งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ป้ายบังคับ หยุด ให้ทาง ให้รถสวนทางมาก่อน ห้ามแซง ห้ามเข้า ห้ามเข้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ป้ายบังคับ หยุด ให้ทาง ให้รถสวนทางมาก่อน ห้ามแซง ห้ามเข้า ห้ามเข้า"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ป้ายบังคับ หยุด ให้ทาง ให้รถสวนทางมาก่อน ห้ามแซง ห้ามเข้า ห้ามเข้า
ห้ามกลับรถ ห้ามเลี้ยวซ้าย ห้ามเลี้ยวขวา ห้ามรถยนต์ ห้ามรถบรรทุก

3 ห้ามรถจักรยานยนต์ ห้ามรถพ่วง ห้ามจักรยาน ห้ามรถสามล้อ ห้ามรถยนต์สามล้อ ห้ามจักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามจักรยาน จักรยานยนต์ และรถยนต์ ห้ามรถแทรกเตอร์ วงเวียน

4 ห้ามล้อเลื่อนลากเข็น
ห้ามคนข้าม ห้ามใช้เสียง ห้ามจอดรถ ห้ามหยุดรถ หยุดตรวจ จำกัดความเร็ว จำกัดน้ำหนัก จำกัดความกว้าง จำกัดความสูง ให้ชิดซ้าย

5 ให้ชิดขวา ให้เดินทางเดียว รถเดินทางเดียว ไปทางซ้าย รถเดินทางเดียว ไปทางขวา ให้เลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวา ให้ไปทางซ้ายหรือไปทางขวา ให้เลี้ยวซ้าย ให้เลี้ยวขวา สุดเขตบังคับ

6 ประเภทเตือน ทางโค้งซ้าย ทางโค้งขวา ทางโค้งรัศมี แคบเลี้ยวซ้าย
แคบเลี้ยวขวา ทางโค้งกลับ เริ่มซ้าย ทางโค้งกลับ เริ่มขวา ทางโค้งกลับรัศมี แคบเริ่มซ้าย ทางโค้งกลับรัศมี แคบเริ่มขวา

7 ทางคดเคี้ยว เริ่มซ้าย ทางคดเคี้ยว เริ่มขวา วงเวียนข้างหน้า ทางโทตัดทางเอก ทางโทแยกทางเอก ทางซ้ายรูปตัววาย ทางโทแยกทางเอก ทางขวารูปตัววาย ทางโทแยกทาง เอกทางซ้าย ทางโทแยกทาง เอกทางขวา

8 ทางโทแยกทางเอก เยื้องกันเริ่มซ้าย ทางโทแยกทางเอก เยื้องกันเริ่มขวา ทางโทเชื่อมทาง เอกจากซ้าย ทางโทเชื่อมทาง เอกจากขวา ทางข้ามทางรถไฟ มีเครื่องกั้นทาง ทางข้ามทางรถไฟไม่มีเครื่องกั้นทาง สัญญาณจราจร ทางแคบลง สองด้าน

9 ทางแคบด้านซ้าย ทางแคบด้านขวา สะพานแคบ ผิวทางร่วน สะพานเปิดได้ ทางลื่น เตือนรถกระโดด ผิวทางขรุขระ ทางขึ้นลาดชัน ทางลงลาดชัน ทางคู่ข้างหน้า

10 สิ้นสุดทางคู่ ทางเดินรถสองทาง เครื่องหมายลูกศรคู่ ทางร่วม ระวังคนข้ามถนน โรงเรียนระวังเด็ก ระวังสัตว์ เขตห้ามแซง อุบัติเหตุข้างหน้า


ดาวน์โหลด ppt ป้ายบังคับ หยุด ให้ทาง ให้รถสวนทางมาก่อน ห้ามแซง ห้ามเข้า ห้ามเข้า

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google