งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

P2P คืออะไร? เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client-client โดยที่ client แต่ละเครื่องจะมีข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลองตนเองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "P2P คืออะไร? เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client-client โดยที่ client แต่ละเครื่องจะมีข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลองตนเองเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 P2P คืออะไร? เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client-client โดยที่ client แต่ละเครื่องจะมีข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลองตนเองเป็น server เพื่อเปิดให้ client เครื่องอื่นๆ สามารถเข้ามาโหลดข้อมูลจากเครื่องของตนเองได้

2 เมื่อเปรียบเทียบ Client กับ Server แตกต่างกันอย่างไร?

3 Client กับ Client

4 จุดเด่นที่ P2P เหนือกว่า client-server
การกระจายตัวของข้อมูลที่กระจายอยู่ในเครื่อง client ต่างๆ โดยไม่กระจุกตัวอยู่ที่ server เพียงเครื่องเดียว ทำให้ข้อมูลสามารถแพร่กระจายตัวออกไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งมักจะมีปัญหาความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลที่ลดลงเมื่อจำนวน client เพิ่มสูงขึ้น

5 หลักการทำงานของ P2P

6 MSN Messenger Service จะถูกกำหนดตำแหน่งให้เป็นศูนย์กลางของการสื่อสาร ที่จะทำงานร่วมกับ โปรแกรมอื่นๆ เป็นโปรแกรมที่ทำให้ผู้ใช้ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต สามารถทำให้หาตัวกันเจอ โดย MSN เป็น P2P แบบ Hybrid P2P คือมีเครื่อง server กลางที่ใช้เก็บข้อมูลของ client ว่า client เครื่องใดมีข้อมูลใดที่เปิดให้โหลดได้บ้าง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้ว่าข้อมูลที่ตนเองต้องการโหลดถูกเก็บอยู่ที่ client เครื่องใด

7 สรุป Program msn มี Server เพื่อใช้ในการติดต่อว่าเครื่องที่เราต้องการคุยด้วยนั้นอยู่ที่ใด เท่านั้น แต่การทำงานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการแชท การรับ-ส่ง ไฟล์ ข้อมูล รูปภาพต่างๆ จะเป็นแบบ P2P

8 ข้อดีและข้อเสีย ข้อดีของการใช้โปรแกรม
-สามารถรับส่งไฟล์ได้อย่างรวดเร็วโดยเวลาที่เรารับ-ส่งไฟล์จากเพื่อนเราสามารถรับได้ที่จอสนทนาเลย ซึ่งสะดวกมาก โดยที่ไม่ต้องไปส่งที่เมล์ -สามารถแชร์ไฟล์ได้ -สามารถสนทนาได้ทีละหลายๆคน -สามารถช่วยในการประชุมทางไกล -ประหยัดค่าใช้จ่าย ข้อเสียของการใช้โปรแกรม -ในการรับส่งไฟล์อาจทำให้มีไวรัสตามมาด้วย หรือมีสปายแวร์ ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรได้


ดาวน์โหลด ppt P2P คืออะไร? เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบ client-client โดยที่ client แต่ละเครื่องจะมีข้อมูลเก็บอยู่ และสามารถจำลองตนเองเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google