งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างเว็บเพจ HTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างเว็บเพจ HTML."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างเว็บเพจ HTML

2 ความหมายและคำศัพท์ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเว็บเพจ

3 1. อินเตอร์เน็ต (Internet)
หมายถึง ระบบเครือข่ายของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการเชื่อมโยงกันทั่วโลก

4 2. เว็บเพจ (Web Page) หมายถึง หน้ากระดาษอิเลคทรอนิกส์ แต่ละหน้า ซึ่งมีความสามารถในการเชื่อมโยง (Link) โดยเว็บเพจแต่ละหน้าก็จะประกอบไปด้วยข้อมูล รูปภาพ เสียง และวิดีโอ โดยเป็นข้อมูลในรูปแบบสื่อผสม เปรียบเสมือนกับหน้าหนังสือแต่ละหน้า

5 3. โฮมเพจ (Home Page) หมายถึง เว็บเพจหน้าแรกของข้อมูลในเว็บไซต์หนึ่งเว็บไซต์ เปรียบเสมือนหน้าปกหนังสือ โดยจะมีลิงค์ไปยังเว็บเพจหน้าอื่น ๆ ทั้งในเว็บไซต์เดียวกัน และต่างเว็บไซต์

6 4. เว็บไซต์ (Web Site) หมายถึง สถานที่เก็บกลุ่มของเว็บเพจที่มีความสัมพันธ์กัน ประกอบไปด้วยเว็บเพจหลาย ๆ หน้า ซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะเรียกเว็บที่มีขนาดใหญ่และมีการจดทะเบียนชื่อเว็บไซต์นั้น ๆ (Domain Name) เช่นwww.sanook.com ,

7 ส่วนประกอบของเว็บเพจ
1. โลโก้ (Logo) 2. เมนูหลัก (Link Menu) 3. โฆษณา (Banner) 4. ภาพประกอบและเนื้อหา (Content)

8 เครื่องมือในการสร้างเว็บเพจ
1. โปรแกรม Notepad (แถมมากับวินโดวส์) 2. โปรแกรม EditPlus 3. โปรแกรม Macromedia Dreamweaver 4. FontPage

9 โปรแกรมเว็บบราวเซอร์ (Browser)
1. Internet Explorer 2. Netscape Browser 3. Opera 4. Mozilla Firefox 5. ปลาวาฬบราวเซอร์ (Plawan Browser)

10 ความหมายของภาษา HTML ภาษา HTML (Hypertext Markup Launguage) เป็นภาษาที่ใช้สร้างสำหรับสร้างเว็บเพจ โดยคำสั่งในภาษา HTML นี้ จะทำหน้าที่ในการควบคุมการแสดงผลข้อมูลในเว็บเพจ โดยคำสั่งที่ใช้ในการแสดงผลนั้นเรียกว่า Tag

11 คำสั่งแท็ก (Tag) อาจเขียนด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ก็ได้ จะมีความหมายเดียวกัน ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมาย “ < ” และ “ > ” เท่านั้น

12 คำสั่งแท็กมี 2 ชนิด คือ การทำตัวอักษรให้เป็นตัวหน้า ใช้คำสั่งแท็ก
1. คอนเทนเนอร์แท็ก คือ แท็กที่บรรจุข้อความหรือคำสั่งแท็กอื่น ๆ ไว้ภายใน จะประกอบไปด้วย แท็กเปิด <Tag> และ แท็กปิด </Tag> แท็กปิดจะต้องมีเครื่องหมาย “ / ” เช่น การทำตัวอักษรให้เป็นตัวหน้า ใช้คำสั่งแท็ก <B> อักษรตัวหนา </B>

13 2. แท็กเปล่า คือ แท็กชนิดนี้จะมีเพียงแท็กเปิดเท่านั้น ไม่มีแท็กปิด โดยแท็กเปล่านี้จะทำงานเฉพาะอย่างที่เป็นของตัวมันเองไม่ยุ่งเกี่ยวกับตัวอักษรหรือข้อมูลใด ๆ เช่น <BR> เป็นการสร้างเส้นแนวนอน

14 โครงสร้างของภาษา HTML
1. ส่วนหัวของไฟล์ (Head) เป็นส่วนที่ใช้อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับไฟล์นี้ จะไม่มีการแสดงออกมาบนเพจ ผู้ออกแบบจะใช้ส่วนนี้ในการบอกชื่อโฮมเพจ

15 2. ส่วนเนื้อหาของไฟล์ (Body) เป็นส่วนที่บรรจุเนื้อหาข้อมูลทั้งหมดของเอกสารที่ตีพิมพ์ออกมาบนเพจ
คำสั่งที่ใช้ในส่วนนี้ คือ <Body>…. </Body> ส่วนของเนื้อหาที่ต้องพิมพ์ลงไป

16 รูปแบบโครงสร้างของภาษา HTML
<HEAD> <TITLE> เว็บเพจของฉัน <TITLE> </HEAD> <BODY> ประวัติส่วนตัวของข้าพเจ้า ชื่อ นายแดง มีบุญ อายุ 22 ปี </BODY> </HTML>


ดาวน์โหลด ppt การสร้างเว็บเพจ HTML.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google