งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

As of APRIL 2011 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "As of APRIL 2011 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2555"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of APRIL 2011 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2555 สถานะปัจจุบัน : กำลังดำเนินการก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารALLAMANDA 2,3,4,5และ 6 สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ  วันที่  20 เมษายน   : ความก้าวหน้ารวมทั้งโครงการ ช้ากว่าแผน 21 วัน ( 3.83 %) รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเสาเข็มตอก 100% งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 6.99% งานพื้น POST TENSION 1.33% งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร 0.20% งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย 0.26% งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ 0.00% งานกระจกอลูมิเนียม งานลิฟท์ งานตกแต่ง สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 6.21%

2 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of APRIL 2011 ภาพรวมโครงการ

3 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of APRIL 2011 ALLAMANDA 2 งานฐานราก

4 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of APRIL 2011 ALLAMANDA 3 งานโครงสร้างชั้น 1

5 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of APRIL 2011 ALLAMANDA 4 งานโครงสร้างชั้น 1

6 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of APRIL 2011 ALLAMANDA 5 งานโครงสร้างชั้น 3

7 ซิตี้โฮม@ศรีนครินทร์
As of APRIL 2011 ALLAMANDA 6 งานโครงสร้างชั้น 2


ดาวน์โหลด ppt As of APRIL 2011 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 30 กันยายน 2555

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google