งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนออนไลน์ผ่าน E-Learning เรื่อง Presentation with Sony Vegas

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนออนไลน์ผ่าน E-Learning เรื่อง Presentation with Sony Vegas"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 บทเรียนออนไลน์ผ่าน E-Learning เรื่อง Presentation with Sony Vegas
เว็บไซต์เพื่อการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ บทเรียนออนไลน์ผ่าน E-Learning เรื่อง Presentation with Sony Vegas นายเชษฐา เถาวัลย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

3 ที่มาและแนวคิดในการจัดทำ
ไม่สามารถปฏิเสธความก้าวหน้าของเทคโนโลยีได้ ผู้เรียนต้องเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว ต้องการลดระยะเวลาในการสอน อยากสอนนักเรียนแบบไก่บ้าน ต้องการใช้ทรัพยากรของโรงเรียนให้เกิดประโยชน์

4 กลุ่มเป้าหมาย :: นักเรียน

5 ผลที่ได้รับ ผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้เร็วขึ้น
ผู้เรียนเกิดทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ลดภาระงานสอนของครูได้มาก นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียนมากขึ้น ได้ใช้ทรัพยากรของโรงเรียนอย่างคุ้มค่า

6 URL เว็บไซต์หลัก http://www4.rn.ac.th/croosor บทเรียนออนไลน์
เว็บบอร์ด

7 www4.rn.ac.th/croosor

8

9

10 นายเชษฐา เถาวัลย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล
ติดต่อผู้จัดทำ นายเชษฐา เถาวัลย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนออนไลน์ผ่าน E-Learning เรื่อง Presentation with Sony Vegas

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google