งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความคืบหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของสายสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความคืบหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของสายสนับสนุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความคืบหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของสายสนับสนุน

2 ความคืบหน้า นิยาม รูปแบบ และ แบบประเมิน
ข้าราชการสายสนับสนุน อยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการพิจารณาจำนวน 3 ราย ชำนาญการพิเศษ เพิ่มขึ้น 3 ราย (ในเร็วๆ นี้) ผลงาน/เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง ชำนาญงาน: คู่มือ 1 เล่ม ชำนาญงานพิเศษ/ชำนาญการ: คู่มือ 1 เล่ม และ ผลงานวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือ วิจัยอย่างน้อย 1 เรื่อง 2

3 ความคืบหน้า และ แบบฟอร์ม
ผลงาน/เกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่ง ชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ: ผลงานวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ 1 เรื่อง และ วิจัย หรือ ผลงานอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ เชี่ยวชาญ/เชี่ยวชาญพิเศษ: ผลงานวิเคราะห์ หรือสังเคราะห์ หรือ ผลงานอื่น อย่างน้อย 1 เรื่อง/รายการ และ ผลงานวิจัย (ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ/นานาชาติ) อย่างน้อย 1 เรื่อง 3

4 กรอบ 4

5 ความคืบหน้า และ แบบฟอร์ม
นิยามประเภทผลงาน โครงร่างคู่มือปฏิบัติงานหลักและแบบประเมิน โครงร่างผลงานเชิงวิเคราะห์และแบบประเมิน โครงร่างผลงานเชิงสังเคราะห์และแบบประเมิน แบบประเมินคุณภาพผลงานวิจัย แบบประเมินคุณภาพผลงานลักษณะอื่น แบบสรุปผลการประเมิน 5

6 ขอบคุณครับ ประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
Our Soul is for the Benefit of Mankind ขอบคุณครับ 6 6


ดาวน์โหลด ppt ความคืบหน้าการเข้าสู่ตำแหน่งชำนาญการของสายสนับสนุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google