งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

  สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ  วันที่  20 พฤศจิกายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "  สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ  วันที่  20 พฤศจิกายน 2553"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Supalai Park @ Ratchayothin
สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ  วันที่  20 พฤศจิกายน 2553 โครงการ ศุภาลัย รัชโยธิน รายการ ผลงานที่ทำได้ คิดเป็น % งานเข็มเจาะ+ตอก 100 % งานโครงสร้าง และ สถาปัตยกรรม 11.43 % งานพื้น Post-Tension - งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร งานระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย งานกระจกอลูมิเนียม งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ งานลิฟต์ สรุปผลความก้าวหน้าทั้งหมด 8.61% Supalai Ratchayothin As of November 2010 กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จ : วันที่ 31 กรกฎาคม 2555 สถานะปัจจุบัน : รวมทั้งโครงการ เร็วกว่าแผนงาน 20 วัน เท่ากับ 2.57 %

2 Supalai Park @ Ratchayothin
As of November 2010 ภาพรวมของโครงการ

3 Supalai Park @ Ratchayothin
As of November 2010 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.1) กำลังดำเนินงานในส่วนผนัง SHEAR-WALL กำลังดำเนินงานในส่วนงานเสาชั้น 1

4 Supalai Park @ Ratchayothin
As of November 2010 ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.2) กำลังดำเนินงานทำฐานรากอาคาร กำลังดำเนินงานทำฐานรากอาคาร และงานผนัง LIFT-CORE

5 Supalai Park @ Ratchayothin
As of November 2010 กำลังดำเนินงานในส่วนของงานโครงสร้างผนัง SHEAR WALL ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.3)

6 Supalai Park @ Ratchayothin
As of November 2010 กำลังดำเนินงานในส่วนของงานคาน,พื้นและผนังบ่อบำบัดน้ำเสีย ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.4) ในส่วนของงานโครงสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย

7 Supalai Park @ Ratchayothin
As of November 2010 กำลังดำเนินงานในส่วนงานคานและงานฐานราก ความก้าวหน้าในการก่อสร้าง (PART.4) ในส่วนของงานโครงสร้างบ่อน้ำดี


ดาวน์โหลด ppt   สรุปความก้าวหน้าของงาน ณ  วันที่  20 พฤศจิกายน 2553

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google