งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพกิจกรรมงานตรวจสอบ ภายใน หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ สำหรับผู้ ตรวจสอบภายในบรรจุใหม่หรือรับโอน มาระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพกิจกรรมงานตรวจสอบ ภายใน หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ สำหรับผู้ ตรวจสอบภายในบรรจุใหม่หรือรับโอน มาระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพกิจกรรมงานตรวจสอบ ภายใน หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ สำหรับผู้ ตรวจสอบภายในบรรจุใหม่หรือรับโอน มาระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2552

2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสถาบันดำรงรา ชานุภาพ ท่านรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ( นาย วิบูลย์ สงวนพงศ์ ) ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรม

3

4 วันที่ 24-29 พฤศจิกายน 2552 ณ วิทยาลัยมหาดไทย อ. บางละมุง จ. ชลบุรี วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง และ สตง. ได้ให้ความรู้ด้านการตรวจสอบการเงินและ บัญชี และการตรวจสอบการดำเนินงาน

5 พี่ปุ๋ย หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัด เชียงใหม่ ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ในยุคปัจจุบัน

6 หัวหน้านภา ศกุนตภาค ผู้ตรวจสอบภายใน กระทรวงมหาดไทย ได้มาชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในในยุคปัจจุบัน พร้อมให้ผู้ตรวจสอบภายในจังหวัดได้มีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานตรวจสอบ ภายในจังหวัดด้วย

7 ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

8

9


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพกิจกรรมงานตรวจสอบ ภายใน หลักสูตร ข้าราชการบรรจุใหม่ สำหรับผู้ ตรวจสอบภายในบรรจุใหม่หรือรับโอน มาระดับจังหวัด ระหว่างวันที่ 23 – 29 พฤศจิกายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google