งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างบุคลิกภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างบุคลิกภาพที่ดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างบุคลิกภาพที่ดี
1 การสร้างบุคลิกภาพที่ดี โดยนายอุดม พฤกษานุศักดิ์ ผู้จัดการสายงานทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน) วันที่ 27 มกราคม 2554

2 6.แนะนำกลุ่มบริษัทศรีตรัง ขอบเขตการนำเสนอ
1.ความหมายของบุคลิกภาพ 2.ประเภทของบุคลิกภาพ 3.การพัฒนาบุคลิกภาพ 4.เทคนิคในการทำงานร่วมกับบุคคลอื่น 5.ลูกค้าภายใน 6.แนะนำกลุ่มบริษัทศรีตรัง 7.บัณฑิตคณะทรัพยากรธรรมชาติในอินโดนีเซีย กลุ่มศรีตรัง 8.สิ่งที่ได้รับจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ 2 ขอบเขตการนำเสนอ

3 “ความสำเร็จของมืออาชีพอยู่ที่ ความรู้ 20%
3 “ความสำเร็จของมืออาชีพอยู่ที่ ความรู้ 20% ประสบการณ์ 29% บุคลิกภาพ 51% (ความรู้และประสบการณ์  ดูหน้าตาอาจดูไม่ออก) ดังนั้นบุคลิก ควรจะดีตลอดเวลา เมื่อไหร่ก็ตามที่มีคนเห็นเรา ห้ามเสียบุคลิก หากท่านเสียบุคลิกเพียงครั้งเดียว ท่านอาจจะสูญเสียโอกาสตลอดชีวิต บุคลิกดี ต้องไม่ “ตามสบาย” ต้อง “สติ” ดี ระลึกเสมอว่า มีคนมองเราอยู่ “

4 ความหมายของบุคลิกภาพ
4 ความหมายของบุคลิกภาพ บุคลิกภาพ หมายถึง ลักษณะทั้งภายนอกและภายในที่รวมอยู่ในตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งและเป็นผลทำให้บุคคลนั้น มีความแตกต่างไปจากบุคคลอื่นๆ บุคลิกภาพ  คือ  ลักษณะท่าทางซึ่งสามารถแสดงออกมาได้ทั้งทางร่างกาย  จิตใจ  และความรู้สึกนึกคิด  ที่สะท้อนออกมาให้ผู้อื่นเห็นและเกิดความประทับใจ 

5 5 EVERYBODY WANTS TO RIDE WITH YOU IN THE LIMO, BUT WHAT YOU NEED IS SOMEBODY WHO WILL TAKE THE BUS WITH YOU WHEN THE LIMO BREAK DOWN. OPRAH WINFREY ใครๆ ก็อยากนั่งกับคุณในรถลีมูซีน แต่ที่คุณต้องมีก็คือ คนที่พร้อมจะนั่งรถเมล์กับคุณยามรถลีมูซีนพัง โอปราห์ วินฟรีย์

6 6 Oprah Winfrey

7 7

8 8 ประเภทของบุคลิกภาพ    1  บุคลิกภาพภายนอก(External Personality)  คือ  สิ่งที่เห็นได้ชัดเจนจากภายนอกของแต่ละคน  สามารถที่จะปรับปรุงแก้ไขได้ง่าย ใช้เวลาไม่นาน  แบ่งได้เป็น 4 หมวด คือ            รูปร่างหน้าตา การแต่งกาย กิริยาท่าทาง การพูด

9 ความเชื่อมั่นในตนเอง
9   2  บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) คือ  สิ่งที่อยู่ภายในจิตใจ  หรืออุปนิสัยใจคอที่มองไม่เห็น สัมผัสไม่ได้  แก้ไขได้ยาก  เช่น             ความเชื่อมั่นในตนเอง ความซื่อสัตย์สุจริต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความคิดเชิงบวก ความรับผิดชอบ วุฒิภาวะทางอารมณ์ (EQ)

10 ขอคำแนะนำจากคนที่มีความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ
10 แนวทางการพัฒนาบุคลิกภาพ สำรวจตนเอง - ร่างกาย -สติปัญญา -อามรมณ์ -นิสัย -สังคม จดลงสมุดบันทึก ถามคนรอบข้าง ขอคำแนะนำจากคนที่มีความรู้ในการพัฒนาบุคลิกภาพ หาหนังสือมาอ่าน หาใครสักคนช่วยฝึกฝน

11 การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน
11 การฝึกพัฒนาบุคลิกภาพภายใน 1. ทัศนคติ คือจุดเริ่มต้น 2. สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 3. พยายามวิเคราะห์ประเมินตนเองอย่าง แท้จริง 4. ทำใจให้พร้อมในการเผชิญความจริง 5. ฝึกตนให้มีความสามารถในการควบคุม อารมณ์ของตนเอง 6. ฝึกตนให้ทำงานโดยมีการวางแผนและ เป้าหมาย 7. รู้จักบังคับใจตนเอง คือ ทำตนให้มี ความสามารถในการ “รอ” 8. พยายามปรับชีวิตให้เข้ากับสังคม 9. ฝึกความอดทนและอดกลั้นให้กับตนเอง 10. มีความสามารถในการรับและแก้ไขสิ่งที่ ไม่ชอบ 11. ใช้ความสามารถที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ต่อตนเอง 12. สร้างความรู้สึกพอใจที่จะได้ปฏิบัติตาม ระเบียบข้อบังคับ 13. ฝึกมองทุกปัญหาให้เป็นเรื่องเล็ก 14. ควบคุมตนให้คิดถึงผู้อื่นมากกว่าคิดถึง ตนเอง 15. การคอยสำรวจจุดอ่อนภายในตัวเองอยู่ เสมอ 16. รู้จักให้กำลังใจ

12 การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก
1. รูปร่างหน้าตา 2. การแต่งกาย 3. การปรากฏตัว 4. กิริยาท่าทาง 5. การสบสายตา 6. การใช้น้ำเสียง 7. การใช้ถ้อยคำภาษา 8. ศิลปะการพูด 9.ทักษะในการทำงาน การพัฒนาบุคลิกภาพภายนอก 12

13 ท่ายืนที่สง่างาม 1. ยืนลำตัวตรง 2. ยืดอกให้สูง 3. หลังตั้งตรง
13 ท่ายืนที่สง่างาม 1. ยืนลำตัวตรง 2. ยืดอกให้สูง 3. หลังตั้งตรง 4. ยึดไหล่ออกไปด้านหลัง ในลักษณะที่ผ่อนคลาย 5. ปล่อยแขนตามสบาย

14 ท่ายืนที่สง่างาม การวางเท้า สุภาพบุรุษ - มือปล่อยข้างลำตัว
14 ท่ายืนที่สง่างาม การวางเท้า สุภาพบุรุษ - มือปล่อยข้างลำตัว - หรือกุมมืออยู่ที่ช่วงท้อง ไม่ใช่ที่เป้า - เท้าวางขนานกับไหล่

15 ท่ายืนที่สง่างาม การวางเท้า: สุภาพสตรี - มือวางด้านข้าง 45 องศา
15 ท่ายืนที่สง่างาม การวางเท้า: สุภาพสตรี - มือวางด้านข้าง 45 องศา เอามือด้านซ้ายอยู่ด้านบน วางประกอบมือขวาที่อยู่ด้านล่าง - เท้าวางในรูป 10 นาฬิกา หรือ 14 นาฬิกา 10 นาฬิกา 14 นาฬิกา

16 16 ท่านั่ง เมื่อจะนั่ง - เอาขาพับด้านใน ด้านที่ใกล้เก้าอี้ แตะกับเก้าอี้ข้างหนึ่งก่อน - ค่อยๆ นั่งลงไป โดยที่ไม่จับอะไร - ใช้ขาด้านซ้าย ทับขาด้านขวา แล้วใช้เท้าขวาเกี่ยวที่ด้านหลัง * สุภาพบุรุษ ต้องระวังเรื่องถุงเท้า และไม่นั่งไขว่ห้าง หรือแกว่งขา

17 ท่าเดินที่สวยงาม มีสง่า
17 ท่าเดินที่สวยงาม มีสง่า สุภาพสตรี - หลังยืดตรง - หัวเขาและเท้ายืดตรงไปข้างหน้า - ปลายเท้าแยกจากกันเล็กน้อย (ไม่เกิน 2 นิ้ว) - ระยะห่างของย่างก้าวประมาณ 1 ฟุต - ทิ้งน้ำหนักลงที่ส้นเท้า

18 ท่าเดินที่สวยงาม มีสง่า
18 ท่าเดินที่สวยงาม มีสง่า สุภาพบุรุษ - หลังยืดตรง - หัวเขาและเท้ายืดตรงไปข้างหน้า - ปลายเท้าแยกจากกันเล็กน้อย (ไม่เกิน 2 นิ้ว) - ระยะห่างของย่างก้าวประมาณ 1 ฟุต - ทิ้งน้ำหนักลงที่ส้นเท้า - กางแขนออกเล็กน้อย

19 การไหว้ - พนมมือเป็นรูปดอกบัวตูม - วางมือไว้ระหว่างช่วงหน้าอก
19 การไหว้ - พนมมือเป็นรูปดอกบัวตูม - วางมือไว้ระหว่างช่วงหน้าอก - ก้มศีรษะลงมาให้ปลายจมูก จรดปลายนิ้วชี้ ข้อควรระวัง - ไม่ยกมือขึ้นมาไหว้ - ไม่มองตาระหว่างไหว้ - ไม่ให้เห็นนิ้วโป้งเวลาไหว้

20 องค์ประกอบสำคัญของภาพลักษณ์
20 สีหน้า Facial Expression การแต่งกาย Dress and Grooming ประสบการณ์ชีวิต Past Performance การติดต่อสื่อสาร Communication Style ความชำนาญ ในการงาน Knowledge of Job กริยา ท่าทาง อิริยาบถ Manners น้ำเสียง Tone of Voice ความเอื้ออาทร Caring Attitude

21 EQ (Emotional Quotient)
21 EQ (Emotional Quotient) เชาวน์อารมณ์ หมายถึง ความสามารถในการตระหนักรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่น บริหารอารมณ์ของตนเองและผู้อื่น สามารถจูงใจตนเองและผู้อื่นได้ มีความเห็นใจและเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่น ตลอดจนสื่อสารสร้างมิตรกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

22 องค์ประกอบของความสำเร็จ
22 - ตอนรับเข้าทำงานดู IQ ตอนให้ออกจากงานเพราะขาด EQ

23 Smart Tips 1.การรู้จักให้อภัย 2.การลดทิฐิในตนเอง
เทคนิคในการร่วมงานกับบุคคลอื่น แนวทางที่จะช่วยขจัดความขัดแย้ง 23 1.การรู้จักให้อภัย 2.การลดทิฐิในตนเอง 3.การไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ซึ่งกันและกัน 4.การไม่มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินตน 5.การมีเมตตาจิตอันดีต่อกัน 6.การสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน 1.การรู้จักให้อภัย 2.การลดทิฐิในตนเอง 3.การไม่ก้าวก่ายในหน้าที่ซึ่งกันและกัน 4.การไม่มักใหญ่ใฝ่สูงจนเกินตน 5.การมีเมตตาจิตอันดีต่อกัน 6.การสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน

24 บันได 6 ขั้น เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร
24 บันได 6 ขั้น เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์ในองค์กร 6.We. เรา 5.Thank you. ขอบคุณ 4.I like it. ฉันชอบมัน,เห็นด้วยกับคุณ 3.What do you think? คุณคิดอย่างไร 2.You did a good job. คุณทำงานดีมาก 1.I admit if I make mistake. ยอมรับผิด ถ้าเราผิด

25 25 Siam Sempermed


ดาวน์โหลด ppt การสร้างบุคลิกภาพที่ดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google