งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Aedes egypti vlls Ageniaspis citricola 18 PA Ageniaspis citricola PA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Aedes egypti vlls Ageniaspis citricola 18 PA Ageniaspis citricola PA."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Aedes egypti vlls

3 Ageniaspis citricola 18 PA

4 Ageniaspis citricola PA

5 Andrellus 7EM

6 Andrellus emergence

7 Andrellus splendens 1Mhcng

8 Andrellus splendens 2m

9 Diglyphus isaea leaf miner par

10 Diglyphus isaea R Miglyphus

11 Drosophi-lla wld

12 Pseudaulacaspis Cycad

13 Pseudaulachaspis tubercularis mango

14 Pseudococcid mummies

15 รศ. โกศล เจริญสม แหล่งข้อมูล ภาพ และ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชิตณรงค์ อ่อนศรี : PowerPiont Graphics

16 Doi Ang Khang 1976 Doi Chiang Dao 1998

17 ALL RIGHTS RESERVED K. Charernsom: Dept. Entomology, Kasetsart University, Bangkok, Thailand

18 COPYRIGHT 29 FEBRUARY 2000

19 Registered no. 26542 s 1097 Registered no. 26542 S 1097 Registered no. 26542 S 1097


ดาวน์โหลด ppt Aedes egypti vlls Ageniaspis citricola 18 PA Ageniaspis citricola PA.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google