งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Week-4, Create, Grant, Trigger DBMS 3/53. From MySQL 5.5 Manual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Week-4, Create, Grant, Trigger DBMS 3/53. From MySQL 5.5 Manual."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Week-4, Create, Grant, Trigger DBMS 3/53

2 From MySQL 5.5 Manual

3 Create User: Change your Database

4 Create User: command and result CREATE USER creates a new row in the mysql.user table and assigns the account no privileges

5 Create User: Check the result Don’t forget to change your database to mysql

6 Create user: mysql.user structure Show create table user;

7 Create user: Select existing users Have we successfully created a new user?

8 Create user: User with privilege

9 การบ้าน ให้นักศึกษา เขียนคำสั่งและผลลัพธ์ ในการ สร้าง user และ privilege ตามตัวอย่างของ สไลด์นี้ + ให้แสดงคำสั่งในการแก้ privilege มา ด้วย ส่งเที่ยง วันศุกร์ 8 เมษา 54 ส่งหลัง 13:00 ไม่ได้คะแนน เรียน 13:30 ครับ วันศุกร์

10 Grant privilege GRANT CREATE, SELECT ON *.* TO 'testUser'@'localhost';

11 REVOKE CREATE, SELECT ON *.* FROM 'testUser'@'localhost';

12 After Revoke

13 Store Procedure/Trigger delimiter // CREATE PROCEDURE dorepeat(p1 INT) BEGIN SET @x = 0; REPEAT SET @x = @x + 1; UNTIL @x > p1 END REPEAT; END delimiter ;

14

15

16 Store Procedure/Trigger SET sql_mode='ANSI,TRADITIONAL'

17

18

19 การบ้าน จงสร้าง store procedure ของ mysql ที่ มีชื่อว่า getMovieNameFromExec โดยรับชื่อของ producer และ คืนค่าเป็นชื่อหนัง โดยถ้า producer นั้นมีหนังในสังกัด มากกว่า 1 เรื่องก็ต้องแสดงชื่อทุกเรื่องเช่น getMovieNameFromExec(‘ เสี่ยเจียง ’); คืนค่า ‘ หอแต๋วแตก ’ ‘ สาระแนสิบล้อ ’ โดยดึงข้อมูลจากตาราง movie และ movieexec และให้ แสดงโครงสร้าง ของ movie และ movieexec ด้วย กำหนดให้มี constraint foreign key ด้วยนะครับส่ง เสาร์ 9 เมษายน 24:00 น. เป็น electronic file และส่ง จ.18 เมษา เป็นกระดาษ นัดเรียน จ.18 เมษา 13:30 น.


ดาวน์โหลด ppt Week-4, Create, Grant, Trigger DBMS 3/53. From MySQL 5.5 Manual.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google