งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างวงจรต้นแบบ (Circuit Prototyping)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างวงจรต้นแบบ (Circuit Prototyping)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างวงจรต้นแบบ (Circuit Prototyping)
ปฏิบัติการเกี่ยวกับวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ( ) ผศ.ดร.ชัยพร ใจแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 เบรดบอร์ด (Breadboard)
ภาพจาก ภาพจาก Wikimedia

3 เบรดบอร์ด ข้อดี ข้อเสีย ต่อวงจรทดสอบได้สะดวกและรวดเร็ว (ไม่ต้องบัดกรี)
ใช้ได้ดีกับวงจรที่ประกอบด้วยไอซีหลายตัว ข้อเสีย ไม่มั่นคง สาย/อุปกรณ์หลุดได้ง่าย ไม่เหมาะกับวงจรขนาดใหญ่และซับซ้อน อุปกรณ์ที่ขามีขนาดใหญ่อาจเสียบไม่ลง

4 แผ่นวงจรพิมพ์ ภาพจาก

5 แผ่นวงจรพิมพ์ ข้อดี ข้อเสีย ทำได้ง่ายในปริมาณมาก ๆ
ใช้กับวงจรได้แทบทุกประเภท มีขนาดเล็ก และมั่นคงถาวรมาก ข้อเสีย กระบวนการทำยุ่งยากและเสียเวลา ราคาสูง หากทำในปริมาณน้อย ๆ

6 แผ่นวงจรพิมพ์อเนกประสงค์

7 แผ่นวงจรพิมพ์อเนกประสงค์
ข้อดี สร้างวงจรทดสอบได้สะดวก มั่นคงถาวรกว่าเบรดบอร์ด ข้อเสีย ยังใช้พื้นที่มากกว่าแผ่นวงจรสำเร็จ การวางอุปกรณ์บางชนิดอาจดูเทอะทะ


ดาวน์โหลด ppt การสร้างวงจรต้นแบบ (Circuit Prototyping)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google