งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมคณะทำงานออกแบบทดสอบความรู้ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมคณะทำงานออกแบบทดสอบความรู้ฯ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมคณะทำงานออกแบบทดสอบความรู้ฯ
งานการพยาบาลศัลยศาสตร์ฯ 1/10/09

2 วาระการประชุม วาระที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลาสถานที่และ
วาระที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลาสถานที่และ การแบ่งกลุ่มในการทดสอบความรู้ฯ วาระที่ 2 รูปแบบการประเมินผลและกำหนดการส่งผล การประเมิน การทดสอบความรู้ฯ วาระที่ 3 Individual Development Plan วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ

3 วัน เวลา สถานที่สอบ วันอังคารที่ 6 และ วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2552
เวลา น. ห้องประชุม 7007 กลุ่มละ ~ 50 คน / รอบ

4 10.00 - 12.00 น. ไอซียู ประสาทศัลยศาสตร์ 72/7 ชายเหนือ
72/4 ตะวันตกเหนือ 72/4 ตะวันตกใต้ 84/3 ตะวันตกใต้ 84/8 ตะวันออก 84/3 ตะวันตกเหนือ อุบัติเหตุ 3 พิเศษ 72/7 ชายเหนือ 72/7 หญิงเหนือ 72/7 ชายใต้ 72/7 หญิงใต้ HDU อุบัติเหตุ 3 สามัญ

5 น. น. น. น. 72/8 ตะวันออก ไอซียู อินทรสุขศรี เฉลิมพระเกียรติ 7 ใต้ เฉลิมพระเกียรติ 11 Spinal Unit สลากกินแบ่ง 5 ไอซียู อุบัติเหตุ ไอซียู ตั้งตรงจิตร 1 ไอซียู สลาด ทัพวงศ์ 72/8 ตะวันตก ไอซียู อินทรสุขศรี เฉลิมพระเกียรติ 7 เหนือ เฉลิมพระเกียรติ 7 ใต้ เฉลิมพระเกียรติ 10 ใต้ เฉลิมพระเกียรติ 11 Transplant Unit Spinal Unit Burn Unit สลากกินแบ่ง 5 ไอซียู อุบัติเหตุ ไอซียู ตั้งตรงจิตร 1 ไอซียู สลาด ทัพวงศ์ 72/8 ตะวันตก เฉลิมพระเกียรติ 7 เหนือ เฉลิมพระเกียรติ 10 ใต้ Transplant Unit Burn Unit ไอซียู อุบัติเหตุ ไอซียู ตั้งตรงจิตร 1 ไอซียู สลาด ทัพวงศ์

6 เกณฑ์การประเมินผล เกณฑ์การประเมินผลการทดสอบความรู้ คือ
พยาบาลประสบการณ์ 0-2 ปี ต้องผ่านเกณฑ์ 60% พยาบาลประสบการณ์ 2-3 ปี ต้องผ่านเกณฑ์ 70% พยาบาลประสบการณ์ 3-5 ปี ต้องผ่านเกณฑ์ 80% พยาบาลประสบการณ์ > 5 ปี ต้องผ่านเกณฑ์ 90%

7 ผลการทดสอบความรู้ฯ ชื่อ-นามสกุล ประสบการณ์ การทำงาน คะแนนที่ได้
เปอร์เซ็นต์ รวม ผลการประเมิน (S / U ) Part I Part II 1. นส...... 5 ปี 8 19 90% S 2. นส...... 1 ปี 6 12 60% เมื่อ S = Satisfy U = Unsatisfied

8 การแจ้งผลการประเมินทักษะทางการพยาบาล
หอผู้ป่วย ทักษะทางการพยาบาลเรื่อง ผ่านโดยสมบูรณ์ คน ต้องฝึกฝนเพิ่มเติม คน กำหนดส่ง; วันที่...30 ตุลาคม

9 วาระที่ 4 ; เรื่องอื่นๆ address: จัดส่งรายงานการประชุม / จดหมายเชิญประชุม ยืนยันรายชื่อเพื่อแต่งตั้งกรรมการฯ

10 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ประชุมคณะทำงานออกแบบทดสอบความรู้ฯ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google