งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มอาการท้องเสียในลูกโค (Calf scour)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มอาการท้องเสียในลูกโค (Calf scour)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มอาการท้องเสียในลูกโค (Calf scour)
ระบาดวิทยา ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงอายุ 1-3 อาทิตย์ สาเหตุ เกิดจากการติดเชื้อได้หลายชนิด รวมทั้งไวรัส แบคทีเรีย และพยาธิ ที่มา crypto.htm Calf scour

2 การระบาดจะเกิดตามฤดูกาล ซึ่งในกราฟข้างล่างนี้ คือ ฤดูใบไม้ผลิ
ที่มา crypto.htm Calf scour

3 ภาพแสดงการก่อโรคเนื่องจากเชื้อ E
ภาพแสดงการก่อโรคเนื่องจากเชื้อ E.coli ซึ่ง strain ที่เป็นปัญหาอย่างรุนแรงคือ E.coli O157:H7 การรักษา 1. งดนมอย่างน้อย ชม. 2. ให้ยาต้านจุลชีพ 3. ให้สารน้ำกินแทนน้ำหากยังกินได้ปกติ และหากอาการหนักต้องฉีดเข้าเส้นเลือด 4. ให้ยาอื่นๆตามอาการที่ปรากฏ ให้ความอบอุ่นต่อร่างกาย ลูกสัตว์ มีฟางปูรองที่นอน และหมั่นเปลี่ยนฟางบ่อยๆ ที่มาภาพ crypto.htm Calf scour

4 การป้องกันโรค 1. ให้ลูกสัตว์กิน colostrum ทันทีหลังคลอด
2. ดูแลสุขาภิบาลภายในฟาร์ม และที่คลอด รวมทั้งแม่สัตว์ก่อนคลอด 3. ให้วัคซีน ภาพแสดงเชื้อ E.coli ที่ไม่สามารถเกาะ ผนังลำไส้เนื่องจากสัตว์มีภูมิคุ้มกันโรค ที่มาภาพ crypto.htm Calf scour

5 โรคขาดอาหารและ/ หรือพยาธิ
เป็นปัญหาพื้นฐานของการเลี้ยงในระดับเกษตรกรรายย่อยในประเทศไทย เนื่องจาก ไม่ได้เตรียมพื้นที่และ วางแผนปลูกหญ้าให้ เพียงพอ น้ำท่วม แล้งจัด ดินเลวปลูกหญ้าไม่ขึ้น โรคขาดอาหารและ/ หรือพยาธิ

6 โรคขาดอาหารและ/ หรือพยาธิ
1 2 3 5 Body scoring 1-5 แสดงถึงภาวะโภชนาการที่สัตว์ได้รับ ระดับที่เหมาะสมคือ 3-3.5 4 ที่มาภาพ น.สพ.สาทิศ ผลภาค ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคขาดอาหารและ/ หรือพยาธิ

7 โรคขาดอาหารและ/ หรือพยาธิ
ปกติสัตว์ที่กินหญ้า จะได้รับตัวอ่อนพยาธิที่ติดอยู่ในดินหรือหญ้า เข้าไปอยู่ในทางเดินอาหาร แต่ถ้าสัตว์ได้รับการเลี้ยงดูให้อาหารดี อาการขาดอาหารจะไม่ รุนแรง หรือไม่แสดงออก โรคขาดอาหารและ/ หรือพยาธิ

8 โรคขาดอาหารและ/ หรือพยาธิ
ส่วนสัตว์ที่ได้รับอาหารและการดูแลที่ไม่ดี จะเริ่มแสดงอาการป่วย แคระแกร็น โตช้า โลหิตจางและอาจถึงตายได้ หากภาวะการขาดอาหารเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน แผลที่แสดงถึงการไม่ได้ดูแลเอาใจใส่สัตว์ โรคขาดอาหารและ/ หรือพยาธิ

9 โรคขาดอาหารและ/ หรือพยาธิ
อาการ คางบวมน้ำ (bottle jaw) สภาพสัตว์ผอมแห้งทรุดโทรม มาก(cachexia) และโคตัวนี้มีเลือดออกใต้ผิวหนังด้วย โรคขาดอาหารและ/ หรือพยาธิ

10 โรคขาดอาหารและ/ พยาธิ
การวินิจฉัยโรค จะต้องดูอายุสัตว์ป่วยเป็นสำคัญ เนื่องจากชนิดพยาธิที่เป็นปัญหาในลูกสัตว์จะแตกต่างจากในสัตว์ที่โตแล้ว การวินิจฉัยโรคพยาธิทำได้ด้วยวิธีง่ายๆ คือ เก็บตัวอย่างอุจจาระไปตรวจหาไข่พยาธิ โดยใช้กล้องจุลทรรศน์ เก็บประมาณ 1 ช้อนโต๊ะ ไม่ควรให้อุจจาระปนเปื้อนกับดิน สามารถสุ่มเก็บตัวอย่างได้ หากมีสัตว์จำนวนมาก และถ้าผลการตรวจพบว่าพยาธิเป็นสาเหตุสำคัญ จะต้องทำการถ่ายพยาธิสัตว์ทั้งฝูง ถ้าไม่สามารถตรวจได้ทันที ควรเก็บแช่เย็น โรคขาดอาหารและ/ พยาธิ

11 ภาพแสดงไข่พยาธิชนิดต่างๆ ที่พบในอุจจาระ
ที่มาภาพ Calf scour

12 โรคสะดือและข้ออักเสบ
เป็นโรคที่แสดงถึงการสุขาภิบาลในฟาร์มว่ามีความสกปรกและไม่ได้ดูแลเอาใจใส่ต่อสัตว์เลี้ยงในฟาร์ม เช่น ไม่ได้ผูกสายสะดือและทาทิงเจอร์หลังคลอด การที่สะดืออักเสบ มักจะมี แมลงวันมาวางไข่ และอาจ ทำให้มีเชื้อเข้าไปตามกระแสเลือด ทำให้เกิดข้ออักเสบ หรือทำให้เกิด การติดเชื้อบาดทะยักได้ การรักษาสัตว์ที่เกิดข้ออักเสบได้ผลไม่ดี Calf scour


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มอาการท้องเสียในลูกโค (Calf scour)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google