งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 อาร์เรย์ อาร์เรย์ คือ ชุดของตัวแปรเดียวกัน ซึ่งสมาชิกของอาร์เรย์จะเป็นตัวแปรพื้นฐาน จำนวนสมาชิกในอาร์เรย์มีขนานแน่นอน และสมาชิกของอาร์เรย์แต้ละตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 อาร์เรย์ อาร์เรย์ คือ ชุดของตัวแปรเดียวกัน ซึ่งสมาชิกของอาร์เรย์จะเป็นตัวแปรพื้นฐาน จำนวนสมาชิกในอาร์เรย์มีขนานแน่นอน และสมาชิกของอาร์เรย์แต้ละตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 อาร์เรย์ อาร์เรย์ คือ ชุดของตัวแปรเดียวกัน ซึ่งสมาชิกของอาร์เรย์จะเป็นตัวแปรพื้นฐาน จำนวนสมาชิกในอาร์เรย์มีขนานแน่นอน และสมาชิกของอาร์เรย์แต้ละตัว ในที่นี้จะ ขอเรียกว่า Element จะมีลำดับ Index ประจำตัว สามารถแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ ดังนี้

2 อาร์เรย์แบบ 1 มิติ ประกาศตัวแปรเป็น char name [5] {Petch} สามารถใส่ตัวแปรได้ 5 ตัวโดยนับจาก 0 – 4 [0 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ]

3 P [0 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ] เช่น ถ้าใส่ชื่อ Petch ที่ ลำดับ [0] จะเป็น P

4 ลำดับที่ [1] จะเป็นตัว e eP [0 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ]

5 ลำดับที่ [2] จะเป็น t etP [0 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ]

6 ลำดับที่ [3] จะเป็น c etcP [0 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ]

7 ลำดับที่ 4 จะเป็น h etchP [0 ] [1 ] [2 ] [3 ] [4 ]

8 อาร์เรย์ 2 มิติ ประกาศตัวแปรเป็น int num สามารถเก็บตัว แปรได้ 9 ตัว คือ [0][0] ถึง [2][2] {1,2,3} {4,5,6} {7,8,9}

9 [0 ] [1 ] [2 ] [0 ]

10 [2 ] [1 ] [0 ] [1 ] [2 ] [0 ] [1 ] [2 ]

11 ที่ลำดับ [0][0] จะเป็นเลข 1 1 [0 ] [1 ] [2 ] [0 ] 1 [1 ] [2 ] [0 ]

12 ที่ลำดับ [0][1] จะเป็นเลข 2 12 [0 ] [1 ] [2 ] [0 ]

13 ที่ลำดับ [0][2] จะเป็นเลข 3 123 [0 ] [1 ] [2 ] [0 ]

14 ที่ลำดับ [1][0] จะเป็นเลข 4 4 [1 ] [2 ] [0 ] [1 ]

15 ที่ลำดับ [1][1] จะเป็นเลข 5 45 [0 ] [1 ] [2 ] [0 ]

16 ที่ลำดับ [1][2] จะเป็นเลข 6 456 [1 ] [2 ] [0 ] [1 ]

17 ที่ลำดับ [2][0] จะเป็นเลข 7 7 [2 ] [1 ] [2 ] [0 ] [2 ]

18 ที่ลำดับ [2][1] จะเป็นเลข 8 78 [2 ] [1 ] [2 ] [0 ] [2 ]

19 ที่ลำดับ [2][2] จะเป็นเลข 9 789 [2 ] [1 ] [2 ] [0 ] [2 ]

20 อาร์เรย์ 3 มิติ ประกาศตัวแปร int num [3] [3] [3] {1,2,3} {11,12,13} {21,22,23} {4,5,6} {14,15,16} {24,25,26} {7,8,9} {17,18,19} {27,28,29}

21 [2 ] [1 ] [2 ] [0 ] [1 ] [0 ] [1 ] [0 ] [0][0] [1 ] [2 ] [0 ]

22 [2 ] [2][2] [0][0] [2][2] [1 ] [2 ] [0][0] [0][0] [0 ] [1 ] [0 ] [1 ] [0 ] [1 ]

23 [2 ] [1 ] [1][1] [2 ] [1 ] [3 ] [2 ] [1 ] [1][1]

24 [0 ] [2 ] [0 ] [2 ] [1 ] [3][3] [0 ] [3 ] [1 ] [2][2] [2][2] [0 ] [2][2]

25 [1 ] [2 ] [2][2] [2][2] [0 ] [2 ]

26 ที่ลำดับ [0][0][0] จะเป็นเลข 1 [1 ] [2 ] [0 ] 1 [0][0] [0][0] [0][0]

27 ที่ลำดับ [0][0][1] จะเป็นเลข 2 [1 ] [2 ] [0 ] 1 [0][0] 2 [0][0] [0][0]

28 ที่ลำดับ [0][0][2] จะเป็นเลข 3 [1 ] [2 ] [0 ] 1 [0][0] 23 [0][0] [0][0]

29 ที่ลำดับ [0][1][0] จะเป็นเลข 4 [1 ] [2 ] [1 ] [0 ] [0][0] 4 [1][1] [0][0] [0][0]

30 ที่ลำดับ [0][1][1] จะเป็นเลข 5 [1 ] [2 ] [1 ] [0 ] [0][0] 4 [1][1] 5 [0][0] [0][0]

31 ที่ลำดับ [0][1][2] จะเป็นเลข 6 [1 ] [2 ] [1 ] [0][0] [0 ] 4 [1][1] 56 [0][0] [0][0]

32 ที่ลำดับ [0][2][0] จะเป็นเลข 7 [1 ] [2 ] [0][0] [0][0] 7 [2][2] [0][0] [0][0]

33 ที่ลำดับ [0][2][1] จะเป็นเลข 8 [1 ] [2 ] [0 ] 7 [2][2] 8 [0][0] [0][0]

34 ที่ลำดับ [0][2][2] จะเป็นเลข 9 [1 ] [2 ] [0][0] [0][0] 7 [2][2] 89 [0][0] [0][0]

35 ที่ลำดับ [1][0][0] จะเป็นเลข 11 [1 ] [2 ] [0 ] [1 ] 11 [0][0] [1][1] [0][0]

36 ที่ลำดับ [1][0][1] จะเป็นเลข 12 [1 ] [2 ] [0 ] [1 ] 11 [0][0] 12 [1][1] [0][0]

37 ที่ลำดับ [1][0][2] จะเป็นเลข 13 [1 ] [2 ] [0 ] [1 ] 11 [0][0] 1213 [1][1] [0][0]

38 ที่ลำดับ [1][1][0] จะเป็นเลข 14 [1 ] [2 ] [1 ] [1][1] 14 [1][1] [1][1] [0][0]

39 ที่ลำดับ [1][1][1] จะเป็นเลข 15 [1 ] [2 ] [1 ] [1][1] 14 [1][1] 15 [1][1] [0][0]

40 ที่ลำดับ [1][1][2] จะเป็นเลข 16 [1 ] [2 ] [1 ] [1][1] 14 [1][1] 1516 [1][1] [0][0]

41 ที่ลำดับ [1][2][0] จะเป็นเลข 17 [1 ] [2 ] [1][1] [1][1] 17 [2][2] [1][1] [0][0]


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 อาร์เรย์ อาร์เรย์ คือ ชุดของตัวแปรเดียวกัน ซึ่งสมาชิกของอาร์เรย์จะเป็นตัวแปรพื้นฐาน จำนวนสมาชิกในอาร์เรย์มีขนานแน่นอน และสมาชิกของอาร์เรย์แต้ละตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google