งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

..สนุกกับงานวิจัย เร้าใจกับวิทยาศาสตร์..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "..สนุกกับงานวิจัย เร้าใจกับวิทยาศาสตร์.."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ..สนุกกับงานวิจัย เร้าใจกับวิทยาศาสตร์..
รศ. ดร. ปิติเขต สู้รักษา ภาควิชาวิศวกรรมสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2 เนื้อหาคุยกันวันนี้.... สนุกได้อย่างไร? เร้าใจจริงหรือ?
อือหือ… (คิดเอาเอง)

3 สนุกได้อย่างไร? สนุกจากการค้นพบ สนุกจากความคิดขบ
สนุกกับความท้าทายที่ประสบ สนุกเพราะพบคุณค่างาน

4 สนุกจากการค้นพบ

5 Superconductivity Heike Kammerlingh Onnes first succeeded in liquifying 4He (4.2 K) in 1908 (July 10 to be precise) Then, April 1911, a single experiment on a frozen strand of mercury showed a tremendous drop in R around 4.2 K

6 Superconductivity R~ 0 Ω

7 Superconductivity

8 Superconductor

9 Superconductivity: Meissner Effect

10 Meissner Effect

11 MAGLEV—Magnetic Levitation

12 สนุกจากความคิดขบ

13 THEORY OF EVERYTHING (TOE)
Gravitational Force Electromagnetic Force Weak Nuclear Force Strong Nuclear Force

14 RED TILAPIA

15 M.C. Esher’s Mathematical Art

16 M.C. Esher’s Mathematical Art

17 M.C. Esher’s Mathematical Art

18 สนุกกับความท้าทายที่ประสบ

19 HUMAN GENOME: http://www.ornl.gov/sci/techresources/Human_Genome/home.shtml

20 BIO COMPUTING Genetic Algorithms (GAs) DNA Computing
Molecular Computing Quantum Computing Cellular Neural Network (CNN)

21 CNN Application

22 DESKTOP FACTORY

23 MAN & MACHINE: Living in Harmony

24 Information Robot

25 สนุกเพราะพบคุณค่างาน

26 เร้าใจจริงหรือ?

27 จะออกแบบสร้างหุ่นยนต์อย่างไรให้ SEXY?
กฎอัตราส่วน 0.7

28 กฏสัดส่วนของเทพเจ้า

29 อือหือ… (คิดเอาเอง)

30 NO FUND, NO FUN

31 NO MON, NO FUN NO MONEY, NO FUNNY

32 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ..สนุกกับงานวิจัย เร้าใจกับวิทยาศาสตร์..

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google