งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TCP/IP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TCP/IP."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TCP/IP

2 TCP/IP TCP/IP หรือ Transmission Control Protocol/ Internet Protocol ได้มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เป็นโปรโตคอลชนิดที่ให้ใช้ฟรีไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์

3 TCP/IP เป็นโปรโตคอลหลักในอินเตอร์เน็ต ทำให้มาตรฐานของ TCP/IP เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง และมีผู้ใช้รับส่งข้อมูลมากที่สุดในปัจจุบัน

4 TCP/IP TCP/IP ถูกสร้างขึ้นโดยการอ้างอิงจาก มาตรฐานของ OSI Model (Open System Interconnection) TCP/IP มีการแบ่งโปรโตคอลสื่อสารออกเป็น 4 ชั้น ทำให้สามารถเปรียบเทียบกับ OSI Model ได้ง่าย เรียกลำดับชั้นของ TCP/IP ว่า “ TCP/IP Stack ” แต่ละชั้นมีชื่อเรียกที่แตกต่างกัน

5 โครงสร้างของโปรโตคอล TCP/IP
Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) Internet Layer (IP) Network Interface (CSMA/CD , Token)

6 โครงสร้างของโปรโตคอล TCP/IP
ชั้นบน เรียกว่า Application Layer เป็น Application Protocol ทำหน้าที่เชื่อมต่อกับผู้ใช้ และให้บริการต่าง ๆ เช่น FTP, Telnet, SNMP ฯลฯ ทำงานเปรียบเทียบได้ชั้นที่ 7,6,5 ของ OSI Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) Internet Layer (IP) Network Interface (CSMA/CD , Token ฯลฯ)

7 โครงสร้างของโปรโตคอล TCP/IP
ชั้นถัดมา เรียกว่า Host-to-Host Layer จะเป็น TCP หรือ UDP ทำ หน้าที่คล้ายกับ Layer ที่ 4 ของ OSI Model คือ ควบคุมการรับ-ส่งข้อมูลจากปลายด้านส่งถึงปลายด้านรับข้อมูล และตัดข้อมูลออกเป็นส่วนย่อยให้เหมาะกับเครือข่ายที่ใช้รับส่งข้อมูล รวมทั้งประกอบข้อมูลส่วนย่อย ๆ นี้เข้าด้วยกันเมื่อถึงปลายทาง Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) Internet Layer (IP) Network Interface (CSMA/CD , Token ฯลฯ)

8 โครงสร้างของโปรโตคอล TCP/IP
ชั้นถัดลงมา เรียกว่า Internet Layer ได้แก่ ส่วนของโปรโตคอล IP ทำหน้าที่คล้ายกับ Layer ที่ 3 ของ OSI Model คือ เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์เข้ากับระบบเครือข่ายที่อยู่ชั้นล่างลงไป และทำหน้าที่เลือกเส้นทางการรับส่งข้อมูลผ่านอุปกรณ์เครือข่ายต่าง ๆ จนไปถึงผู้รับ ข้อมูล Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) Internet Layer (IP) Network Interface (CSMA/CD , Token ฯลฯ)

9 โครงสร้างของโปรโตคอล TCP/IP
ชั้นสุดท้ายที่อยู่ล่างสุด เรียกว่า Network Interface คือ ชั้นที่ควบคุมฮาร์ดแวร์การรับส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย ซึ่งเทียบได้กับ Layer ที่ 1 และ 2 ของ OSI Model Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) Internetwork Layer (IP) Network Interface (CSMA/CD , Token ฯลฯ)

10 TCP/IP โปรโตคอล เทียบกับ OSI 7-Layer Reference Model
TCP/IP Stack OSI 7-Layer Model Application Layer (FTP, Telnet, SNMP) Host – to - Host Layer (TCP,UDP) InternetLayer (IP) Network Interface (CSMA/CD , Token ฯลฯ) Presentation Layer Session Layer DataLink Layer Physical Layer Transport Layer Network Layer

11 โครงสร้างของโปรโตคอล TCP/IP

12 โครงสร้างของโปรโตคอล TCP/IP
 TCP มีมาตรฐานของเฟรมที่ใช้รับส่งข้อมูลของมตัวเอง และมีหน้าที่ในการรับส่งข้อมูลแตกต่างไปจาก IP ซึ่งในการรับส่งข้อมูลนั้น เฟรมของ TCP ที่อยู่ชั้นบนทั้งหมดจะถูกผนึกอยู่ในส่วนที่เป็นข้อมูลของ IP เหมือนกับที่แต่ละชั้นของ OSI Model ผนึกข้อมูลในชั้นถัดไปนั่นเอง

13 โครงสร้างของโปรโตคอล TCP/IP
OSI Model ออกแบบมาให้เปิดกว้าง สามารถอ้างอิงถึงกันได้เป็นอย่างดีกับ TCP/IP โดย TCP จะเทียบได้กับประมาณ Layer ที่ 4 ของ OSI และ IP จะเทียบได้กับประมาณ Layer ที่ 3 ของ OSI แม้ว่าจะไม่ลงตัวกันพอดีนัก

14 END


ดาวน์โหลด ppt TCP/IP.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google