63 companies. He writes only one letter each year to the CEOs of these companies, giving them goals for the year. He never holds meetings or calls them on a regular basis.        

15 เขาให้กฎแก่ซีอีโอบริษัทในเครือเพียงสองข้อ
กฎข้อที่ 1 อย่าทำให้เงินของผู้ถือหุ้นเสียหาย กฎข้อที่ 2 อย่าลืมข้อที่ 1 He has given his CEO's only two rules. Rule number 1 : Do not lose any of your share holder's money. Rule number 2: Do not forget rule number 1.

16 (เพิ่มคุณค่าตนเองด้วยการเพิ่มเติมความรู้และสติปัญญา)
วอร์เรนแนะนำคนหนุ่มสาวให้หลีกห่างจากบัตรเครดิตและลงทุนกับตัวเอง (เพิ่มคุณค่าตนเองด้วยการเพิ่มเติมความรู้และสติปัญญา) His advice to young people: Stay away from credit cards and invest in yourself.        


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำในการรับมือกับภาวะเศรษฐกิจปี 2009

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google