งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PARASITIC INSECTS PARASITOIDS 3 Kosol Charernsom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PARASITIC INSECTS PARASITOIDS 3 Kosol Charernsom."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PARASITIC INSECTS PARASITOIDS 3 Kosol Charernsom

2 Glyptapanteles acherontiae Cameron
Larval parasite Glyptapanteles acherontiae Cameron

3 Glyptapanteles taytori Wilkinson
Larval parasite

4 Glyptapanteles bataviensis Rohwer
NHM Glyptapanteles bataviensis Rohwer

5 Glyptapanteles lambanni Wilkinson
NHM Glyptapanteles lambanni Wilkinson

6 Glyptapanteles fabiae Wilkinson
NHM Glyptapanteles fabiae Wilkinson

7 Glyptapanteles phytemetrae Wilkinson
NHM

8 NHM Holotype

9 Glyptapanteles fabia pupae looper parasite

10 Iconella sundanus NHM

11 rice leaf folder parasites
โคทีเซีย แตนเบียนหนอนห่อใบข้าว rice leaf folder parasites Cotesia sp. ex Cnaphalocrosis medinalis

12 Microplitis maculipennis
Castor looper parasite Microplitis maculipennis larva

13 castor semi-looper parasite
pupa Microplitis maculipennis

14 Microplitis maculipennis
pupa Achaea janata castor semi-looper Microplitis maculipennis

15 Fonicia chalcoscelidis
แตนเบียนโฟนิเซีย ex Thosea bipartita

16 Braconidae Yellow headed braconid

17 Braconidae: Cheloninae
Chelonus sp.

18 Chelonus sp. . Cheloninae IRRI

19 egg parasite Chelonus sp.

20 egg parasite Chelonus sp.

21 egg parasite Chelonus sp. Cheloninae,Braconidae

22 Sigalphogastra shefordi
Braconinae Hym: Braconidae

23 Sigalphogastra shelfordi
long tailed braconid แตนเบียนหนอน

24 Braconinae Bracon sp. Caseworm parasite

25 Braconidae: Aphidiinae
Aphidius sp. ex peach aphid

26 in aphid mummy Alloxysta sp. aphid parasite แตนเบียนเพลี้ยอ่อน

27 Aphelinus sp. aphid parasite

28 Aphidiinae mummified aphids Aphidius sp. Aphid parasite

29 Aphidiinae aphid parasite Aphidius sp.

30 Pussy willo mummy aphid
Aphidiid vs Aphid Aphid parasites Pussy willo mummy aphid

31 Aphidius sp. ex rain-tree aphid aphid parasite

32 Aphidiinae pupa under host Praon sp.

33 Braconidae: Braconinae
Microbracon sp. ectoparasite

34 the large ichneumnid Xorides sp. Ichneumonidae

35 Xorides sp. Xoridinae

36 Xorides sp. Ichneumonidae

37 Mansa sp vs Pompilid

38 Xanthopimpla sp. Ex Erionota thrax banana skipper pupa

39 Xanthopimpla stemator
pupal parasite

40 xanthopimpla Xanthopimpla sp.

41 Ichneumonidae Charops obtusus

42 Ichneumonidae Charops bicolor Szepligeti

43 Ichneumonidae pupa Charops obtusus

44 Charops sp A

45 Ichneumonid Ichneumonid pupa Larval parasite

46 larval parasite Ichneumonid pupa

47 Mansa Ichneumonid

48 mansa Mansa sp.

49 Melcha Melcha sp. Hym: Ichneumonidae

50 blue mansa Mansa sp.

51 Ophioninae Enicospilus sp. .

52 Enicospilus sp. Ophioninae

53 Xorides sp. แตนเบียนหนอน NHM xorides

54 Xorides sp. แตนเบียนหนอนเจาะไม้
Ichneumonidae

55 Ichneumonid vs Pompilid
Mansa sp. Ichneumonid vs Pompilid

56 pupal case in larval skin
Ichneumonid

57 hairy caterpillar parasite
Ichneumonid pupa . hairy caterpillar parasite

58 Hesperiid pupal parasite
Coelichneumon sp. Hesperiid pupal parasite

59 Ichneumonid on sticky trap
misuse

60 Ishnojoppa sp. Ichneumonidae

61 Xanthopimpla pupa in host larva
Doi Intanon Xanthopimpla pupa in host larva

62 Spodoptera litura parasitized pupa
Ichneumonid Spodoptera litura parasitized pupa Doi Ang Khang 1976

63 pupal parasite of Spodoptera litura
Ichneumonid Pupa. Doi Ang Khang 1976

64 Scenocharops sp. Scenocharops

65 Melalophacharops sp. Ichneumonid cocoon in Papilio skin

66 Melalophacharops sp. Ichneumonid ex Papilio L3

67 Xanthopimpla sp. Male

68 Ichneumonid

69 Ichneumonid

70 Cuckoo wasp Chrysididae Chrysidoidea Praestochrysius shanghaiensis

71 ต่อกาเหว่า เบียนดักแด้ร่าน cuckoo wasp Praestochrysius sp.

72 Bethyloidea: Loboscelidae
Loboscellidia sp. แตนเบียนโลโบเซลลิเดีย

73 Neogonatopus sp. Dryinidae แตนขาคีม

74 Bethylidae Goniozus sp.

75 Bethylidae Goniosus sp.

76 Bethylidae Goniosus sp.

77 Bethylidae Goniosus

78 Bethylidae Goniozus sp.

79 Bethylidae Goniozus triangulifer

80 Camsomeriella 4-fasciata
Scoliidae Vespoidea Camsomeriella 4-fasciata

81 Camsomeriella annulata Hym:Scoliidae White grub parasite ต่อรู
digger wasp White grub parasite ต่อรู

82 F.Scoliidae digger wasp Camsomeriella sp. ต่อรู

83 female ต่อรู Camsomeriella sp.

84 female male Camsomeris collaris 4-fasciata แคมโซเมอรีส
เบียนหนอนแมลงนูน female male Camsomeris collaris 4-fasciata

85 ต่อรู F.Scoliidae female Camsomeriella sp.

86 white grub parasite Camsomeris collaris F แตนเบียนหนอนแมลงนูน

87 Scolia sp. white grub parasite

88 Megascolia azuria siamensis digger wasp

89 Camsomeris quadriguttulata

90 Megascolia azuria siamensis

91 Camsomeriella annulata ต่อรู male F.Sconiidae White grub parasite

92 Hym:Scoliid Camsomeris phalerata ต่อรู

93 Pompilidae Spider wasp

94 Vespidae: solitary wasp

95 Vespidae: solitary wasp

96 Vespidae: Solitary wasp

97 Phone (066) 034 281 265. Fax 034 351 881. E-mail: agrkoc@ku.ac.th
THANKS Kosol Charernsom Dept. Entomology, Faculty of Agriculture Kasetsart University, Bangkok, Thailand 1976 Doi Ang Khang Phone (066) Fax

98 โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และคำบรรยาย
ภาพ โกศล เจริญสม ถ่ายภาพ และคำบรรยาย

99 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

100 kosol Charernsom:Entomology,Kasetsart University
COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000 kosol Charernsom:Entomology,Kasetsart University

101 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand
Registered no s 1097 Kosol Charernsom, Entomology,Kasetsart University,Bangkok,Thailand

102 (สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ)
ผลงานชุดนี้ได้รับการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ เลขที่ 26542 ส. 1097 วันที่ 5 เมษายน 2543 ณ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ (สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติ) รศโกศล เจริญสม ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt PARASITIC INSECTS PARASITOIDS 3 Kosol Charernsom.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google